Analize

"Shell" je ipak bio privilegovan u dodjeli prava na eksploataciju nafte u FBiH

Eldar Trhulj i Nermin NiksicNaftna kompanija “Shell” dobiće ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Federaciji BiH. Odluku o tome donijela je Vlada FBiH na 89. sjednici, održanoj 28. novembra ove godine, kada je donijela Odluku o proglašenju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa na prostoru FBiH. Ništa u tome ne bi bilo sporno, da zvaničnici Vlade FBiH prije dvije godine, kada je potpisan memorandum o razumijevanju sa ovom kompanijom, koja je o svom trošku vršila istraživanja na teritoriji FBiH, nisu izjavili da Shell neće imati nikakve privilegije u dodjeli prava na eksploataciju nafte na osnovu potpisanog memoranduma.

Naime, premijer FBiH Nermin Nikšić je, nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju u novembru 2011. godine, rekao da nakon istraživanja koje će provesti Shell „ništa neće biti sakriveno“ i da će se sve rješavati kroz zakonsku regulativu. Tada je rečeno i da Shell „neće imati privilegiju na tenderu za potencijalnu eksploataciju nafte“, nego da će o svemu odlučivati Parlament FBiH. Sličnu stvar je nekoliko dana prije toga izjavio i federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Eldar Trhulj nakon što je Vlada FBiH na sjednici dala saglasnost za potpisivanje memoranduma o razumijevanju sa holandskom kompanijom “Shell” 13. oktobra 2011. godine. Trhulj je tom prilikom kazao da njegovo ministarstvo radi na izradi Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina i da će, ako to prihvati Paralment FBiH, “Shellu” biti ustupljen dio prava za eksploataciju.

Prije nego je potpisan memorandum o razumijevanju između Vlade FBiH i “Shell”-a, Stranka za BiH uputila je otvoreno pismo federalnom premijeru Nerminu Nikšiću u kojem je od njega zahtjevala da građanima objasni na koji način je ova kompanija odabrana za vršenje istražnih radova na otkrivanju zaliha nafte i prirodnog gasa, s obzirom da nije bio raspisan nikakav javni poziv. Činjenica je da u to vrijeme u FBiH nije postojao zakon kojim je regulisana ova oblast, a ministar Trhulj je tada najavio donošenje zakona kojim bi bilo omogućeno istraživanje nafte i prirodnog gasa.

Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine je donesen nedavno – u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH je usvojen na sjednici održanoj 23. jula ove godine, da bi u Domu naroda bio potvrđen 12. septembra. Dakle, kada je Shell počeo sa istraživanjem nafte u FBiH nije postojao zakonski okvir po kojem bi se ono moglo vršiti, a u tada potpisanom memorandumu o razumijevanju su ugrađene odredbe koje su ovom dokumentu dale prioritet u odnosu na domaće zakone.

“Da bi provodio aktivnosti navedene u memorandumu i radio na ostvarenju ciljeva projekta Shellu nisu potrebna nikakva odobrenja, suglasnosti, licencije i dozvole vlade osim ovog memoranduma”, precizira se u dokumentu. Pored toga, memorandum se poziva na zakonodavstvo Engleske, pošto se u dokumentu navodi: “Ovaj memorandum o razumijevanju utemeljen je i tumači se u skladu sa zakonima Engleske i Walesa”, a u slučaju spora arbitraža bi se provela u Londonu, u Engleskoj na engleskom jeziku, iz čega se vidi i da je potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između Shella i Vlade FBiH, zaobiđeno kompletno važeće zakonodavstvo u FBiH.

Na tadašnje upite o sadržaju i legalnosti potpisanog memoranduma, federalni premijer i resorni ministar uvjeravali su javnost da se potpisani memorandum odnosi samo na istraživanje nafte, te da “Shell” zbog njega neće biti tretiran drugačije u procesu dodjele koncesije za eksploataciju nafte na teritoriji FBiH.

Ipak, na posljednjoj sjednici Vlada FBiH dala je saglasnost Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije za pokretanje aktivnosti za dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina putem direktnog pregovaranja. Prema novousvojenom Zakonu o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine, ovakav ugovor ne mora proći kroz Parlament FBiH, jer ga je Vlada proglasila strateškim partnerstvom. Dakle, o ugovoru o eksploataciji nafte u Federaciji BiH će pregovarati direktno predstavnici nadležnog ministarstva i kompanije “Shell” koja je izvještaj pod nazivom „Procjena perspektivnosti FBiH za istraživanje nafte i plina” predstavila na tehničkom sastanku 30. septembra ove godine.

Ovim potezom Vlade FBiH očigledno je prekršeno obećanje premijera Nikšića da će “Shell” proći kroz standardne procedure kroz koje bi prošla bilo koja druga kompanija, ali i ministra Trhulja da će o eksploataciji nafte konačnu odluku donijeti Parlament FBiH.

No, ni to nije sve kada govorimo o nedosljednostima zvaničnika Vlade FBiH u vezi sa potencijanom eksploatacijom nafte u FBiH. Ako obratimo pažnju na izjavu premijera Nikšića u kojoj je rekao da Shell „neće imati privilegiju na tenderu za eksploataciju nafte“ postavlja se pitanje – šta se desilo sa najavljenim tenderom?! Umjesto raspisivanja tendera, Vlada FBiH je odlučila da direktno pregovara sa Shellom kao jedinim partnerom koji će vršiti eksploataciju nafte čime je prekršeno i ovo obećanje.

„Potpisivanje ugovora moglo bi uslijediti najvjerojatnije već krajem 2014. godine“ kazao je Trhulj za “Dnevni avaz” u ponedjeljak 02. decembra, nigdje ne pominjući ni raspisivanje tendera, niti odluku Parlamenta FBiH. Prema njegovim riječima, odmah nakon potpisivanja ugovora očekuje se početak rada na bušotinama, a vlasti FBiH planiraju potpisati ugovor o eksploataciji nafte sa “Shellom” na 25 godina.

S obzirom na sve navedeno, evidentno je da je u ovom slučaju nije proveden transparentan proces dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte u FBiH od strane holandske kompanije “Shell”, a došlo je i do kršenja niza ranije datih obećanja od strane zvaničnika Vlade FBiH, prvenstveno onih o raspisivanju tendera za dodjelu koncesije, kao i obećanja da će o svemu konačnu odluku donijeti Parlament FBiH.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!