Neistina

Semir Efendić o izdacima za informisanje Općine Novi Grad 

Tokom kampanje u kojoj traži povjerenje za treći mandat načelnika Općine Novi Grad ispred SDA, Semir Efendić je u okviru plaćenog političkog oglašavanja na FACE TV iznio je neistinite tvrdnje u pogledu visine Budžeta ove općine i stavki koje se tiču izdvajanja za informisanje.

Gostujući u emisiji “Face to Face” 7. novembra 2020. godine, na konstataciju voditelja kako opozicija tvrdi da se oko 450.000 KM iz općinskog budžeta troši na njegovu kampanju, Efendić je odbacio tvrdnju uz obrazloženje da “ne razumiju baš najbolje Budžet”, te da nisu čitali obrazloženja.

Efendić je dalje nastavio sa pojašnjenjem kako se u budžetu nalazi “jedna stavka koja se tiče informisanja”. Naveo je kako su u toj stavci objave raznih vrsta oglasa, ističući da Općina sve javne nabavke, konkurse i odluke objavljuje i u Službenim novinama

Tu su čak i rodni listovi koje mi štampamo u godišnjem broju negdje preko 100.000 obrazaca za izvode iz matičnih knjiga rođenih, umrlih, vjenčanih i tako dalje. To su sve stavke koje su oni strpali u tu jednu i pokušavaju da kažu da je to promocija. Tačno je poznata stavka u našem budžetu koji je 46 miliona, tekući transfer prema medijima je 50 hiljada KM i to nije ništa specijalno u odnosu na činjenicu da mediji danas, nažalost, često neće raditi na isti način ako nemaju neku vrstu ugovora, al’ to su vrlo sitna sredstva.

Semir Efendić, 7. novembar 2020.

Na online sjednici Općinskog vijeća Novi Grad, održanoj 10. septembra 2020. godine, usvojen je rebalans Budžeta za 2020. godinu koji je sa prvobitnih 46,9 miliona KM povećan na 53,3 miliona KM.

U dijelu Budžeta Općine Novi Grad nazvan “Budžetski programi”, tematski su grupisane budžetske stavke u 21 kategoriju. Tako je pod rednim brojem 16 naveden “Program informisanja” koji za 2020. godinu zbirno iznosi 425 hiljada KM.

Izmjene i dopune Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2020. godinu, 38. stranica

I prethodnih godina izdvajana su značajna budžetska sredstva kroz Program informisanja, a ona su od 2016. godine, kada su iznosila 325.000KM, tokom Efendićevog proteklog mandata u budžetima Općine Novi Grad Sarajevo porasla za 100.000 KM u 2020. godini, kada iznose 425.000 KM.

Programi informisanja od 2016. do 2019. godine

Iako je Efendić rekao da se pod informisanjem vodi i štampanje obrazaca za potrebe Matičnog ureda općine, budžetsku stavku “Nabavka obrazaca za Matični ured” koja iznosi iznosi 45 hiljada KM, pronašli smo u “Programu pružanja administrativnih usluga građanima” pod rednim brojem 19, a na istom mjestu i u približnim iznosima je planirana i prethodnih godina tokom proteklog mandata Semira Efendića.

Izmjene i dopune Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2020. godinu, 39. stranica

S obzirom na to da je nakon rebalansa Budžet Općine Novi Grad povećan sa 46,9 na 53,3 miliona KM, te da je nabavka obrazaca za potrebe matičnog ureda dio posebnog budžetskog Programa pružanja administrativnih usluga građanima, a ne Programa informisanja, Istinomjer će tvrdnje Semira Efendića koje nisu u skladu sa budžetskim dokumentom ocijeniti neistinitim.


Tragom izjave Semira Efendića kako tekući transfer prema medijima iznosi 50 hiljada KM, izvršili smo uvid u budžete iz proteklog mandata Semira Efendića. Naime, stavka pod nazivom “Tekući transfer lokalnim javnim medijima za praćenje rada Općine (TV SA i RTV Vogošća)” nalazi se u budžetima za 2017. i 2018. godinu u iznosima od po 50.000 KM godišnje. U budžetima za 2019. i 2020. godinu, te stavke više nema, a pojavljuje se nova stavka “Tekući transfer za opremanje i produkciju emisija FIVA TV (u saradnji sa RTV Vogošćom i ostalim lokalnim medijima)”, koja je iznosila 100.000 KM godišnje. Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novi Grad za 2020. godinu ova stavka povećana je na 120.000 KM.

Produkcijska kuća FIVA TV d.o.o. u saradnji sa Press službom Općine Novi Grad, proizvodi sedmičnu emisiju “Info Novi Grad” koja se emituje svakog utorka u večernjem terminu na JP RTV Vogošća. Ista emisija emitovana je i u programu TV Hayat svake subote zaključno sa 10. oktobrom. Sva izdanja emisije Info Novi Grad dostupna su na YouTube kanalu FIVA TV.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!