Analize

SDS-u odbijeno učešće na izborima na osnovu novog člana Izbornog zakona BiH

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt početkom aprila 2024. godine nametnuo je “tehničke” izmjene Izbornog zakona BiH. Novi član 15.1b razlog je zbog kojeg je SDS-u odbijena prijava za učešće na Lokalnim izborima 2024.

FOTO: SDS

Predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Miličević izjavio je 4. juna 2024. prilikom gostovanja u programu BHT-a da Centralna izborna komisija BiH (CIK BiH) nema pravo odlučivati koja stranka smije izaći na izbore.

Diskriminisana su ljudska prava i pravo jedne političke partije da izađe na izbore. Centralna izborna komisija sebi to pravo ne smije da daje. Ona nije ta koja odlučuje ko smije, a ko ne smije. Ona može da odluči da li je dokumentacija za prijavu validna i kompletna.

Milan Miličević, 4.6.2024.

Učestvovanje stranaka na izborima i rad Centralne izborne komisije regulisani su Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon propisuje više uslova po kojima kandidatima/kinjama može biti zabranjeno učestvovanje na izborima (članovi od 1.6. do 1.7a) Osim toga, zakon direktno propisuje pravo CIK-a da ukloni iz izbornog procesa pojedine kandidate/kinje ili političke stranke ukoliko krše izborna pravila (član 6.7).

Izborni zakon propisuje u članu 4.6 stav (4) da CIK odlučuje hoće li potvrditi ili odbiti prijavu za učešće na izborima. Centralna izborna komisija odbila je na 28. sjednici prijavu SDS-a za učešće na Lokalnim izborima 2024. zbog toga što prijava, prema mišljenju CIK-a, nije u skladu s članom 15.1b, stavovi (1), (2) i (3) Izbornog zakona, jer je račun SDS-a za finansiranje izbora otvoren na privatno lice.

Radi se o novom članu Izbornog zakona BiH koji je 26. marta 2024. nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Sporni član 15.1b Izbornog zakona u stavu (1) propisuje da politička stranka mora otvoriti poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje. Nadalje, stav (2) kaže da račun za finansiranje izborne kampanje otvara lice ili organ kojeg ovlasti politička partija, odnosno nezavisni kandidat.

Član CIK-a BiH Suad Arnautović, koji se nije složio s većinom, tumači da riječ “ili” u stavu (2) člana 15.1b znači “alternativnu normu” koja odvaja prvu i drugu mogućnost: da račun otvori lice ili da račun otvori organ. S druge strane, ostalih pet članova CIK-a imalo je drugačije tumačenje ovog stava.

Članica CIK-a Vanja Bjelica mišljenja je da se stav (2) treba tumačiti uz čitanje i stava (1), koji propisuje da račun otvara politička stranka ili nezavisni kandidat.

Prema većinskom mišljenju članova CIK-a, koje je ujedno i stav ove institucije, račun mora biti otvoren na ime političke stranke, dok SDS smatra da to može biti i račun privatnog lica koje je ovlastila stranka. Podsjećamo, SDS je izgubio mogućnost otvaranja računa, jer su komercijalne banke nedavno odbile otvarati račune organizacijama pod američkim sankcijama pod kojima se od 2004. godine nalazi i SDS. Time je SDS bio primoran prijavu za učešće na izbore poslati bez računa otvorenog u ime stranke.

Na upit Istinomjera da pojasni svoju izjavu, Miličević je rekao da se referisao na konkretan slučaj SDS-a. Naveo je i da je uložena žalba Sudu BiH na tu odluku.

Moja izjava odnosi se na činjenicu da se ne može zabraniti učešće na izborima Srpskoj demokratskoj stranci iz razloga koji je naveden u Odluci CIK-a, a odnosi se na otvoreni namjenski račun za finansiranje kampanje za Lokalne izbore 2024. godine na ime ovlaštenog lica (član 15.1b Izbornog zakona). Znači, CIK ima pravo nekome zabraniti učešće na izborima zbog razloga koji su predviđeni Zakonom, ali ne zbog razloga koji je naveden u Odluci CIK-a prema Srpskoj demokratskoj stranci. Zbog toga smo i uložili žalbu Sudu BiH, koji će donijeti konačnu odluku.

Milan Miličević, 4.6.2024.

Usprkos tome što je CIK BiH na 28. sjednici odbio prijavu SDS-a za Lokalne izbore 2024, kadrovi ove stranke moći će učestvovati na izborima putem liste nove političke organizacije, SDS – Volja naroda, čiju je prijavu CIK prihvatio na 29. sjednici održanoj 6. juna. Međutim, to ne mijenja činjenicu da je prijava SDS-a kao političke stranke odbijena te da se SDS žalio na ovu odluku.

Budući da se razlikuju tumačenja člana 15.1b Izbornog zakona BiH između CIK-a i SDS-a, pri čemu CIK nije bio jednoglasan u svojoj odluci, te da je SDS podnio žalbu na odluku CIK-a, finalnu odluku o ovom sporu donijet će Sud Bosne i Hercegovine.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!