Analize

Sanacione mjere: Spašavanje GRAS-a preko leđa građana/ki

Godinama smo svjedoci mnogobrojnih problema s kojima se JKP GRAS susreće, posebno građani/ke koji su korisnici i platiše istom. Prosječni mjesečni gubitak GRAS-a je 2.793.598,00 KM. Ukupni akumulirani dug GRAS-a mjeri se stotinama miliona. Na početku “devetomjesečnog mandata” prinudne uprave, dug GRAS- a iznosio je više od 350 miliona KM.

Vlada KS dugo je najavljivala poduzimanje mjera za ozdravljenje ovog preduzeća. U maju ove godine, premijer Konaković saopštio je da je priča o stečaju KJKP GRAS “sve realnija” i da je GRAS “zreo” za prinudnu upravu. Kompetencije za rješavanje ovog problema premijer je prepustio kadrovskoj komisiji stranke SDA, koja je trebala dostaviti imena za privremenog upravnika u JKP GRAS.

Vlada neće predložiti stečajnog upravnika u GRAS-u, jer je to posao stranke. Prinudnog upravnika treba predložiti SDA. Ja se zbog nekih stranačkih rješenja bunim jer smatram da nisu dobra, a kojeg će kandidatata predložiti SDA za prinudnog upravnika, Vlada o tome ne odlučuje, ali će to ocijeniti kada dobijemo konkretno ime.

(Elmedin Konaković, 24.05.2017.)

Kao i u slučaju ViK-a, Konaković je, po običaju, sa informacijama i Zaključcima Vlade KS, najprije otišao u svoju stranku, da se “buni” i konsultuje, umjesto da o tome diskutuje u institucijama koje su za to predviđene. Imena “podobnih” kandidata, koji su pretendovali na mjesto prinudnog upravnika GRAS-a, usaglašena su i saopštena početkom juna, a Vlada KS je na poziciju privremenog upravnika GRAS-a imenovala Harisa Gušića, magistra nauka u logistici i transportu.

Sa ovom prinudnom upravom krećemo u zadnji pokušaj spašavanja GRAS-a prije nego li se, eventualno krene u stečaj. Ne bježimo od takve mogućnosti, ali ćemo prije toga svakako iscrpiti sve mogućnosti drugačijeg rješavanja ovog stanja.

(Elmedin Konaković, 08.06.2017.)

Obzirom da do tada nije bilo nikakvih pomaka, činilo se da premijer konačno ima plan. Vlada KS je donošenjem Zaključka o poduzimanju privremenih mjera za sanaciju ovog preduzeća, odnosno postavljanjem privremenog upravnika, konačno načinila prvi korak.

Ovo je posljednja šansa GRAS-u. Osnovni zadatak novog upravnika bit će zaustaviti eroziju i mislimo da će privremeni upravnik uz ovlasti koje ima, uz podršku resornog ministra i kompletne Vlade, uspjeti ostvariti dobre rezultate.

(Elmedin Konaković, 08.06.2017.)

Stečaj je na početku priče o rješavanju ovog problema bio daleko izvjesnija opcija nego spašavanje ovog javnog preduzeća.

Mi sad plaćamo s doprinosima njihove plate. Plaćat ćemo ih sve dok se ne odlučimo za stečaj, koji je moram reći izvjesnija opcija od spašavanja Grasa.

(Elmedin Konaković)

Međutim, Vlada KS 18.07.2017. je Zaključkom, koji obuhvata 45 mjera, utvrdila Prijedlog za sanaciju i reorganizaciju KJKP GRAS, koji je izradio privremeni upravnik ovog preduzeća, zajedno sa Ministarstvom saobraćaja KS. Na ovaj način GRAS-u je dat rok od 9 mjeseci, nakon kojeg Vlada KS treba donijeti konačnu odluku o stečaju.

Provedba sanacionih mjera, između ostalog, trebala bi rezultirati boljim javnim gradskim prevozom, kvalitetnijom uslugom, smanjenjem gubitaka i dugovanja preduzeća, te reprogramom dugovanja. Predviđeno je i zbrinjavanje prekobrojno zaposlenih radnika kao i mogućnost smanjenja plata “do izlaska preduzeća iz krize”.

Rok od devet mjeseci je na pola puta, a prinudna uprava je za to vrijeme uradila “veliko pospremanje.”

Do sada smo očistili sve tramvaje koji danas izlaze u promet čisti, ne možemo reći kao novi, ali očišćeni su od svih stvari koje, nažalost, rade naši građani i koje pozivamo da čuvaju tramvaje. Uklonjeno je jako puno smeća, djeca švrljaju, uništavaju, nije mi jasno zašto je to tako, voljeli bismo doći ukraj tome jer nas košta jako puno novca i vremena i ne možemo ići naprijed dok god oni to rade.

(Haris Gušić, prinudni upravnik GRAS-a, 22.06.2017.)

Povećane su cijene karata komercijalnog gradskog prevoza, a studentima je nametnuta godišnja GRAS-ova karta, čija je cijena 100 KM, a kupovina iste obavezna prilikom upisa na studije.

Vezano za “zbrinjavanje prekobrojnih radnika” Gušić je bio izričit kada je rekao da otpuštanja neće biti, naprotiv:

Broj od 1.190 radnika je realan uz trenutni kapacitet GRAS-a i broj vozila koja imamo. Ipak, taj broj se mora povećati kada nabavimo više voznih jedinica i nadamo se mnogo većem broju uposlenika. Dok ne nabavimo vozila funkcionisat ćemo s trenutnim brojem uposlenika.

(Haris Gušič, 04.08.2017.)

O smanjenju plata počelo se govoriti tek prije nekoliko dana.

Ovo je jedna od 44 mjere sanacionog plana koje provodimo u saradnji s Upravom GRAS-a da bismo poboljšali poslovanje. Na mjesečnom nivou dobit ćemo 250.000 KM. Od predloženih mjera potpuno smo realizirali 20, dok su preostale 24 u fazi rješavanja. Da bi GRAS poslovao pozitivno, nedostaje mu 660.000 KM. Samim tim, smanjenjem plaća od ovog mjeseca mi ćemo se uspjeti približiti pozitivnoj nuli, ne računajući kamate i dugovanja.

(Mujo Fišo, ministar saobraćaja KS,18.11.2017.)

Sindikat radnika GRAS-a na to je, za sad, rekao tek da će se konsultovati sa kantonalnim i federalnim odborom i svoj odgovor saopštiti za 3-4 mjeseca. Što je i vrijeme kada ističe devetomjesečni rok za provođenje mjera sanacije.

Ni po pitanju smanjenja duga u GRAS-u nije učinjeno mnogo, barem ne s njihove strane.

U zadnja 3 mjeseca, GRAS je Federalnoj poreznoj upravi uplatio svega 6.000 KM na ime duga, koji iznosi preko 129 miliona KM. S druge strane, Vlada KS će iz budžeta, na račun građana/ki, izdvojiti 1.000.000 KM za otplatu GRAS-ovog duga. Vlada KS je u maju, kada su povišene cijene karata gradskog prevoza, GRAS-u isplatila i 2,3 miliona KM za majsku platu.

Iako je period predviđen za provedbu sanacionih mjere tek na polovini, iz svega navedenog može se zaključiti da je Vlada KS indirektno odbacila stečaj kao opciju i da će se sanacija GRAS-a, i zaustavljanje “erozije” – kako je Konaković svojevremeno okarakterizirao situaciju u ovom javnom preduzeću – i u 2018. godini “lomiti” preko leđa građana i obilno finansirati budžetskim sredstvima. O tome da je Vlada KS na čelu sa premijerom Konakovićem promjenila stav i vratila se sa stečaja, kao “realnije opcije”, na spašavanje GRAS-a budžetskim sredstvima, govori i Nacrt budžeta KS za 2018. godinu. Budžetom je predviđeno 20 miliona za GRAS, plus 8 miliona za sanaciju tramvajskih stajališta. Usporedbe radi, za rekonstrukciju vodovodne mreže i KJKP VIK izdvojeno je 3 miliona KM, a za bolnice u KS po milion.

Evo kako je o stečaju GRAS-a nedavno govorio prinudni upravnik ovog preduzeća:

Riječ na “S”, koju ste vi maločas rekli, ta riječ je zabranjena u mom kabinetu, znači riječ koja počinje na “S” se ne spominje. I danas, ovdje, vi ste je spomenuli, pa vama neću ništa, ali toga po meni neće biti.

(Haris Gušić, 13.11.2017.)

Pogledamo li kroz prizmu kadrovske i glasačke mašinerije, odgovor i zaključak o tome zašto Vlada KS prećutno odustaje od stečaja, možda je najbolje dao Adnan Himzanija, predsjednik Sindikata GRAS-a:

Ja mislim da je to sulud potez, (..) to niko normalan ne bi mogao uzet, doć i napravit, pogotovo premijer Konaković. Iz razloga toga, što mi htjeli ne htjeli, nas 1.500, i naših porodica morali bi da tražimo pravdu na ulici, da se ganjamo.

(Adnan Himzanija, predsjednik Sindikata GRAS-a, 13.11.2017.)

U svakom slučaju, Vlada KS, na čelu sa premijerom Konakovićem, ima još četiri mjeseca da se odluči na “suludi” potez i “riječ na s”, koji je takođe vid ozdravljenja preduzeća koje je u kolapsu i dugovima. Ili da građanima/kama prepusti da svojim porezima i dalje biju bitku zvanu GRAS.

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!