Neistina

Rezolucija o vojnoj neutralnosti RS nije obavezujuća

Predsjednica Republike Srpske (RS) Željka Cvijanović je komentarišući dogovor lidera SNSD-a, SDA i HDZ-a oko formiranja vlasti na nivou BiH, ponovila stav da je u pogledu saradnje sa NATO savezom i dalje na snazi Rezolucija o vojnoj neutralnosti RS.

Mi nikada nismo sporili da treba da postoji saradnja s NATO-om. Ne da nismo sporili, mi smatramo da ona treba da postoji, jer smatramo da nam saradnja s NATO-om treba da jačamo naše bezbjednosne kapacitete i dosegnemo neki nivo, ali to ne znači da treba da uđemo u NATO, pogotovo zato što imamo tu rezoluciju, koja se ne odnosi samo na neutralnost prema NATO-u nego prema bilo kojem vojnom savezu. Što se tiče ANP-a, sve je definisano u principima. Kada formiramo vlast, onda treba da definišemo sve što treba da predstavlja ta saradnja.

Željka Cvijanović, 13.08.2019.

Ipak, kako je Istinomjer pisao u više navrata, Ustavni sud Republike Srpske odlučujući o vitalnom nacionalnom interesu bošnjačkog naroda u vezi sa Rezolucijom o vojnoj neutralnosti RS usvojenoj u oktobru 2017. godine, donio je odluku početkom decembra 2017. godine, a u njenom obrazloženju je navedeno kako ona “nema obavezujući karakter”.

Ovakvu odluku Vijeće je donijelo, jer je ocijenjeno da osporena Rezolucija Narodne skupštine RS ne sadrži opšte pravne norme i da, shodno tome, nema obavezujući karakter, tako da po svojoj pravnoj prirodi ne predstavlja pravni već politički akt kojim se izražavaju politički stavovi Narodne skupštine RS.

Ustavni sud Republike Srpske, 04.12.2017.

S obzirom na navedenu odluku, Istinomjer izjavu Željke Cvijanović u vezi Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!