Neistina

Revizorski izvještaji pokazali: Budžet FBiH nije u suficitu

Revizorski izvještaj o Izvršenju Budžeta u FBiH za prošlu godinu, kao i obično je ukazao na izrazito “neuredno” upravljanje javnim novcem, ali i mnogobrojne nepravilnosti na koje su revizori i ranije više puta skretali pažnju. Izvještaj je, suprotno tvrdnjama premijera Fadila Novalića i ministrice finansija Jelke Miličević, pokazao da u prošloj godini ipak nije ostvaren suficit u iznosu koji su pominjali.

Vlada FBiH navela je u svom Izvještaju o izvršenju Budžeta za prošlu godinu kako je ostvaren pozitivan finansijski rezultat gdje su ukupni prihodi bili veći od ukupnih rashoda i izdataka za 84,9 miliona KM. Ovaj izvještaj inače nije prihvaćen niti od jednog doma Parlamenta FBiH, kao što prethodno nije prihvaćen ni Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2016. godinu, što je bio razlog da poslanici Kluba SDP-a i DF-a upute prijedlog za izglasavanje nepovjerenja federalnoj Vladi, s obzirom da ovi izvještaji nisu usvojeni u Parlamentu.

Međutim, priča o pozitivnim trendovima nastavljena je i krajem augusta, kada su iz Vlade kazali da je u prvih šest mjeseci ove godine ostvaren suficit u budžetu, i to u iznosu od 60,8 miliona KM. Iznos je predstavljen kao rekordan u posljednjih 10 godina.

Mi smo po prvi put u proračunu Federacije nakon 10 godina u suficitu. (…) Rashodi rastu, ali puno manje nego što rastu prihodi.”

Jelka Milićević, 24. august 2017.

Nakon dvije i po godine imamo pozitivne rezultate rada koji se mogu nazvati reformski procesi kojih se i dobro držimo i koji su definirani u reformskoj agendi. Svi parametri su nam u rastu nakon desetogodišnjeg zastoja koji je izazvan svjetskom krizom u sredini 2007. godine.”

Fadil Novalić, 24. august 2017.

Kako se navodi u Izvještaju o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta Vlade FBiH za 2016. godinu (objavljen u augustu), ukupni prihodi i primici iskazani su u iznosu od nešto više od 1.810 miliona KM, rashodi i izdaci u visini od 1.402 miliona KM, otplate kredita i zajmova u iznosu od preko 886 miliona KM, a ranije pomenuti suficit u iznosu od 84,9 miliona KM.

Ipak u Uredu za reviziju institucija FBiH smatraju da se “iskazani finansijski rezultat i akumulirani višak rashoda nad prihodima/deficit ne mogu potvrditi za najmanje 86.652.700 KM.”

Kratkoročne obaveze manje su iskazane za 19.239.857 KM, a odnose se na tekuće transfere Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje nisu iskazane na poziciji rashoda. Obaveze po osnovu povrata pogrešno ili više uplaćenih prihoda, po pravosnažnim sudskim presudama i izvršnim rješenjima i obaveze po drugim osnovama u iznosu od 67.412.843 KM pogrešno su iskazane kao povećanje obaveza i smanjenje razgraničenih rashoda i to 38.627.389 KM kod Ministarstva finansija, 16.306.803 KM Ministarstva rada i socijalne politike, 12.213.720 KM Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i 264.931 KM Vlade FBiH.”

Revizorski izvještaj o Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu

Osim toga, revizorski izvještaj je pokazao i da je deficit u budžetu mogao biti i veći za 50 miliona KM da Vlada FBiH nije krajem godine donijela odluku da se na jedinstveni račun Trezora povuče 50 miliona KM kreditnih sredstava Svjetske banke – IBRD sa računa projekta EAE SME u Union i Privrednoj banci. Radilo se o namjenskim sredstvima Revolving fonda za “Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima“, koji je bio u nadležnosti Fondacije za održivi razvoj Odraz Sarajevo. Vlada FBiH je kroz Izmjene i dopune Budžeta FBiH za 2016. godinu predložila da se navedeni iznos oprihoduje, što su revizori ocijenili kao sporno.

Kada je u pitanju prenos sredstva za iste Vlada FBiH nije donijela posebnu odluku, niti je za isto ima saglasnost kreditora. Također ova sredstva u Budžetu su planirana zbirno na poziciji povrata anuiteta. Obzirom da se radi o namjenskim sredstvima, i da za ista ni u budžetu ni u Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu nije dato obrazloženje, ne može se potvrditi opravdanost ovakvog načina planiranja i korištenja ovih sredstva.”

Revizorski izvještaj o Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu

Na osnovu navedenog se može zaključiti da prošlogodišnji Budžet FBiH nije bio u suficitu, nego u deficitu od blizu 2 miliona KM. Ako je suditi prema izvještaju za prošlu godinu, slično bi se moglo dogoditi i sa nedavno predstavljenim suficitom od 60 miliona KM. Tako će i izjave Fadila Novalića i Jelke Miličević o prošlogodišnjem suficitu od Istinomjera biti ocijenjene kao neistinite.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!