Revizorski izvještaji pokazali: Budžet FBiH nije u suficitu

Revizorski izvještaj o Izvršenju Budžeta u FBiH za prošlu godinu, kao i obično je ukazao na izrazito “neuredno” upravljanje javnim novcem, ali i mnogobrojne nepravilnosti na koje su revizori i ranije više puta skretali pažnju. Izvještaj je, suprotno tvrdnjama premijera Fadila Novalića i ministrice finansija Jelke Miličević, pokazao da u prošloj godini ipak nije ostvaren suficit u iznosu koji su pominjali. 

Vlada FBiH navela je u svom Izvještaju o izvršenju Budžeta za prošlu godinu kako je ostvaren pozitivan finansijski rezultat gdje su ukupni prihodi bili veći od ukupnih rashoda i izdataka za 84,9 miliona KM. Ovaj izvještaj inače nije prihvaćen niti od jednog doma Parlamenta FBiH, kao što prethodno nije prihvaćen ni Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2016. godinu, što je bio razlog da poslanici Kluba SDP-a i DF-a upute prijedlog za izglasavanje nepovjerenja federalnoj Vladi, s obzirom da ovi izvještaji nisu usvojeni u Parlamentu.

Međutim, priča o pozitivnim trendovima nastavljena je i krajem augusta, kada su iz Vlade kazali da je u prvih šest mjeseci ove godine ostvaren suficit u budžetu, i to u iznosu od 60,8 miliona KM. Iznos je predstavljen kao rekordan u posljednjih 10 godina.

Mi smo po prvi put u proračunu Federacije nakon 10 godina u suficitu. (…) Rashodi rastu, ali puno manje nego što rastu prihodi.”

Jelka Milićević, 24. august 2017.

Nakon dvije i po godine imamo pozitivne rezultate rada koji se mogu nazvati reformski procesi kojih se i dobro držimo i koji su definirani u reformskoj agendi. Svi parametri su nam u rastu nakon desetogodišnjeg zastoja koji je izazvan svjetskom krizom u sredini 2007. godine.”

Fadil Novalić, 24. august 2017.

Kako se navodi u Izvještaju o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta Vlade FBiH za 2016. godinu (objavljen u augustu), ukupni prihodi i primici iskazani su u iznosu od nešto više od 1.810 miliona KM, rashodi i izdaci u visini od 1.402 miliona KM, otplate kredita i zajmova u iznosu od preko 886 miliona KM, a ranije pomenuti suficit u iznosu od 84,9 miliona KM.

Ipak u Uredu za reviziju institucija FBiH smatraju da se “iskazani finansijski rezultat i akumulirani višak rashoda nad prihodima/deficit ne mogu potvrditi za najmanje 86.652.700 KM.”

Kratkoročne obaveze manje su iskazane za 19.239.857 KM, a odnose se na tekuće transfere Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje nisu iskazane na poziciji rashoda. Obaveze po osnovu povrata pogrešno ili više uplaćenih prihoda, po pravosnažnim sudskim presudama i izvršnim rješenjima i obaveze po drugim osnovama u iznosu od 67.412.843 KM pogrešno su iskazane kao povećanje obaveza i smanjenje razgraničenih rashoda i to 38.627.389 KM kod Ministarstva finansija, 16.306.803 KM Ministarstva rada i socijalne politike, 12.213.720 KM Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i 264.931 KM Vlade FBiH.” 

Revizorski izvještaj o Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu

Osim toga, revizorski izvještaj je pokazao i da je deficit u budžetu mogao biti i veći za 50 miliona KM da Vlada FBiH nije krajem godine donijela odluku da se na jedinstveni račun Trezora povuče 50 miliona KM kreditnih sredstava Svjetske banke – IBRD sa računa projekta EAE SME u Union i Privrednoj banci. Radilo se o namjenskim sredstvima Revolving fonda za “Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima“, koji je bio u nadležnosti Fondacije za održivi razvoj Odraz Sarajevo. Vlada FBiH je kroz Izmjene i dopune Budžeta FBiH za 2016. godinu predložila da se navedeni iznos oprihoduje, što su revizori ocijenili kao sporno.  

Kada je u pitanju prenos sredstva za iste Vlada FBiH nije donijela posebnu odluku, niti je za isto ima saglasnost kreditora. Također ova sredstva u Budžetu su planirana zbirno na poziciji povrata anuiteta. Obzirom da se radi o namjenskim sredstvima, i da za ista ni u budžetu ni u Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu nije dato obrazloženje, ne može se potvrditi opravdanost ovakvog načina planiranja i korištenja ovih sredstva.”

Revizorski izvještaj o Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu

Na osnovu navedenog se može zaključiti da prošlogodišnji Budžet FBiH nije bio u suficitu, nego u deficitu od blizu 2 miliona KM. Ako je suditi prema izvještaju za prošlu godinu, slično bi se moglo dogoditi i sa nedavno predstavljenim suficitom od 60 miliona KM. Tako će i izjave Fadila Novalića i Jelke Miličević o prošlogodišnjem suficitu od Istinomjera biti ocijenjene kao neistinite. 

(Istinomjer.ba)

Rekonstrukcija puta Babin Do – Šabići

Ugovori o izvođenju radova na putu Babin Do - Šabići, čija vrijednost iznosi 671 hiljadu KM potpisani su 24. maja 2019....

KS: VIK uskoro dobija novi menadžment?

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, Elmedin Konaković održao je konferenciju za medije povodom, kako je saopćeno, “otkrivene višemilionske štete načinjene Kantonalnom javnom komunalnom...


Kanalizacija stigla, asfalt na čekanju

Desetogodišnji projekat izgradnje kanalizacije u Bijeljini privodi se kraju, ali jedan broj ulica u tom gradu nakon završetka radova još uvijek nije asfaltiran. Jedna od takvih je i Ulica Vojvode...