Neispunjeno

Registracija firmi u FBiH za samo tri dana

Dugo najavljivano ubrzanje registracije privrednih društava u FBiH uskoro bi moglo postati stvarnost. Prema najavama iz Vlade FBiH u finalnoj fazi je izrada propisa o uspostavljanju sistema registracije društava samo na jednom šalteru.

Planiramo formirati deset centara, u sjedištima kantona, gdje se nalaze i registracioni sudovi. U prvoj fazi pokušat ćemo svesti vrijeme potrebno za registraciju na maksimalno sedam dana, a to uključuje sudove, Poreznu upravu, Federalni zavod za statistiku, Zavod PIO, Zavod zdravstvenog osiguranja i još neke institucije.

(Aida Soko, savjetnica premijera Fadila Novalića, 19.04.2017.)

Iz Vlade također navode da je za uspostavu sistema potrebno izmijeniti više od 50 zakona i drugih pravnih akata koji reguliraju ovu oblast, ali je cilj da do sredine 2018. godine u FBiH zaživi potpuno funkcionalan sistem.

Ubrzanje i pojednostavljanje registarskih procedura najavio je i premijer FBiH, Fadil Novalić još prije dvije godine, prilikom preuzimanja mandata.

Dodatno moramo ubrzati i pojednostaviti proceduru za registraciju preduzeća, te ponuditi posebne olakšice, da bismo stimulisali inkluziju mladih osoba u privredne tokove.

(Fadil Novalić, 31.03.2015.)

Istinomjer prati dinamiku ispunjavanja ovog obećanja. Da bi se ubrzala registracija poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini, potrebno je prije svega izmijeniti Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBiH. Do trenutka zaključenja ovog teksta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a samim tim ni Parlament FBiH nisu raspravljali o izmjenama ovog Zakona.

Jedini pomak na ovom polju u ovom mandatu Vlade FBIH je imenovanje Interresorne radne grupe koja ima zadatak da vodi proces implementacije jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH.

Nakon sastanka Interresorne radne grupe koji se održao u julu 2017 godine, njen koordinator Esad Mahmutović izjavio je sljedeće:

Na sastanku je razmatran revidirani akcioni plan uspostave jednošalterskog sistema u FBiH, za koji smatramo da treba precizirati u smislu nositelja aktivnosti i preciziranja realnih rokova u kojima aktivnosti mogu biti provedene. Drago nam je što je postignuta saglasnost svih učesnika da se umjesto pilot projekta kojim bi jednošalterski sistem bio uspostavljen samo u 10 kantonalnih sjedišta u FBiH projekat provodi u cijeloj FBiH, odnosno, u svim gradovima u kojima Finansijsko-informatička agencija (FIA) ima svoje ispostave koje će biti zadužene za operativnu provedbu jednošalterskog sistema kada on bude uspostavljen.

Esad Mahmutović, 06.07.2017.

Dakle, iako je prošlo već pet mjeseci otkako su najavljene promjene i pojednostavljenje procesa registracije poslovnih subjekata, nisu napravljeni nikakvi konkretniji koraci ka ispunjenju ovog obećanja.

Istinomjer ovo obećanje za sada ocjenjuje kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!