Neispunjeno

Probijen rok za završetak treće faze rekonstrukcije DZ “Novi Grad”

Rekonstrukcija Doma zdravlja “Novi Grad” već izvjesno vrijeme nalazi se u svojoj trećoj, završnoj fazi koja se sastoji iz vanjskog uređenja i izgradnje prizemnog dijela objekta. Januara ove godine, načelnik opštine Novi Grad, Semir Efendić opisujući ono što bi se trebalo uraditi tokom ove faze, između ostalog je najavio i rok trajanja radova.

Rekonstrukcija Doma zdravlja “Novi Grad” već izvjesno vrijeme nalazi se u svojoj trećoj, završnoj fazi koja se sastoji iz vanjskog uređenja i izgradnje prizemnog dijela objekta. Januara ove godine, načelnik opštine Novi Grad, Semir Efendić opisujući ono što bi se trebalo uraditi tokom ove faze, između ostalog je najavio i rok trajanja radova:

Planirano je da se otvoreni dio objekta u prizemlju zatvori i da se naprave dvije recepcije, magacinski prostor i prostorija za tehničke uređaje, što će biti od velike pomoći medicinskom osoblju. U okviru vanjskog uređenja izgradit će se veliki parking sa 100 mjesta sa protupožarnim putem. Također, planirana je nova javna rasvjeta. Očekujemo da će radovi biti završeni na proljeće.

Semir Efendić, 09.01.2018.

Po riječima Mirze Hulusića, direktora Zavoda za izgradnju KS-a, polovinom juna 2018. godine “većina radova predviđenih ugovorom za treću fazu rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma zdravlja Kumrovec su privedeni kraju”, ali da preostaje još posla:

Do okončanja svih radova neophodno je privesti kraju molersko-farbarske radove, dovršiti fasadu u prizemlju, te sve preostale radove na vanjskom uređenju koji uključuju izmještanje instalacija, vodomjera, kanalizacionu i hidrantsku mrežu, te kompletnu vanjsku rasvjetu.

Mirza Hulusić, 10.06.2018.

Tom prilikom je Hulusić naglasio i da je planirani rok završetka radova 15. juni, “a da li će biti okončani do tada, zavisi od priliva sredstava”.

Međutim, nakon posljednjeg javnog istupa Mirze Hulusića, postalo je jasno da ovaj rok nije ispoštovan, te da će “novim ugovorom biti preciziran i novi rok”:

Kako bi se omogućio nastavak radova u objektu DZ Kumrovec kao i na vanjskom uređenju, treba još 1.300.770 KM, ali i sklopiti novi ugovor na preostali iznos sredstava do ukupne vrijednosti investicije koja iznosi 2.114.000 KM.

Mirza Hulusić, 18.07.2018.

Obzirom da, u skladu sa obećanjem načelnika Efendića, radovi na ovoj fazi rekonstrukcije Doma zdravlja “Novi Grad” nisu završeni “na proljeće”, Istinomjer njegovom obećanju daje ocjenu neispunjeno.

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!