Neistina

Prijedlog Osnovnog ugovora sa Islamskom zajednicom u BiH demantuje Ivanića

Uvidom u prijedlog Ugovora, jasno da bi “hirurg koji ima hitan slučaj…”, prednost morao dati svojoj profesionalnoj dužnosti, dok član 22. Ugovora ne pominje imame.

Na svojoj 141. sjednici, održanoj 12.01.2011. godine, “Vijeće ministara BiH je podržalo postupak za zaključivanje Osnovnog ugovora sa Islamskom zajednicom i zadužilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da pripremi osnove za vođenje pregovora s Islamskom zajednicom radi zaključivanja Osnovnog ugovora u skladu s predloženim zaključcima.

Do danas, pomenuti Ugovor nije potpisan. Posljednji pokušaj da Predsjedništvo BiH raspravlja o ovoj temi desio se na njegovoj 46. redovnoj sjednici, a na prijedlog člana Predsjedništva BiH, Bakira Izetbegovića. Kao što je javnosti poznato, prijedlog nije uvršten na dnevni red jer su druga dva člana ovog tijela, Mladen Ivanić i Dragan Čović, bili protiv.

Obrazlažući određene stavove iz Ugovora, te na osnovu njih i svoju odluku, Mladen Ivanić, između ostalog, je ustvrdio:

Jedan od stavova je bio da se garantuje pravo na džumu. To znači da hirurg koji ima hitan slučaj ne bi operisao, jer bi išao na džumu. Tražili su da samo imami imaju pravo na obrezivanje muške djece, a u Evropi je to problem i traži se da to obavljaju ljekari.

Mladen Ivanić, 19.04.2018.

Na njegove tvrdnje, ubrzo je reagovala i Islamska zajednica u BiH, navodeći u saopštenju da je “namjera g. Ivanića da a limine odbije ugovor jer iznosi tvrdnje kao da ga nije ni pročitao ili zatražio potrebna objašnjenja koja mu je moglo dati Vijeće ministara koje je oficijelni obrađivač i upućivač istoga Predsjedništvu.”

Uvidom u Prijedlog osnovnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, iz člana 11. dokumenta, jasno je da se ne traži da se, kako kaže Ivanić, “garantuje pravo na džumu” već da će “U javnom i privatnom sektoru biti omogućeno pravo na slobodno vrijeme (pauzu) za obavljanje džume namaza…”.

Dalje, ni Ivanićeva tvrdnja da bi potpisivanjem ovog Ugovora značilo “da hirurg koji ima hitan slučaj ne bi operisao, jer bi išao na džumu” nije tačna, jer član 11. u stavu 4. kaže:

“Prava iz stava (3) ovog člana mogu podlijegati samo onim ograničenjima predviđenim zakonom, a koja su neophodna u demokratskom društvu u interesu javne sigurnosti, zaštite javnog poretka, zdravlja ili morala ili zaštite prava i slobode drugih”. Iz ovog stava je jasno da bi “hirurg koji ima hitan slučaj…”, u skladu sa Ugovorom, prednost morao dati svojoj profesionalnoj dužnosti.

Također, ni dio navedene izjave u kojoj Mladen Ivanić kaže “Tražili su da samo imami imaju pravo na obrezivanje muške djece…” ne odgovara sadržaju dokumenta, jer u članu 22. Ugovora, a koji tretira to pitanje, navodi se:

“Pravo na prakticiranje obreda kurbana i obrezivanje muške djece (cirkumcizija) u skladu sa islamskom vjerskom praksom, garantira se kao dio prava na slobodu vjere”.

Dakle, pomenuti član prije svega ne pominje imame u bilo kojem kontekstu, pa tako ni u kontekstu u kojem ih Ivanić dovodi u vezu sa obredom obrezivanja muške djece. Osim toga, i Islamska zajednica u BiH potvrdila je da ovaj obred u Bosni i Hercegovini nikada i nisu obavljali imami :

To u tradiciji bosanskih muslimana nikada nisu ni radili imami.

22.04.2018.

Nakon uvida u Prijedlog osnovnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, navedene izjave člana Predsjedništva BiH, Mladena Ivanića Istinomjer ocjenjuje kao neistinite.

(istinomjer.ba)

 

 

 

Pitajte Istinomjer!