Istina

Prihodi od direktnih poreza u FBiH nisu smanjeni

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić gostovao je u programu televizije Hayat 2. aprila 2021. godine gdje je, između ostalog, govorio o javnim prihodima.

Foto: TV Hayat

Novalić je tom prilikom naveo da, iako su prihodi od indirektnih poreza smanjeni, direktni porezi u FBiH nisu doživjeli pad.

Sad imamo pad indirektnih poreza, tačno se zna 14,5%, a direktni porezi nam nisu pali. Direktni nam “hrane” penzioni i zdravstveni fond.

Fadil Novalić, 2. 4. 2021.

Prema informacijama koje smo dobili od Uprave za indirektno oporezivanje BiH za prva tri mjeseca 2021. godine, pad prihoda Federacije BiH od indirektnih poreza iznosi, u odnosu na prethodnu godinu, 12,99%, što je manje nego je Novalić ustvrdio. Ipak, treba navesti i to da je za prva dva mjeseca 2021. godine pad prihoda Federacije BiH po ovom osnovu iznosio 14,41% u odnosu na isti period prošle godine.

Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2021. godine na nivou Bosne i Hercegovine iznosili su jednu milijardu i 823 miliona KM i manji su za 59 miliona KM ili 3,13% u odnosu na isti period 2020. godine, kada su iznosili jednu milijardu i 882 miliona KM.

Od tog iznosa, Federaciji BiH doznačeno je 629 miliona KM, što je za 94 miliona KM manje nego u istom periodu 2020. godine.

Sa druge strane, u saopštenju za javnost koje je objavila Poreska uprava FBIH navodi se da su prihodi od direktnih poreza tokom prva tri mjeseca 2021. godine porasli za 3,36% u odnosu na isti period 2020. godine.

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – mart 2021. godine uplatili 1.323.870.559 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 43.011.503 KM, ili za 3,36 %.

PUFBiH, 6. 4. 2021.

Pad prihoda od direktnih poreza u FBiH zabilježen je samo u Kantonu Sarajevo, i to za 1,1%. Ipak, vrijedi napomenuti i da učešće sarajevskog kantona u ukupnim prihodima FBiH po ovom osnovu iznosi 36,8%, odnosno više od jedne trećine.

Neposredni ili direktni porezi su oni porezi koji se direktno nameću poreskom obvezniku. U strukturi javnih prihoda iz direktnih poreza koje je Federacija BiH naplatila od poreskih obveznika nalaze se:

– doprinosi za PIO/MIO,
– doprinosi za zdravstveno osiguranje,
– doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti,
– porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica,
– porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit,
– porez na promet nepokretnosti i prava,
– porez na imovinu, nasljeđe i poklon,
– takse i naknade,
– novčane kazne,
– članarine.

S obzirom na činjenicu da je pad prihoda od indirektnih poreza za prva dva mjeseca iznosio 14,41%, što je približno Novalićevoj tvrdnji, ali i da prihodi od direktnih poreza nisu smanjeni tokom prva tri mjeseca, predmetnu tvrdnju Fadila Novalića ocjenjujemo istinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!