Neistina

Prepreka za izradu Registra boraca nije dozvola Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH

Već nekoliko dana svjedoci smo protesta i blokada više saobraćajnica od strane nezadovoljnih bivših pripadnika Armije RBiH. Zahtjevi pripadnika boračke populacije usmjereni su na objavljivanje registra boraca, hitno upućivanje u parlament nacrta Zakona o pravima demobilisanih boraca, te hitno donošenje Zakona o boračkim udruženjima od posebnog značaja za BiH.

Odgovorajući na aktuelna pitanja resorni ministar Salko Bukvarević, najprije je u razgovoru za dnevnik TV1, a zatim i za Klix izjavio da problem oko objave registra pravi Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP), koja je “dopisom” zabranila javnu objavu “vremena koje je određeno lice provelo u Armiji BiH”. U odgovoru koji je Istinomjer dobio od AZLP demantovani su Bukvarevićevi navodi.

Nama je odgovoreno da ni pod kakvim uslovima dužinu vremena provedenog u oružanim snagama ne možemo javno objaviti. (…) Naravno, izostavili smo matični broj, nije to problem. U januaru mjesecu smo objavili registar korisnika i stavili ga na raspolaganje institucijama BiH. Nama nije problem, mi nemamo nikakav problem da se to objavi. Evo, u potpunosti smo izvršili sravnjenje podataka za regiju Istočna Bosna, za Kanton Tuzla (…) Spremni smo sa registrom branilaca.

(Salko Bukvarević, 04.03.2018.)

Da je dozvola AZLP prepreka da se udovolji boračkim zahtjevima, Bukvarević je ponovio i jučer.

Onog momenta kad nam Agencija za zaštitu ličnih podataka dopusti, mi nemamo nikakvih problema da se registar javno objavi. Naš je problem samo što postoji dopis Agencije da objava registra nije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

(Salko Bukvarević, 05.03.2018.)

Kako bismo provjerili ove navode kontaktirali smo Agenciju za zaštitu ličnih podataka BiH i pitali za pojašnjenje zbog čega “vrijeme provedeno u oružanim snagama” ne može biti objavljeno, i da li je to jedino sporno kada je u pitanju objava Registra boraca.

U odgovoru koji smo dobili od AZLP više puta je naglašeno da je agencija 20.02.2017. godine na ruke ministra Bukvarevića dostavila dopis sa detaljnjim obrazloženjem i Mišljenjem zašto je objava Registra u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama koja ima primat i nad domaćim zakonodavstvom.

Naime, 09.01.2017. godine Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida dostavilo je AZLP BiH obrazloženje aktivnosti i osnov za uspostavljanje elektronske baze podataka Jedinstvenog registra boraca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Međutim, aktivnosti i obrazloženje ministarstva nisu naišli na odobrenje AZLP.

Generalno, objavljivanje podataka na internetu predstavlja invazivan način na koji se kontinuirano vrši mješanje u privatnost pojedinca, i stvara neopravdan rizik da se objavljeni podaci zloupotrijebe u različite svrhe, a naročito kada se radi o katagorijama iz boračko- invalidske zaštite. Stoga smo mišljenja da, i u slučaju kada bi se zakonom propisala obrada ličnih podataka korisnika prava iz boračko-invalidske zaštite na web stranici ista ne bi bila u skladu sa principom pravičnosti i zakonitosti iako bi formalno postojao pravni osnov.

Kako je ranije obrazloženo, „propisano zakonom“ ne znači samo puko propisivanje radnje zakonom, nego kvalitet tog zakona. Naime, zakon mora pružiti određenu mjeru zaštite od proizvoljnog miješanja vlasti u prava koja štiti konvencija.

(Mišljenje AZLP BiH, 20.02.2017.)

Uvidom u obrazloženje i mišljenje AZLP jasno je da nisu ispunjeni mnogi zakonski uslovi niti ispoštovane odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama.

Ministarstvo na čelu sa Bukvarevićem, prilikom izrade Registra namjeravalo je da prikuplja i obrađuje podatke koji se odnose na “JMBG, nacionalnost, vjeroispovjest, zdravstveno stanje (ranjen, oboljenjem ozlijeda) i podatke o sudskim (krivičnim) kaznama”. Navedeno, osim što nije neophodno, ukazuje na neistinitost Bukvarevićevih tvrdnji da AZLP ne dozvoljava objavu Registra jer je sporno “vrijeme provedeno u oružanim snagama”, pri tom svjedoči i o (ne)svjesnoj namjeri ministarstva da grubo krši zakon.

Ovakvo rješenje je suprotno svrsi obrade podataka u jedinstvenom registru, a ne postoji ni legitimni cilj koji se treba ostvariti zadiranjem u privatnost u ovoj mjeri.
Nesporno je da podaci iz jedinstvenog registra mogu biti dostupni tačno određenim resorima koji se bave pitanjima boračko-invalidske zaštite, ali dostupnost podataka svim nivoima vlasti u Federaciji BiH, samo zbog toga što je propisano je neprihvatljivo.

(Mišljenje AZLP BiH, 20.02.2017.)

Dalje, kao svrhu objavljivanja ovih osjetljivih podataka, zaštićenih zakonom i evropskom Konvencijom, ministarstvo je navelo: “kako bi se imao uvid u transparentno korištenje budžetskih sredstava, kao i utvrđivanje tačnog broja branilaca i korisnika prava.”

Agencija je u svom Mišljenju na ovo obrazloženje “svrhe” odgovorila da:

Zaključno, činjenje dostupnim javnosti određenih podataka, ne može biti samo sebi svrha, niti se transparentnost u trošenje budžetskih sredstava postiže trajnom i neograničenom objavom podataka na web stranici, svih ličnih podataka koje javni organ obrađuje. Isto tako, apsurdno je da javnost utvrđuje tačan broj branilaca i tačan broj korisnika prava, a niz nadležnih organa je uključeno u postupak sticanja i kontrole ostvarivanja tog prava.

Imajući u vidu navedeno, jasno je da je da je namjera objavljivanja podataka o korisnicima prava na web stranici rezultat proizvoljnosti, da bi predstavljala kršenja prava na privatnost zagarantovano članom 8. Konvencije i obrade ličnih podataka suprotno principima utvrđenim u članu 4. Zakona.

(Mišljenje AZLP BiH, 20.02.2017.)

Iako su razlozi vrlo dobro pojašnjeni to nije spriječilo ministra Bukvarevića da u javnosti iznosi netačne informacije, zbog čega mu je svojevremeno bila skrenuta pažnja i od strane AZLP.

Dakle, za uspostavu registra je neophodan adekvatan zakonski osnov dok bi objava registra na web stranici ministarstva u svakom slučaju bila neprihvatljiva. Imajući u vidu navedeno očigledno je da nisu tačne informacije koje su objavljene u medijima koji prenose vaše stavove da objava oba registra mora biti zakonom definirana.

U prilogu akta dostavljamo vam kopiju Mišljenja da se još jednom neposredno upoznate sa stavom Agencije po navedenim pitanjima.

(Dopis AZLP upućen n/r ministra Salke Bukvarevića, 07.03.2017.)

Ovim dopisom je Agencija još jednom podsjetila Bukvarevića koji uslovi moraju biti ispunjeni za zakonito uspostavljanje jedinstvene elektronske baze registra dostavljajući mu, ponovo, svoje Mišljenje da bi objava registra na web stranici ministarstva bila suprotna Zakonu o zaštiti ličnih podataka, pa i u slučaju kada bi zakonom bilo propisano njegovo objavljivanje.

Dakle, prepreka za objavljivanje registra nije dozvola Agencije niti “vrijeme provedeno u oružanim snagama” nego Zakoni i evropska Konvencija, obzirom da je objava podataka koji se odnose na JMBG, nacionalnost, vjeroispovjest, zdravstveno stanje, te podatke o sudskim (krivičnim) kaznama u suprotnosti sa istim, zbog čega ministar Salko Bukvarević za svoje izjave dobija ocjenu neistinito

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!