Nedosljedno

Predomislio se još jedan borac protiv “bijelog hljeba”

Smatrajući svojevremeno “da se više nema šta čekati sa ukidanjem bijelog hljeba”, Brčkalo je u svojstvu šefa Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS bio jedan od onih koji je podržavao rješenja u tom pravcu.

Tokom bezuspješnog pokušaja ukidanja tzv. “bijelog hljeba” koji je se u formi Nacrta zakona o izmjeni Zakona o radnim odnosima u državnim organima aprila mjeseca 2016. godine našao pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, jedan od zagovornika donošenja ovakvog rješenja bio je i, sada već bivši poslanik pomenutog zakonodavnog tijela, Miroslav Brčkalo.

Smatrajući tada “da se više nema šta čekati sa ukidanjem bijelog hljeba”, Brčkalo je u svojstvu šefa Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS bio kategoričan:

Ovaj zakon se mora donijeti, prije svega zbog aktuelne ekonomske situacije u RS koja je najblaže rečeno katastrofalna, gdje su blokirane i ove najprioritetnije isplate iz budžeta RS, mi nemamo novca na bacanje, nemamo novca da plaćamo nerad.

Miroslav Brčkalo, 12.04.2016.

Krajem iste godine, Brčkalo je ponovio svoje stavove.

Ističući tada da je poslanička grupa Napredne Stranke, u svojstvu predlagača izmjena Zakona o radnim odnosima u državnim organima i Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave kojima bi se ukinuo “bijeli hljeb”, dala “jasan, konkretan, dobronamjeran prijedlog za ukidanje ove privilegije, koju nemaju ni mnogo ekonomski razvijenije zemlje”, Brčkalo je dodao:

Došli smo u situaciju da nemamo sredstava da plaćamo rad, a posebno ne nerad.

Miroslav Brčkalo, 06.12.2016.

Međutim, nakon što Brčkalo na minulim Opštim izborima 2018. godine nije uspio osvojiti mandat u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, skupa sa još 14 bivših poslanika Narodne skupštine Republike Srpske podnio je zahtjev za korištenje privilegije u skladu sa kojom je predviđeno da izabrano lice po prestanku funkcije ima pravo na platu u trajanju od šest mjeseci, u visini koju je imao u vrijeme prestanka funkcije.

Tako će Brčkalo naredni šest mjeseci primati svoju poslaničku mjesečnu platu u iznosu od 2.580 KM.

Obzirom da je Miroslav Brčkalo bio zagovarač ukidanja “bijelog hljeba” smatrajući da “nema novca na bacanje” te da “nema novca da se plaća nerad”, a da je sada podnio zahtjev za korištenje ove privilegije, Istinomjer njegov stav po pitanju tzv. “bijelog hljeba” ocjenjuje nedosljednim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!