Predložene izmjene člana 383. Krivičnog zakona FBiH nisu identične Krivičnom zakonu Republike Hrvatske

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a BiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, Elvir Karabajić komentarišući usvajanje izmjena Krivičnog zakona FBiH od strane tog zakonodavnog organa na sjednici održanoj 19.06.2018. godine, između ostalog je ustvrdio “da je spomenuti zakon identičan kao Krivični zakon RH”.

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a BiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, Elvir Karabajić komentarišući usvajanje izmjena Krivičnog zakona FBiH od strane tog zakonodavnog organa na sjednici održanoj 19.06.2018. godine, između ostalog je ustvrdio “da je spomenuti zakon identičan kao Krivični zakon RH” i dodao:

Zakon je u skladu prepisan iz Hrvatskog krivičnog zakona.

Elvir Karabajić, 20.06.2018.

Podsjećamo, ovom odlukom Zastupničkog doma PFBiH namjera je da se izmijeni još uvijek aktuelni član 383.-Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, Krivičnog zakona FBiH koji kaže slijedeće:

(1) Službena ili odgovorna osoba u Federaciji koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svoje službene ovlasti ili ne obavivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugome nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi 10.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(3) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi 50.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine.

Prijedlog izmjena ovog člana bio je predmet glasanja Zastupničkog doma PFBiH, te bi on, ukoliko prođe dalju proceduru, izgledao ovako: Image may contain: text

Kazneni zakon Republike Hrvatske tretira ovo pitanje u članku 295.-Trgovanje utjecajem. koji glasi:

(1) Tko iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Tko zahtijeva ili primi mito, ili prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga da iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti, ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(3) Tko zahtijeva ili primi mito, ili tko primi ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga da iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti, ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

Upoređujući priloženi prijedlog izmjena Krivičnog zakona FBiH, i članka 295. Krivičnog zakona Republike Hrvatske, dolazi se do zaključka da oni nisu, kako Karabajić tvrdi, identični. Razlika je u prvom paragrafu u kojem u prijedlogu izmjena Krivičnog zakona FBiH između ostalog stoji- “zahtjeva i primi mito ili prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga”, dok tog dijela u prvom paragrafu članka 295. Krivičnog zakona Republike Hrvatske nema.

Obzirom na utvrđeno, Istinomjer izjavu predsjednika Kluba zastupnika SDP-a BiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, Elvir Karabajića ocjenjuje neistinitom.

(istinomjer.ba)

Budžet i uštede: Dvostruki aršini Vlade RS

Kako je ranije i najavila, još uvijek aktuelna predsjednica Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović, budžet za...

Radojičić stavio mandat na raspolaganje Gradskom odboru SNSD-a Banja Luka

Radojičić je ranije izrazio stav da “odgovorni za loše rezultate SDS-a treba da preuzmu odgovornost”, ali se osvrnuo i na rezultate SNSD-a, ističući da je zadovoljan ukupnim izbornim rezultatom ove...DNS, ipak, neće dati mjesto premijera RS

Dugogodišnji koalicioni partneri, SNSD, DNS i SP dogovorili su ime budućeg mandatara i premijera Vlade Republike Srpske. Dugogodišnji koalicioni partneri, SNSD, DNS i SP dogovorili su ime...