Započeto

Završetak izgradnje južne longitudinale kroz Novo Sarajevo

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za završetak izgradnje južne longitudinale kroz općinu Novo Sarajevo i spajanje Grbavice s naseljem Hrasno modernom cestom sa četiri trake.

Izvor: Hasan Tanović program

Iz Općine Novo Sarajevo Istinomjeru je u decembru 2023. godine saopćeno da je investitoru, Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo – Direkcija za puteve, Rješenjem od 13.09.2023. godine Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma izdala odobrenje za izgradnju i rekonstrukciju dijela Južne longitudinale na potezu od P51 do P58-59 (stacionaža 1+312,80),  sa izgradnjom kružnog toka sa servisnom k-k saobraćajnicom od istog profila i sa rekonstrukcijom infrastrukturne mreže u pojasu saobraćajnice.

U ranijim postupcima, izdato je odobrenje za upotrebu dijela saobraćajnice Južne longitudinale za dionice P60-102 i P102-112, te odobrenje za građenje za dionice P5-P35 i P35-P38.

U toku je sudski postupak pred Općinskim sudom u Sarajevu povodom utvrđivanja prava vlasništva na jednom dijelu parcele koja je na potezu Južne longitudinale, a isti se ponovo vodi pred Prvostepenim sudom jer je Kantonalni sud u Sarajevu poništio prvostepenu presudu i predmet vratio na ponovni postupak, te se predmet sada nalazi u fazi pripremnog ročišta.

U januaru 2023. godine Faktor je objavio da je Hasan Tanović, načelnik Općine Novo Sarajevo obavijestio da se svake sedmice održavaju intenzivni sastanci vezano za rješavanje decenijskog problema Južne longitudinale.

Kako je za Istinomjer pojašnjeno u Ministarstvu saobraćaja KS na realizaciji nastavka južne longitudinale provode se aktivnosti oko nastavka anketiranja preostalih stanara zgrade u Grbavičkoj, jer do sada, nakon uvida u dokumentaciju, nisu bili ispitani svi vlasnici stanova.

U resornom ministarstvu objašnjavaju da je glavni projekat zgrade pretrpio dosta izmjena i na kraju je i urađen, te će kroz anketu stanarima biti odmah prezentovan tlocrt novog zamjenskog stana i dvije opcije prihvatanja novog stana ili eksproprijacije. Nakon usaglašavanja ankete i  rezultata krenut će se u realizaciju. Također, kako su nam objasnili u mnistarstvu saobraćaja najveći izazov koji se javljao u projektu zgrade i Južne longitudinale je problem preklapanja podzemnih instalacija za oba projekta i nakon višemjesečnih razgovora i dogovora uspješno je riješen i  dobijena je saglasnost od VIK-a. Direkcija za puteve KS nakon toga je predala dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole. Nova parcela za izgradnju nove zgrade je kupljena i u vlašnistvu je kantona, ostalo je da se ishoduje građevinska dozvola. Osim toga u ministarstvu najavljuju nastavak gradnje, od dijela gdje je stala do kružnog toka kod zgrade, uključujući i njega. Nakon što se izgradi nova zgrada, radovi na Južnoj longitudinali će se i u tom dijelu raditi u punom kapacitetu.

Zavod za izgradnju KS angažovao je profesionalnu agenciju za ispitivanje javnog mnijenja da provede istraživanje stavova vlasnika, suvlasnika i korisnika stanarskog prava za stambene jedinice locirane na adresama Grbavička 62-68, a u svrhu nastavka planiranja daljnjih koraka u procesu eksproprijacije radi nastavka izgranje Južne longitudinale.

Službi za prostorno uređenje i urbanizam Općine Novo Sarajevo predat je Zahtjev za izdavanje građevinske saglasnosti za izgradnju novog zamjenskog satmbenog objekta u ulici Grbavička, te se trenutno čeka izmjena i dopuna dokumentacije kako bi se procedura nastavila.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!