Istinomjer je u ovom mandatu vršio monitoring stepena ispunjenosti predizbornih obećanja u 17 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini.

Lokalna samouprava sa najvećim brojem obećanja je Travnik sa 370 datih obećanja.

19
0%
U progresu
1
27
0%
U progresu
1
82
0%
U progresu
3
61
2%
Ispunjeno
1
U progresu
1
68
1%
Ispunjeno
1
U progresu
1
370
0%
U progresu
1
* Progress bar pokazuje informacije o obećanjima koja se nalaze u kategoriji sa visokom vjerovatnoćom ispunjenosti do kraja mandata, odnosno obećanja ocijenjenja kao ispunjena, ispunjena sa zakašnjenjem i u progresu.
Pitajte Istinomjer!