Istinomjer je u ovom mandatu vršio monitoring stepena ispunjenosti predizbornih obećanja u 16 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini.

Lokalna samouprava sa najvećim brojem obećanja je Travnik sa 357 datih obećanja.

10
10%
Ispunjeno
1
U progresu
4
21
0%
U progresu
12
17
6%
Ispunjeno većim dijelom
1
16
0%
U progresu
7
28
4%
Ispunjeno
1
U progresu
11
19
5%
Ispunjeno
1
U progresu
6
72
3%
Ispunjeno
2
U progresu
52
26
8%
Ispunjeno
2
U progresu
16
87
2%
Ispunjeno
2
U progresu
36
63
14%
Ispunjeno
9
U progresu
16
68
12%
Ispunjeno
8
U progresu
43
69
3%
Ispunjeno
2
U progresu
38
357
9%
Ispunjeno
32
U progresu
74
66
30%
Ispunjeno
5
Ispunjeno većim dijelom
15
21
5%
Ispunjeno
1
U progresu
6
* Progress bar pokazuje informacije o obećanjima koja se nalaze u kategoriji sa visokom vjerovatnoćom ispunjenosti do kraja mandata, odnosno obećanja ocijenjenja kao ispunjena, ispunjena sa zakašnjenjem i u progresu.
Pitajte Istinomjer!