Istinomjer je u ovom mandatu vršio monitoring stepena ispunjenosti predizbornih obećanja u 16 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini.

Lokalna samouprava sa najvećim brojem obećanja je Travnik sa 357 datih obećanja.

10
10%
Ispunjeno
1
U progresu
4
21
0%
U progresu
10
17
6%
Ispunjeno većim dijelom
1
16
0%
U progresu
5
28
4%
Ispunjeno
1
U progresu
11
19
0%
U progresu
6
72
1%
Ispunjeno
1
U progresu
25
26
8%
Ispunjeno
2
U progresu
10
87
2%
Ispunjeno
2
U progresu
19
63
11%
Ispunjeno
7
U progresu
8
68
10%
Ispunjeno
7
U progresu
40
69
3%
Ispunjeno
2
U progresu
24
357
9%
Ispunjeno
32
U progresu
70
66
30%
Ispunjeno
5
Ispunjeno većim dijelom
15
21
5%
Ispunjeno
1
U progresu
6
* Progress bar pokazuje informacije o obećanjima koja se nalaze u kategoriji sa visokom vjerovatnoćom ispunjenosti do kraja mandata, odnosno obećanja ocijenjenja kao ispunjena, ispunjena sa zakašnjenjem i u progresu.
Pitajte Istinomjer!