Istinomjer je u ovom mandatu vršio monitoring stepena ispunjenosti predizbornih obećanja u 16 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini.

Lokalna samouprava sa najvećim brojem obećanja je Travnik sa 357 datih obećanja.

21
0%
U progresu
4
17
0%
U progresu
2
16
0%
U progresu
3
28
4%
Ispunjeno
1
U progresu
2
19
0%
U progresu
1
72
1%
Ispunjeno
1
U progresu
5
26
8%
Ispunjeno
2
U progresu
5
87
1%
Ispunjeno
1
U progresu
14
63
8%
Ispunjeno
5
U progresu
3
68
6%
Ispunjeno
4
U progresu
42
69
1%
Ispunjeno
1
U progresu
1
357
6%
Ispunjeno
21
U progresu
36
66
5%
Ispunjeno
3
U progresu
10
21
5%
Ispunjeno
1
U progresu
3
* Progress bar pokazuje informacije o obećanjima koja se nalaze u kategoriji sa visokom vjerovatnoćom ispunjenosti do kraja mandata, odnosno obećanja ocijenjenja kao ispunjena, ispunjena sa zakašnjenjem i u progresu.
Pitajte Istinomjer!