Radi se na tome

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila Nacrt zakona o visokom obrazovanju

Ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo Melika Husić-Mehmedović najavila je u februaru ove godine skoro donošenje novog zakona o visokom obrazovanju, a prema njenim riječima, upis u narednu akademsku godinu trebao bi se provesti po novom zakonu.

Fotografija: N1

Ministrica Husić-Mehmedović, gostujući u programu BHRT-a u februaru ove godine, istakla je kako je hitno potrebno donošenje novog zakona o visokom obrazovanju, te kako novi zakonski okvir podrazumijeva “ozbiljno denormiranje”, smatrajući kako trenutni zakon ima previše detalja. Ministrica je najavila i kada bi novi zakon trebao stupiti na snagu.

Dakle, ponavljam, tempo je zaista izazovan. Mi planiramo sljedeću akademsku godinu početi po novom zakonu, što znači da ćemo upise vršiti po novom zakonu.

Melika Husić-Mehmedović, 10. 2. 2021.

Prema riječima ministrice Husić-Mehmedović, cilj je da novi zakon bude usklađen sa evropskim zakonima, a svi članovi radne grupe su dobili austrijski zakon koji će predstavljati model na kojem će se zasnivati novi zakon.

U maju 2021. godine, javnosti je saopćeno da je predsjednik Komisije za izradu zakona o visokom obrazovanju, akademik, prof. dr. Miloš Trifković, predao ministrici Husić-Mehmedović finalnu verziju Prednacrta zakona o visokom obrazovanju.

Pred sobom imamo drugačiji zakon, zakon koji je fokusiran na visoko obrazovanje. Imamo zakon koji će se moći primjenjivati duži vremenski period, a po potrebi modificirati podzakonskim aktima. Zakon koji je potekao od akademske zajednice, koji je savremeniji i može nas dovesti na nivo kvaliteta visokog obrazovanja u evropskim zemljama.

Melika Husić-Mehmedović, 6. 5. 2021.

Ministrica je tada rekla da je u proces “konsultativno uključen jedan od najvećih stručnjaka za oblast visokog obrazovanja na svijetu, dr. Achim Hopbach, koji je izrazio afirmativne stavove prema prijedlogu teksta i ponudio dodatna rješenje, kako bi zakon bio adekvatno usaglašen sa EU standardima i normativima”. Tom prilikom je zaključeno da bi se ovaj dokument trebao donijeti tokom ljeta.

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je 3. 6. 2021. godine Nacrt zakona o visokom obrazovanju, te ga je proslijedila u skupštinsku proceduru, uz prijedlog da javna rasprava traje 30 dana.

Zakon koji je danas utvrđen drugačiji je od dosadašnjih, stavlja u fokus visoko obrazovanje, a ne institucije. Teži ka evropskom sistemu obrazovanja i kvaliteta, podiže i pooštrava za jednu ljestvicu uslove za naučne akademske radnike – istraživače, ali i za studente. Zakon nosi niz konkretnih inovacija, poput dualnog obrazovanja, reguliše pitanja etike u visokom obrazovanju, uvodi veoma bitno Vijeće za visoko obrazovanje i nauku, te podjednako tretira prostor visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Melika Husić-Mehmedović, 3. 6. 2021.

Ministrica je tom prilikom najavila kako će se tekst novog Zakona o visokom obrazovanju naći pred Skupštinom do kraja ovog mjeseca, nakon čega slijedi javna rasprava.

Javna rasprava će biti organizovana u pet debata, u okviru kojih ćemo saslušati različite ciljne skupine, kao i mišljenja o spornim aktuelnim pitanjima u visokom obrazovanju.

Melika Husić-Mehmedović, 3. 6. 2021.

Budući da je Vlada Kantona Sarajevo utvrdila Nacrt zakona o visokom obrazovanju, Istinomjer obećanju ministrice Husić-Mehmedović daje ocjenu radi se na tome, te ćemo pratiti da li će sljedeća akademska godina početi po novom zakonu, kako je prvobitno najavila ministrica Husić-Mehmedović.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!