Analize

Epilog Nacrta zakona o visokom obrazovanju KS-a: Ostavka ministrice Husić-Mehmedović

Nedugo nakon što je preuzela funkciju ministrice u novoosnovanom Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Melika Husić-Mehmedović najavila je skoro donošenje novog zakona o visokom obrazovanju KS-a. Nakon što je Nacrt zakona o visokom obrazovanju naišao na niz kritika od sarajevske akademske i studentske zajednice, ali i pojedinih političkih aktera, na sjednici Skupštine KS-a, održanoj 8. 7. 2021. godine, Melika Husić-Mehmedović podnijela je neopozivu ostavku.

Fotografija: N1

Izrada novog zakona o visokom obrazovanju i zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti KS-a započela je 14. 1. 2021. godine, kada je Vlada KS-a imenovala Komisiju za izradu teksta ova dva zakona, a na prijedlog tada novoosnovanog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade. U sastav Komisije imenovani su akademik prof. dr. Miloš Trifković kao predsjednik, a za ostale članove imenovani su profesori Univerziteta u Sarajevu, profesori s privatnih univerziteta, predstavnici studenata, Privredne komore i Udruženja poslodavaca KS-a. Ministrica Husić-Mehmedović je tada ustvrdila da je cilj dobiti “moderan zakon koji može pratiti sve trenutne tokove i promjene u oblasti visokog obrazovanja u svijetu”, te da bi njegova implementacija trebala početi “od naredne akademske godine”.

Istinomjer je prethodno pratio obećanja ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade da će naredna akademska godina u Kantonu Sarajevo početi po novom zakonu o visokom obrazovanju. Budući da je ministrica Husić-Mehmedović 8. 7. 2021. podnijela neopozivu ostavku na ovu funkciju, Istinomjer prestaje s praćenjem datog obećanja, koje je, u skladu s metodologijom Istinomjera, u posljednjem ažuriranom tekstu ocijenjeno kao radi se na tome.

Ministrica Husić-Mehmedović, gostujući u programu BHRT-a u februaru ove godine, istakla je kako je hitno potrebno donošenje novog zakona o visokom obrazovanju, te kako novi zakonski okvir podrazumijeva “ozbiljno denormiranje”, smatrajući da trenutni zakon ima previše detalja. Ministrica je najavila i kada bi novi zakon trebao stupiti na snagu.

Dakle, ponavljam, tempo je zaista izazovan. Mi planiramo sljedeću akademsku godinu početi po novom zakonu, što znači da ćemo upise vršiti po novom zakonu.

Melika Husić-Mehmedović, 10. 2. 2021.

Prema riječima ministrice Husić-Mehmedović, cilj je bio da novi zakon bude usklađen s evropskim zakonima, a svi članovi radne grupe dobili su austrijski zakon koji će predstavljati model na kojem će se zasnivati novi zakon.

Husić-Mehmedović je ustvrdila da će novi zakon biti kraći od dosadašnjih zakona i da će se baviti razvojnim komponentama.

Pretpostavljat će usuglašavanje i zahtjeve koji su postavljeni pred studente i pred nastavnike, na malo višoj ljestvici. Konkretno, kod naučno-istraživačkih radova i djelatnosti, vodit će se računa da se zaista da mogućnost ljudima da napreduju i kada nisu “primorani” na to, da im se da sloboda i mogućnost objavljivanja naučno-istraživačkih radova, a da se to podrži adekvatno budžetom.

Melika Husić-Mehmedović, 11. 2. 2021.

Predstavnik sarajevskih studenata povukao se 5. 5. 2021. iz Komisije za izradu zakona o visokom obrazovanju KS-a. Razlozi njegovog povlačenja navedeni su u pismu ostavke, koje je predsjedniku Komisije, akademiku Trifkoviću, uputio predsjednik SPUS-a Faruk Dević. U pismu se, između ostalog, navodi da je razlog njegovog povlačenja neslaganje s predloženim tekstom, te “konstantno zanemarivanje prijedloga koje je upućivao i nedovoljno obrazloženje odbijanja istih”, kao i nedovoljna zastupljenost studenata u Komisiji.

Kroz rad Komisije kao predstavnik studenata sam se susretao sa prijedlozima koji su degradirajući u odnosu na važeći zakon, studentima su se stečena prava nastojala umanjiti što je direktno u suprotnosti sa legitimnim očekivanjima i zaštitom stečenih prava.

Faruk Dević, 5. 5. 2021.

Javnosti je 6. 5. 2021. saopćeno da je predsjednik Komisije za izradu zakona o visokom obrazovanju, akademik, prof. dr. Miloš Trifković, predao ministrici Husić-Mehmedović finalnu verziju Prednacrta zakona o visokom obrazovanju.

Pred sobom imamo drugačiji zakon, zakon koji je fokusiran na visoko obrazovanje. Imamo zakon koji će se moći primjenjivati duži vremenski period, a po potrebi modificirati podzakonskim aktima. Zakon koji je potekao od akademske zajednice, koji je savremeniji i može nas dovesti na nivo kvaliteta visokog obrazovanja u evropskim zemljama.

Melika Husić-Mehmedović, 6. 5. 2021.

Ministrica je tada rekla da je u proces “konsultativno uključen jedan od najvećih stručnjaka za oblast visokog obrazovanja na svijetu, dr. Achim Hopbach, koji je izrazio afirmativne stavove prema prijedlogu teksta i ponudio dodatna rješenja kako bi zakon bio adekvatno usaglašen s EU standardima i normativima”. Tom prilikom je zaključeno da bi se ovaj dokument trebao donijeti tokom ljeta.

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je 3. 6. 2021. godine Nacrt zakona o visokom obrazovanju, te ga je proslijedila u skupštinsku proceduru, uz prijedlog da javna rasprava traje 30 dana.

Zakon koji je danas utvrđen drugačiji je od dosadašnjih, stavlja u fokus visoko obrazovanje, a ne institucije. Teži ka evropskom sistemu obrazovanja i kvaliteta, podiže i pooštrava za jednu ljestvicu uslove za naučne akademske radnike – istraživače, ali i za studente. Zakon nosi niz konkretnih inovacija, poput dualnog obrazovanja, reguliše pitanja etike u visokom obrazovanju, uvodi veoma bitno Vijeće za visoko obrazovanje i nauku, te podjednako tretira prostor visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Melika Husić-Mehmedović, 3. 6. 2021.

Ministrica je tom prilikom najavila kako će se tekst novog zakona o visokom obrazovanju naći pred Skupštinom do kraja ovog mjeseca, nakon čega slijedi javna rasprava.

Javna rasprava će biti organizovana u pet debata, u okviru kojih ćemo saslušati različite ciljne skupine, kao i mišljenja o spornim aktuelnim pitanjima u visokom obrazovanju.

Melika Husić-Mehmedović, 3. 6. 2021.

Nakon što su studenti putem svog predstavnika iskazali nezadovoljstvo Nacrtom zakona o visokom obrazovanju KS-a, negodovali su i profesori i asistenti Univerziteta u Sarajevu. Oni u saopćenju ukazuju na “kritična mjesta usvojenog nacrta zakona”. Stava su da predlagač Nacrta zakona “neprestano dezavuira javnost iznoseći neargumentovane i netačne tvrdnje o značaju i neupitnim prednostima novih zakonskih rješenja”.

Prije svega, ističu kako je netačna tvrdnja da su nova zakonska rješenja usaglašena s normama Evropske unije, budući da u EU ne postoji jedinstven model reguliranja visokog obrazovanja.

Većina zemalja EU, ali i regiona, zapravo insistira na vrlo jasnim državnim smjernicima i zakonskim rješenjima koji, pored ostalog, nastoje barem donekle zaštititi neke od vitalnih interesa, poput pitanja statusa jezika, kulture, umjetnosti i proizvodnje znanja koja će biti u službi društva i javnog dobra. (…) O tome da ovaj nacrta zakona, zapravo, nije usklađen s relevantnim normativima i preporukama EU najbolje svjedoče sporni članovi koji se odnose na izbor u nastavno-naučna zvanja. Tim odredbama se precizira da će se u kontekstu akademskog napredovanja vrednovati prije svega, ako ne i isključivo, članci objavljeni u časopisima s tzv. visokim faktorom utjecaja (engl. impact factor) (JIF) koji su indeksirani u bazama “najvišeg međunarodnog ranga”.

Saopćenje profesora i asistenata UNSA, 14. 6. 2021.

U saopćenju akademskog osoblja UNSA navodi se kako se, prema najnovijim preporukama, “izričito traži da se istraživači i naučnici ne vrednuju na taj način, naročito prilikom zapošljavanja i dodjele sredstava za istraživačke projekte”.

Pukim kvantificiranjem naučnog rada u potpunosti se zanemaruju slobode i specifičnosti istraživačkog procesa u pojedinim disciplinama, ali i vrijeme koje je potrebno za osmišljavanje ili sazrijevanje tema, kao i vrijeme neophodno za pisanje i objavljivanje naučnih radova.

Saopćenje profesora i asistenata UNSA, 14. 6. 2021.

Akademska zajednica UNSA također ističe kako Nacrt zakona ne predviđa vrednovanje nastavnika i saradnika kroz rad u nastavnom procesu, te da se na taj način vrednovanje fakulteta kao “nastavno-naučnih institucija” potiskuje u drugi plan. Između ostalog, smatraju da su problematični i kriteriji za podršku naučnim istraživanjima, te da se obezvređuje prethodni naučni rad.

U intervjuu za portal Klix, ministrica Husić-Mehmedović komentirala je protivljenje akademske i studentske zajednice Univerziteta u Sarajevu usvajanju novog zakona o visokom obrazovanju, ističući kako je normalno u svakom sistemu da promjene nailaze na otpor.

Dolazim s fakulteta koji se bavi organizacijom i menadžmentom i znam da je u svakom sistemu otpor prema promjenama logičan i očekivan, pa čak i kada su te promjene nabolje. Imamo odbrambeni sistem koji nas čini sigurnim s onim što trenutno imamo. Svaka promjena dovodi do disbalansa i nesigurnosti kako će se ta promjena manifestirati. Sigurna sam da će kolegice i kolege prihvatiti nova rješenja koja stavljaju malo veće izazove pred nas i veće obaveze pred akademsku zajednicu.

Melika Husić-Mehmedović, 28. 6. 2021.

Izmjene Zakona o visokom obrazovanju KS-a nije podržao ni SDP, a iz ove stranke smatraju da se predloženim nacrtom zakona želi “komercijalizirati obrazovanje”.

Prava profesora i studenata nisu zaštićena. Profesori u drugim kantonima mogu puno lakše postati profesori i doći u Sarajevo te raditi kao profesori. (…) Ovo je izuzetno loš zakon kojim se komercijalizira obrazovanje.

Igor Stojanović, 6. 7. 2021.

Zastupnica u kantonalnoj skupštini i profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA Jasna Duraković dodatno je obrazložila zbog čega SDP neće podržati novi zakon.

Detaljno smo analizirali i prečešljali zakon od prednacrta do aktuelnog prijedloga zakona. Suštinske izmjene se nisu desile. Na nedostatke ukazujemo transparentno, zbog želje da konačno dobijemo kvalitetno visoko obrazovanje. Nadam se da će resorno ministarstvo uvažiti naše primjedbe”, navela je. (…) Ovakva rješenja su vrlo retrogradna. Apsolutno se diskriminišu studenti, jer se pooštravaju uslovi studiranja, a čime se pogoršava njihov status. Time će skuplje plaćati obrazovanje. (…) Ne možemo sebi priuštiti skuplje obrazovanje. Povećava se ljestvica napredovanja profesora, dok uslovi napredovanja u drugim kantonima ostaju isti. Tako ćemo imati više redovnih profesora iz Travnika i Kiseljaka.

Jasna Duraković, 6. 7. 2021.

Duraković je ustvrdila da bi zakonom planirano formiranje vijeća za obrazovanje i nauku moglo učvrstiti političku kontrolu nad UNSA. Istakla je da bi vijeće “preuzelo ingerencije tek oformljenog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade”, te da bi se omogućila “privatizacija obrazovanja”.

I Klub zastupnika SDA u Skupštini KS-a saopćio je da je Nacrt zakona o visokom obrazovanju degradirajući. Smatraju da bi novi zakon omogućio “lošim privatnim univerzitetima da preuzmu mjesto Univerziteta u Sarajevu”. U saopćenju navode kako je Nacrt zakona pogrešno koncipiran i struktuiran, te da se kroz cijeli zakon provlače “loše i veoma opasne namjere onih koji zapravo stoje iza ovakvog rješenja”.

Klub SDA zahtijeva od Vlade KS da povuče Nacrt zakona i izvini se akademskoj javnosti, studentima i njihovih roditeljima za sami pokušaj usvajanja ovakvog Nacrta zakona. U suprotnom, očekujemo da će skupštinski zastupnici ipak zaustaviti ovaj opasni Nacrt zakona, a s tim u vezi pozdravljamo i stav Kluba SDP-a koji se, uprkos činjenici da su njihovi ministri glasali na Vladi za Nacrt zakona, hrabro ogradio od istog.

Saopćenje SDA, 7. 7. 2021.

Ministrica Husić-Mehmedović podnijela je 8. 7. 2021. neopozivu ostavku na mjesto ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS-a.

Prethodnih nekoliko dana je bilo veoma turbulentno. Neki od vas su me javno pozvali na odgovornost, a obzirom da sam po prirodi zaista odgovorna osoba, prihvatila sam to. Informišem vas da sam jutros premijeru podnijela neopozivu ostavku.

Melika Husić-Mehmedović, 8. 7. 2021.

Nakon što je Husić-Mehmedović podnijela ostavku na ovu funkciju, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto povukao je Nacrt zakona o visokom obrazovanju KS-a sa dnevnog reda Skupštine prije početka rasprave.

Žao mi je što se ova javna rasprava neće dogoditi, nego što je neka vrsta pritiska izvršena prije otvaranja 90-dnevne javne rasprave koju smo htjeli da imamo. Zbog nedostatka političke volje, povlačim ovaj nacrt zakona u nadi da ćemo u narednim mjesecima imati i smoći snage da povisimo standarde, da donesemo zakon kojim će biti zadovoljna akademska zajednica, ali koji će biti nedvojbeno korak za sve nas naprijed.

Edin Forto, 8. 7. 2021.

Pokušaj usvajanja novog zakona o visokom obrazovanju, koji je bio u fokusu javnosti od početka 2021. godine, završio je njegovim povlačenjem s dnevnog reda sjednice Skupštine KS-a i ostavkom ministrice Husić-Mehmedović. Istinomjer će pratiti da li će u narednom periodu Vlada KS-a vršiti aktivnosti na donošenju drugačijeg zakona o visokom obrazovanju kojim će biti zadovoljna akademska zajednica, ali i studenti, kako je ustvrdio premijer Forto.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!