Radi se na tome

RS: Pristup zemljišnim knjigama putem interneta

Iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Republike Srpske (RUGIPP) saopšteno je krajem prošle godine, da “RUGIPP trenutno radi na uspostavljanju više elektronskih servisa”, te da će građani/ke RS putem interneta uskoro moći pristupiti zemljišnim knjigama za cijelu teritoriju RS.

Osnovan je katastar sa preko 250 katastarskih opština, uz registar cijena nepokretnosti uspostavljen je i centralni adresni registar i omogućeno je da građani brže ostvare uvid u evidencije RUGIPP-a. Pustićemo uskoro javni uvid u zemljišne knjige za cijelu teritoriju Srpske, kao i evidenciju knjige uloženih ugovora za područje Banjaluke. Potpisali smo i sporazume sa APIF-om i MUP-om o razmjeni podataka što predstavlja važan korak ka ostvarivanju koncepta e-uprave.

Stanko Svitlic, RUGIPP, 18.12.2018.

Na uspostavlanju elektronskih servisa do sada je urađeno mnogo toga. Naime, RUGIPP je u proteklom periodu objedinio sve baze podataka koje su bile u područnim jedinicama u “data centar” koji je smješten u Banja Luci. Zatim, zaključeno je i nekoliko sporazuma o razmijeni podataka sa drugim institucijama, a radi se i na “razvoju modernog Geoportala koji bi obuhvatio sve one geoprostorne podatke koji su od interesa za građane, pravna lica i javne institucije Republike Srpske.”

U svom odgovoru na Istinomjerov upit iz RUGIPP-s su, između ostalog, kazali i da bi do kraja ove godine putem interneta “trebao biti omogućen i pristup zemljišnoj knjizi kao vlasničkoj evidenciji”, te da se “trenutno radi na usaglašavanju podataka s obzirom da se veliki dio podataka vodi ručno, a dio nalazi u Federaciji BiH.”

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) razvila je nekoliko veb aplikacija i servisa koji imaju za cilj da se građanima Republike Srpske omogući javni uvid u katastarske evidencije, prije svega to su „E-katastar“ i „E-stanovi“ za područje grada Banjaluke, a tu su i veb aplikacije i servisi namjenjeni drugim institucijama i profesionalnim korisnicima kao što su Adresni registar i Registar cijena nepokretnosti. Pristup „E-katastru“, „E-stanovima“ i Registru cijena nepokretnosti omogućen je putem internet stranice Uprave www.rgurs.org. Pristup Adresnom registru trenutno je omogućen institucijama s kojima je potpisan sporazum o razmjeni podataka poput Ministarstva unutrašnjih poslova i to putem posebnog telekomunikacionog linka, zahvaljujući čemu je građanima Trebinja i Modriče (pilot projekat) omogućena jednostavnija prijava prebivališta ili boravišta.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, 14.05.2019.

Za dosadašnje aktivnosti na realizaciji omogućavanja pristupa zemljišnim knjigama putem interneta Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, na čelu sa direktoricom Bosiljkom Predragović od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome, te ćemo pratiti da li će građanima/kama RS do kraja godine biti omogućen elektronski pristup cjelokupnoj vlasničkoj evidenciji.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!