RS: Pristup zemljišnim knjigama putem interneta

Iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Republike Srpske (RUGIPP) saopšteno je krajem prošle godine, da “RUGIPP trenutno radi na uspostavljanju više elektronskih servisa”, te da će građani/ke RS putem interneta uskoro moći pristupiti zemljišnim knjigama za cijelu teritoriju RS.

Osnovan je katastar sa preko 250 katastarskih opština, uz registar cijena nepokretnosti uspostavljen je i centralni adresni registar i omogućeno je da građani brže ostvare uvid u evidencije RUGIPP-a. Pustićemo uskoro javni uvid u zemljišne knjige za cijelu teritoriju Srpske, kao i evidenciju knjige uloženih ugovora za područje Banjaluke. Potpisali smo i sporazume sa APIF-om i MUP-om o razmjeni podataka što predstavlja važan korak ka ostvarivanju koncepta e-uprave.

Stanko Svitlic, RUGIPP, 18.12.2018.

Na uspostavlanju elektronskih servisa do sada je urađeno mnogo toga. Naime, RUGIPP je u proteklom periodu objedinio sve baze podataka koje su bile u područnim jedinicama u “data centar” koji je smješten u Banja Luci. Zatim, zaključeno je i nekoliko sporazuma o razmijeni podataka sa drugim institucijama, a radi se i na “razvoju modernog Geoportala koji bi obuhvatio sve one geoprostorne podatke koji su od interesa za građane, pravna lica i javne institucije Republike Srpske.”

U svom odgovoru na Istinomjerov upit iz RUGIPP-s su, između ostalog, kazali i da bi do kraja ove godine putem interneta “trebao biti omogućen i pristup zemljišnoj knjizi kao vlasničkoj evidenciji”, te da se “trenutno radi na usaglašavanju podataka s obzirom da se veliki dio  podataka vodi ručno, a dio nalazi u Federaciji BiH.”

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) razvila je nekoliko veb aplikacija i servisa koji imaju za cilj da se građanima Republike Srpske omogući javni uvid u katastarske evidencije, prije svega to su „E-katastar“ i „E-stanovi“ za područje grada Banjaluke, a tu su i veb aplikacije i servisi namjenjeni drugim institucijama i profesionalnim korisnicima kao što su Adresni registar i Registar cijena nepokretnosti. Pristup „E-katastru“, „E-stanovima“ i Registru cijena nepokretnosti omogućen je putem internet stranice Uprave www.rgurs.org. Pristup Adresnom registru trenutno je omogućen institucijama s kojima je potpisan sporazum o razmjeni podataka poput Ministarstva unutrašnjih poslova i to putem posebnog telekomunikacionog linka, zahvaljujući čemu je građanima Trebinja i Modriče (pilot projekat) omogućena jednostavnija prijava prebivališta ili boravišta.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, 14.05.2019.

Za dosadašnje aktivnosti na realizaciji omogućavanja pristupa zemljišnim knjigama putem interneta Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, na čelu sa direktoricom Bosiljkom Predragović od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome, te  ćemo pratiti da li će građanima/kama RS do kraja godine biti omogućen elektronski pristup cjelokupnoj vlasničkoj evidenciji.

(Istinomjer.ba)

Izletište Smetovi bi trebalo dobiti novi izgled sredinom jula

Popularno zeničko izletište Smetovi trebalo bi uskoro dobiti novi izgled zahvaljujući projektu "Rekonstrukcija i...

Najavljeno skoro otvaranje ambulante u Hrasnom Brdu

U okviru Istinomjerovog istraživanja ispunjenosti predizbornih obećanja na lokalnom nivou u mandatu od 2016. do 2020. godine, jedno od 10 obećanja načelnika Opštine Novo Sarajevo, Nedžada Koldže koje...“Vrijeme je da čistimo”

Velika proljetna akcija pod nazivom “Vrijeme je da čistimo najavljena je još u februaru ove godine. Tada je navedeno da će ona uključivati različite aktivnosti poput čišćenja grada, uređenja parkova,...