Ispunjeno manjim dijelom

Digitalizacija javnih RTV servisa

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

S ciljem poboljšanja i unapređenja transportne i komunikacijeske infrastrukture zalagat ćemo se za:• ubrzanje i dovršenje digitalizacije JTV sistema

Obrazloženje

U aktuelnom mandatu zabilježene su aktivnosti vezane za ovo obećanje.

Ministarstvo prometa i komunikacija je do kraja treće godine aktuelnog mandata završilo prvu i započelo drugu fazu digitalizacije. Druga i treća faza još nisu završene.

Na 9. sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PSBiH, 25.05.2015, članovi Komisije upoznali su se sa dopisom RAK-a BiH u vezi sa realizacijom procesa digitalizacije, u kojem je navedeno da je BiH imala obavezu do 17. juna ove godine realizirati prelazak na digitalni signal, te da je BiH tu obavezu preuzela na osnovu međunarodnog ugovora. S tim u vezi usvojen je zaključak da Kolegij Predstavničkog doma PSBiH zatraži od Vijeća ministara BiH, Ministrarstva komunikacije i prometa BiH i RAK-a BiH da u međusobnim kontaktima najhitnije dođu do sistemskih rješenja koja bi ubrzala realizaciju procesa digitalizacije, a štetu nastalu zbog kašnjenja sa završetkom procesa digitalizacije učinila što manjom.

Vijeće ministara se na 11. sjednici, 18.6.2015,upoznalo sa Zaključkom 5. sjednice Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH i 13. sjednice Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH povodom razmatranja aktuelnih pitanja i problema u procesu digitalizacije. Zaduženi su Ministarstvo komunikacija i prometa i Regulatorna agencija za komunikacije da u međusobnim kontaktima najhitnije dođu do sistemskih rješenja koja bi ubrzala realizaciju procesa digitalizacije.

Na 18. sjednici, 3.8.2015, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o raspodjeli opreme nabavljene u okviru I faze Projekta digitalizacije prijenosne i emisione mreže javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, koju je nabavilo Vijeće ministara BiH. Na 22. sjednici Vijeća ministara, 8.9.2015, usvojene su aktivnosti s ciljem ubrzanja procesa digitalizacije u BiH. Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o poduzetim aktivnostima s ciljem ubrzanja procesa digitalizacije. Ministarstvo komunikacija i prometa zaduženo je da Vijeću ministara BiH dostavi na razmatranje Prijedlog odluke o oslobađanju Javnih radiotelevizijskih (RTV) servisa u BiH i komercijalnih TV stanica u BiH od obaveze plaćanja državnog doprinosa za korištenje radiofrekventnog spektra, te da revidira i dostavi Vijeću ministara prijedloge više odluka vezanih za proces digitalizacije. Ministarstvo komunikacija i prometa zaduženo je i da razmotri mogućnost prelaska sa standarda DVB-T na standard DVB-T2, prateći tehnološki naredak, a s ciljem pomoći komercijalnim TV stanicama; tenačin na koji će biti subvencionirano stanovništvo BiH za nabavku ST boksova.

Na 34. sjednici Vijeća ministara, 9.12.2015, Vijeće ministara BiH je razmotrilo i usvojilo Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o mogućnostima prelaska sa standarda DVB-T na standard DVB-T2 i drugim aktivnostima u postupku realizacije procesa digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, s predloženim zaključcima.

Regulatorna agencija za komunikacije BiH objavila je 10.3.2016. da je, nakon izdavanja prvih dozvola za korištenje opreme nabavljene u prvoj fazi digitalizacije javnih radio-televizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, zaprimila veći broj pitanja o tehničkim standardima TV prijemnika za prijem digitalnog TV signala i sa tim u vezi saopštila da je definisanje minimalnih tehničkih standarda za TV prijemnike i TV konvertor (“set-top-box”) u procesu izrade, te da će konačnu odluku o usvajanju novih tehničkih standarda donijeti Vijeće ministara. Takođe je najavljeno da će informacije o standardima biti saopštene u okviru promotivne kampanje koja će pratiti proces digitalizacije zemaljskog TV emitovanja u BiH. Agencija je takođe saopštila da će se početak digitalnog emitovanja u BiH (eksperimentalna faza emitovanja) vršiti u tzv. DVB-T MPEG4 formatu na širem području Sarajeva, Banja Luke i Mostara, a stanovništvo će i dalje moći pratiti sve analogne programe kao i do sada.

Iz RAK-a je saopšteno da se očekuje da će Vijeće ministara BiH u najskorije vrijeme donijeti odluke o primjeni najsavremenijih standarda u emitovanju (tzv. DVB-T 2 MPEG4) nakon čega će započeti puna faza digitalizacije TV signala i postepeno gašenje analognih TV signala.

Resorno ministarstvo je 16.03.2017. godine raspisalo međunarodni tender za javnu nabavku digitalnih mikrotalasnih linkova javnih radiotelevizijskih servisa u BiH, čim je okončana prva i započeta druga od ukupno tri faze digitalizacije. U 2017. godini je pušten testni digitalni signal, ali je završetak druge faze digitalizacije prolongiran zbog procesa žalbi na tendersku proceduru. Resorni ministar Ismir Jusko najavio je prelazak sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuznu frekvenciju, odnosno uvođenje 4G. Nakon odgađanja završetka druge faze, ovaj rok je pomjeren na sredinu 2018, ali nije ispunjen.

Na 150. sjednici, 24.7.2018., Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo Odluku o korištenju prenesenih namjenskih sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme, kojom se 8.750.000,00 KM usmjerava za nabavku opreme potrebne za realizaciju Projekta digitalizacije Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o upotrebi dijela akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine za finansiranje Projekta digitalizacije.

U saopštenju sa sjednice je navedeno da će sredstva u iznosu 10,6 miliona KM biti iskorištena za nabavku opreme za finalizaciju Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!