Analize

Pravna država ni od ponedjeljka

Porazno mali broj predizbornih obećanja za mandat 2014 – 2018 partije na vlasti dale su u oblasti pravne države. Za oblast koja pokriva teme kao što su pravosuđe, borba protiv korupcije, ljudska prava, sloboda medija… dato je ukupno 23 obećanja na federalnom i 13 na državnom nivou.

pravna drzava

Od ukupno 36 obećanja za oba nivoa vlasti, vlade su započele rad na samo četiri.

Ukoliko govorimo o državnom nivou vlasti i partijama koje čine Vijeće ministara, situacija je, rekli bismo ista kao i u prethodnim mandatima. Partije iz Republike Srpske, umjesto ka uspostavljanju tekovina pravne države, svoja obećanja usmjeravaju ka ukidanju ili restrukturiranju Suda i Tužilaštva BiH. Demiliarizacija Bosne i Hercegovine također je često ponavljano obećanje partija iz manjeg bh entiteta.

Želja za formiranjem Vrhovnog suda BiH također se često može pronaći u predizbornim programima partija, ovaj put onih iz FBiH.

Do danas, partije nisu započinjale rad na ovim obećanjima.

Kao pozitivna aktivnost Vijeća ministara BiH, koja se mogla dovesti u korelaciju sa predizbornim obećanjima, ocijenjeno je usvajanje Strategije i Akcionog plana BiH za borbu protiv korupcije 2015 – 2019, te donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Zanimljivo je da se u ovoj oblasti Vijeće ministara bavilo pitanjima i donosilo pozitivne odluke koje nisu vezane za konkretna obećanja koje su dale partije koje ga čine. Jedna od najvažnijih takvih odluka jeste utvrđivanje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, s ciljem harmonizacije krivičnog zakonodavstva u BiH s međunarodnim pravom te usklađivanja s preporukama GRECO-a, MONEYVAL komiteta i FATF-a, međunarodnog tijela čiji je zadatak praćenje mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Kada je u pitanju federalni nivo vlasti i oblast pravne države, zabilježeno je pet puta manje obećanja u odnosu na prethodni mandat. Čak ni malobrojna obećanja poput borbe protiv diskriminacije, promicanja ravnopravnosti spolova i većeg učešća žena u politici zanemarena su u dosadašnjem radu Vlade FBiH. Sva ova obećanja ostala su nezapočeta.

Partije u ovom mandatu nisu imale interesa boriti se za nezavisnost medija niti dodatno uređivati ovu oblast, a iz njihovih programa potpuno je izostavljeno pružanje potpore radu i djelovanju civilnog društva.

Vlada FBiH jedini pozitivan pomak napravila je u vidu utvrđivanja Nacrta zakona o policijskim službenicima Federacije BiH. Najavljen je kao sistemski zakon kojim se reguliraju sva pitanja iz radno-pravnog statusa policijskih službenika, koja dosad nisu bila uređena ili su bila neprecizna. Zakon se još uvijek nalazi u parlamentarnoj proceduri, pa tek po njegovom usvajanju ostaje da se vidi da li će zaista imati pozitivne efekte na policijske snage, kako je obećano.

Iz gore izloženog, lako se da zaključiti da djelovanje Vlade FBiH i VIjeća ministra BiH nije bilo usmjereno ka onome što je predizbornim programima obećano. U ovome mandatu svakako ostaje upitno i zašto su partije pružile tako mali broj obećanja iz ovako bitne oblasti. Rekli bismo, pravnu državu danas niko ne želi.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!