Povećanje Budžeta KS za 2019. godinu “biće usmjereno u projekte od strateškog značaja”

Skupština Kantona Sarajevo (KS) je na hitnoj sjednici održanoj krajem decembra 2018. godine usvojila Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu u iznosu od 928.370.876 KM. Uoči pomenute sjednice, premijer Vlade KS, Edin Forto najavio je i rebalans Budžeta.

Želimo da se Budžet usvoji do 31. januara 2019, iako ćemo najvjerovatnije ići sa njegovim rebalansom u prva četiri mjeseca iduće godine.

Edin Forto, 26.12.2018.

Skupština KS je 30.01.2019. godine usvojila Prijedlog Budžeta KS za 2019. godinu, a Kolegij Skupštine je polovinom juna 2019. godine donio odluku da će zastupnici na 10. radnoj sjednici “po hitnoj proceduri raspravljati o Prijedlogu izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo kao i o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu”.

U skladu sa najavljenim, 24.06.2019. godine na 10. radnoj sjednici Skupštine KS po hitnom postupku usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Kako je tom prilikom naveo ministar finansija u Vladi KS, Amel Kovačević “rebalansom je Budžet povećan za 114 miliona KM koje će biti usmjerene u projekte od strateškog značaja kao i mjere Vlade za poboljšanje kvaliteta života građana”.

Obzirom da rebalans Budžeta KS nije usvojen u prva četiri mjeseca tekuće godine kako je to Edin Forto najavio, Istinomjer će njegovom obećanju s tim u vezi dati ocjenu ispunjeno sa zakašnjenjem. 

(Istinomjer.ba)

Vlada RS donijela uredbu o uspostavi Registra podsticaja

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković je podnoseći svoj ekspoze pred poslanicima Narodne skupštine RS...

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Bihaća

Druga faza projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ podrazumijevala je rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete i uvođenje nove LED rasvjete na čitavom području grada Bihaća, s ciljem postizanja energetske...


Radovi na poddionici Buna-Počitelj odvijaju se “zadovoljavajućom dinamikom”

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...