Istina

Poslovnik NSRS, istine i neistine: Dragan Čavić

Prekjučerašnja dešavanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske dobro su poznata javnosti. Propratio ih je niz izjava predstavnika/ca vladajućih i opozicionih stranaka o tome ko je i na koji način prekršio zakone i poslovnik NSRS.

Podsjećamo, opozicija u NSRS blokirala je održavanje 21. sjednice kada je saopšteno da je sa dnevnog reda povučen revizorski izvještaj o budžetskim korisnicima za 2016. godinu. Sam izvještaj, koji ukazuje na niz ozbiljnih finansijskih problema i nezakonitih postupanja institucija RS, bio je povod za vrlo otvorene napade predstavnika Vlade RS i Milorada Dodika na instituciju revizora, koji su rezultirali njegovim podnošenjem ostavke.

Izvještaj je uvršten na dnevni red 21. sjednice, zakazane za 12.09.2017. godine, ali je potom saopšteno da se o njemu neće raspravljati, jer je tu odluku donio skupštinski Odbor za finansije i budžet:

Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske od predsjednika Narodne skupštine zatražio je izmjenu Prijedloga dnevnog reda. Odbor je obavijestio da je na jučerašnjoj sjednici većinom glasova zauzeo stav da se Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2016. godine i Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu ne upućuju u skupštinsku proceduru.

Saopštenje Narodne skupštine RS, 12.09.2017.

 

Ovakav potez izazvao je burne reakcije opozicije koja je zahtijevala da se ova tačka vrati na dnevni red. Sjednica je protekla u raspravi o dnevnom redu i njen nastavak zakazan je za srijedu, 13.09. Na odbijanje predsjedavajućeg NSRS da uvrsti revizorski izvještaj na dnevni red, poslanici/e opozicije su blokirali nastavak sjednice, na šta su se stranke vladajuće većine premestile u drugu salu i nastavile zasjedanje, dok je policija blokirala ulaz opozicionim poslanicima/cama.

Čavić je istog dana izjavio da je sama činjenica da je izvještaj povučen sa dnevnog reda predstavljala kršenje poslovnika, jer Odbor za finansije “nije nadležan za skidanje revizorskih izvještaja s dnevnog reda”. Ovaj postupak, Čavić je interpretirao kao pokušaj da se ostavka glavnog revizora, Duška Šnjegote, prihvati prije razmatranja izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora, kako bi mu se uskratila mogućnost da o izvještaju govori u skupštini:

Čitav niz kršenja zakona, tjeranje poslanika koji ne pripadaju vladajućoj većini iz Narodne skupštine samo s jednim ciljem, da se ni po koju cijenu pred skupštinom ne nađe izvještaj revizora, ljudi moji, koji govori o njihovim lopovlucima. Da po svaku cijenu to urade bez prava da mu daju riječ prije nego što ga smijene. I to rade potpuno suprotno Poslovniku.

Dragan Čavić, 13.09.2017.

 

Skupština je, pak, ovaj potez pravdala upravo pozivanjem na Poslovnik NSRS:

Poslovnik Narodne skupštine Republike Srpske član 128. propisuje da se predmeti za koje nadležni odbor predlaže skidanje sa dnevnog reda skidaju sa dnevnog reda, bez rasprave i glasanja.

Saopštenje Narodne skupštine RS, 12.09.2017.

 

Član 128. poslovnika zaista predviđa ono što je navedeno u saopštenju NSRS sa prvog dana 21. sjednice. On, međutim, vrlo jasno propisuje nadležnosti svih skupštinskih odbora, uključujući i Odbor za budžet i finansije. Među njima se ne nalaze revizorski izvještaji, koji su, prema Poslovniku, u nadležnosti Odbora za reviziju:

 

Član 68.

Odbor za reviziju :

  • razmatra izvještaje po obavljenim revizijama Glavne službe za reviziju budžetskih i drugih pravnih lica;
  • razmatra godišnje planove za reviziju Glavne službe za reviziju;
  • daje inicijativu za profesionalnu ocjenu rada Glavne službe za reviziju svake četiri godine;
  • razmatra izvještaj službe koja je vršila profesionalnu ocjenu rada Glavne službe za reviziju;
  • po potrebi zahtijeva od Glavne službe za reviziju da izvrši posebne revizije;
  • određuje platu i naknade glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora;
  • daje prijedloge Narodnoj skupštini o smanjenju budžeta budžetskih korisnika, na osnovu nalaza i preporuka iz izvještaja o reviziji;
  • usvaja godišnji budžetski zahtjev Glavne službe za reviziju;
  • upućuje Narodnoj skupštini na razmatranje sve negativne izvještaje Glavne službe za reviziju i
  • razmatra i druga pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine, kad to traži Narodna skupština

 

Ni sam Odbor za finansije i budžet NSRS, u svom Izvještaju u vezi sa održavanjem 21. sjednice NSRS, nigdje ne spominje izvještaj o reviziji kao tačku koja je razmatrana na sastanku odbora 11.09.2017. kada je izvještaj i sačinjen. Prema navodima iz zvaničnih saopštenja NSRS i izjavama predsjedavajućeg NSRS, Odbor je odluku o povlačenju revizorskog izvještaja sa dnevnog reda donio upravo tog datuma.

Tvrdnja Dragana Čovića da Odbor za finansije i budžet nije imao nadležnost za povlačenje revizorskog izvještaja sa dnevnog reda 21. sjednice je, dakle, istinita. Njegova interpretacija razloga za prekjučerašnje postupanje vladajućih stranaka u RS stvar je subjektivne procjene, te se ne može ocijeniti na isti način.

No, s obzirom na činjenicu da se u “nastavku sjednice” NSRS desilo upravo ono što je najavljivao, vjerovatno ni ona nije daleko od istine. Narodna skupština je, tako, “prihvatila ostavku glavnog revizora Republike Srpske Duška Šnjegote na lični zahtjev i zamjenika glavnog revizora Republike Srpske Darka Pejića na lični zahtjev, kao i ostavku Perice Rajčevića na lični zahjtev na mjesto člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske”, prije nego što je razmatran izvještaj koji je doveo do političkih pritisaka i konsekventnih ostavki rukovodstva Glavne službe za reviziju javnog sektora RS.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!