Analize

Političke bitke ne smiju uticati na rad nadležnih u lokalnim zajednicama: Slučaj (ne)opoziva Fikreta Abdića

Inicijativu za pokretanje opoziva načelnika Općine Velika Kladuša 11.8.2021. godine potpisalo je i u skupštinsku proceduru uputilo 12 općinskih vijećnika/ca, i to pet iz SDA, po dva iz NS-a i A-SDA-NES, zatim jedan vijećnik DNZ-a, kao i nezavisni vijećnici Amir Ćufurović i Mirsad Dizdarević.

Foto: Radio Sarajevo
Foto: Radio Sarajevo

U obrazloženju je tom prilikom navedeno da Abdić ne vrši svoju dužnost u skladu sa važećim zakonskim propisima i Statutom Općine Velika Kladuša, da je općinski načelnik u toku aktuelnog mandata samo jednom prisustvovao sjednici Općinskog vijeća (OV), i to online putem, te da nije u roku od tri mjeseca podnio prijedlog koji sadrži osnove programa i politike koje treba ostvariti tokom mandata.

Između ostalog, vijećnici/e su bili/e i nezadovoljni/e načelnikom jer je, kako su ustvrdili/e, odgovorio na manje od 10 posto pitanja i inicijativa koje su uputili/e u prvih šest mjeseci rada aktuelnog saziva Općinskog vijeća, kao i zbog toga što “ne podnosi Vijeću godišnje izvještaje o svom radu, ne pojavljuje se u javnosti, a u posljednje vrijeme (u periodu od najmanje tri mjeseca) uopće ne dolazi na posao u svoj kabinet te sastanke održava u privatnim kućama ili prostorijama Laburističke stranke.”

Podsjećajući na kraju da načelnik kao predlagač nije imao dovoljnu podršku u Vijeću za prijedlog budžeta za 2021. godinu, kao ni za izvještaje o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine, u inicijativi je navedeno da je “opoziv aktuelnog načelnika jedini mehanizam kojim je moguće ponovo uspostaviti normalno funkcionisanje Općine”:

Kako zakonski propisi u FBiH ne poznaju mogućnost raspisivanja vanrednih izbora za Općinsko vijeće, procedura za opoziv aktuelnog načelnika jedini je mehanizam kojim je moguće ponovo uspostaviti normalno funkcionisanje Općine i uspostaviti saradnju između organa izvršne i predstavničke vlasti u Velikoj Kladuši.

Inicijativa za pokretanje postupka opoziva Fikreta Abdića, 11.8.2021.

Nakon što je u medijima objavljeno da je 25.10.2021. godine Općinsko vijeće Velike Kladuše izglasalo opoziv načelnika Općine Fikreta Abdića, a na inicijativu vijećnika SDA, NES-a, SDP-a, Naše stranke, dva nezavisna vijećnika i jednog iz redova DNZ-a, oglasila se vijećnica Laburističke stranke i zamjenica predsjedavajućeg OV Velika Kladuša Emina Ćehić, ustvrdivši da opoziv nije htjela uvrstiti u dnevni red, zbog čega dnevni red nije usvojen, nakon čega je prekinula sjednicu Općinskog vijeća.

Predložene izmjene dnevnog reda smo uvrstili u redovnu sjednicu Općinskog vijeća zakazanu za 1. novembar 2021.godine, a za današnju je sjednicu svakako bio obiman dnevni red i zato dopune nismo uvrstili.

Emina Ćehić, 25.10.2021.

U vezi s tim, na zvaničnoj stranici Općine Velika Kladuša, s ciljem, kako se navodi, “istinitog informiranja javnosti i upoznavanja građana s tokom 7. redovne sjednice Općinskog vijeća, koja je održana u ponedjeljak, 25. oktobra”, objavljeno je saopćenje za javnost koje potpisuje Ćehić, a u kojem je rečeno da “dnevni red 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Velika Kladuša, koja je nakon prekida (4. oktobra) nastavljena danas, nije dobio potrebnu većinu”, te “da nije bilo nikakvog pravnog osnova za nastavak sjednice”. Vijećnici/e novoformirane većine tražili/e su izmjene i dopune dnevnog reda s materijalima koji se već nalaze u Sazivu za 8. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, a koja je zakazana za ponedjeljak, 1. novembra, istaknuto je još u saopćenju, uz tvrdnju da se, “bez obzira na prethodno navedeno, određeni broj općinskih vijećnika oglušio na konstataciju da dnevni red nije dobio potrebnu većinu i da samim tim nisu ispunjeni uslovi za održavanje sjednice”:

Isti su samoinicijativno, bez ikakvog uporišta u propisima bilo kojeg nivoa vlasti zloupotrijebili prostorije Vijećnice i prisustvo medija te bespravno, izvan okvira propisane procedure, izvršili određena imenovanja. Navedenim radnjama određeni vijećnici grubo su prekršili Poslovnik i Statut Općine Velika Kladuša, te Etički kodeks izabranih zvaničnika Općine Velika Kladuša, čime su sebi prisvojili određene nadležnosti koje im ne pripradaju ni po kojem osnovu. Također, na ovaj način, javnosti i građanima naše općine su plasirane netačne i lažne informacije koje su pravno neutemeljene.

Zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća Emina Ćehić, 25.10.2021.

Dan kasnije, ovoga puta iz Kabineta općinskog načelnika, na stranici Općine Velika Kladuša je u još jednom saopćenju za javnost navedeno da su, “prateći aktivnosti vezane za informiranje šire javnosti i građana općine Velika Kladuša, uočene različite interpretacije i pogrešna tumačenja Inicijative za pokretanje postupka opoziva općinskog Načelnika”, uz konstataciju da su “u brojnim medijima objavljeni naslovi ‘Opozvan Fikret Abdić’, ‘Fikret Abdić opozvan sa funkcije načelnika’, ‘Izglasan opoziv ratnog zločinca Fikreta Abdića’”, a koji, tvrdi se dalje, “po svakom osnovu imaju karakteristiku netačnog, neprofesionalnog i pogrešnog medijskog izvještavanja”.

Nazivajući ponašanje vijećnika/ca u tom smislu “političkim nasiljem i udarom na Poslovnik i Statut Općine Velika Kladuša, Etički kodeks izabranih zvaničnika Općine Velika Kladuša, te Ustav FBiH”, u saopštenju Kabineta načelnika zaključuje se:

Sve navedeno može se okarakterisati isključivo kao predstava za medije koja nema nikakvo pravno dejstvo, stoga se konstatuje da su informacije kojima je rečeno da je Općinski načelnik opozvan u potpunosti netačne, pravno neosnovane i suprotne stvarnom činjeničnom stanju.

Kabinet općinskog načelnika Velike Kladuše, 26.10.2021.

Međutim, zbog, kako je navedeno, “nedolaska vijećnika SDA, NES-a, SDP-a, Naše stranke, dva nezavisna i jednog vijećnika DNZ-a, koji čine novu parlamentarnu većinu”, sjednica OV Velika Kladuša nije održana 1.11.2021. godine. Ovakvom razvoju situacije prethodilo je upozorenje u vezi sa postupanjem Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša, koje je potpisao načelnik Abdić i koje je upućeno Ministarstvu pravde Federacije BiH. U upozorenju se, između ostalog, tvrdi da je Općina Velika Kladuša “suočena sa najgrubljim oblikom zloupotrebe osnovnih principa postojanja i djelovanja Organa jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, a što je rezultiralo nezakonitim djelovanjem Općinskog vijeća iste lokalne zajednice”.

O navedenom dokumentu, načelnik Abdić je još jednom ustvrdio da je 15 vijećnika OV Velika Kladuša “bez zakonskog i poslovničkog uporišta samovoljno nastavilo rad sjednice održane 15.10.2021. godine, te bez znanja zamjenice predsjedavajućeg, Sekretara i Stručne službe vijeća, te u takvom nastavku izabralo novo rukovodstvo Općinskog vijeća, odnosno imenovalo novog predsjedavajućeg i zamjenika Općinskog vijeća, a što predstavlja pravni presedan i radnju koja je suprotna Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH, te odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća”, te na kraju pozvao resorno ministarstvo na reakciju:

Smatramo potrebnim da Ministarstvo iskoristi ovlaštenja i temeljem istih Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša obaveže na institucionalno djelovanje u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti.

Fikret Abdić, 28.10.2021.

Čitava saga o pokušaju opoziva Abdića, po svemu sudeći, okončana je još jednim neuspjelim pokušajem održavanja sjednice OV Velika Kladuša, koja, zbog, kako je navedeno, nedostatka kvoruma, nije održana 24.11.2021. godine. Naime, sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika, pet iz SDA, po dva vijećnika iz NES-a i Naše stranke, dva nezavisna vijećnika, dva vijećnika SDP-a i jedan vijećnik DNZ-a, a na sjednicu nije došao vijećnik SDP-a BiH Ibrahim Kajtazović Bato, koji je bio dio nove većine u Općinskom vijeću.

Sve ovo je razlog zbog kojeg je novi predsjedavajući Općinskog vijeća Velike Kladuše Dinko Ljubijankić, koji je na spornoj sjednici, 25.10.2021. godine, izabran za predsjedavajućeg OV Velika Kladuša, podnio ostavku.

S druge strane, iz Općinskog odbora SDP-a BiH istakli su da njihov klub nije bio upoznat sa tim “da dotični vijećnik neće biti u prilici da prisustvuje sjednici do samog početka iste”, najavivši da će utvrditi razloge njegovog izostanka:

Svjesni smo da je nedolazak jednog vijećnika iz našeg kluba nanio ogromnu štetu kompletnom procesu i promjenama za koje smo se toliko borili i zalagali, ne mjesecima već godinama. Svjesni odgovornosti i težine kompletne situacije, organi SDP-a će u narednih nekoliko dana utvrditi stvarne razloge izostanka vijećnika sa sjednice, o čemu će javnost biti obaviještena.

OO SDP Velika Kladuša, 26.11.2021.

Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH, u članku 6, “Opoziv načelnika”, regulisana je procedura opoziva na osnovu koje je, “u slučaju prihvaćanja inicijative, općinsko vijeće dužno donijeti odluku o pokretanju postupka opoziva načelnika u roku od 30 dana”:

Inicijativa s obrazloženjem za pokretanje postupka opoziva načelnika može biti pokrenuta od općinskog vijeća putem 1/3 vijećnika općinskog vijeća, ili 10% registriranih birača na području općine.

Općinsko vijeće je dužno sve inicijative za pokretanje opoziva načelnika iz stavka 1. ovog članka staviti na dnevni red naredne sjednice općinskog vijeća. Odluka o pokretanju opoziva načelnika donosi se većinom glasova od ukupnog broja vijećnika u općinskom vijeću. U slučaju prihvaćanja inicijative općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o pokretanju postupka opoziva načelnika u roku od 30 dana. Ako općinsko vijeće donese odluku o prihvaćanju inicijative opoziva načelnika, sprovodi se postupak u kojem građani odlučuju izravnim tajnim glasovanjem. Mandat načelnika prestaje ukoliko natpolovična većina građana, koji su glasovali, donese odluku o opozivu načelnika. Odluka građana je obvezujuća za općinsko vijeće i načelnika.

Članak 6, “Opoziv načelnika”

I ranije, ali u proceduralnom smislu u potpunosti provedene inicijative za opozive načelnika, Istinomjer je također s pažnjom pratio, a one su se odnosile na općine Lukavac, Teslić i Rudo.

No, sve su prilike da, uz sve proceduralne i zakonske upitnike koji ostaju iza nje, inicijativa za opoziv načelnika Općine Velika Kladuša Fikreta Abdića, barem ovoga puta, neće biti provedena do kraja.

Ono što je također važno naglasiti na kraju je da, bez obzira na sudbinu same inicijative, izabrani i imenovani funkcioneri/ke, te lokalne zajednice, svi zajedno imaju obavezu da rade u interesu građana/ki Velike Kladuše, na šta njihove političke bitke, koje u međuvremenu vode, na njihov rad u tom smislu ne bi smjele uticati.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!