Ispunjeno

Pojedine odredbe Zakona o prebivalištu idu na provjeru pred Ustavni sud BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić najavio je podnošenje apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH. Prema njegovom mišljenju, pomenuti zakon, čije su izmjene i dopune stupile na snagu 2015. godine, “u dubokoj je suprotnosti sa svim međunarodnim konvencijama, paktovima koji se tiču osnovnih ljudskih prava”.

Željko Komšić je gostovao 24. 12. 2020. godine u “Dnevniku D” Federalne televizije, te je tom prilikom najavio da će Ustavnom sudu BiH uputiti zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH.

Ili naredne sedmice ili negdje iza Nove godine, vidjet ćemo. Urađena je apelacija već, i taj čuveni, uvjetno rečeno, Zakon je, po našoj ocjeni, diskriminatoran, pogotovo prema ljudima koji sebe i dan-danas, i mi smatramo, povratničkom populacijom. Nije riječ o dobrovoljnom seljenju, znamo svi da je to rezultat i etničkog čišćenja i genocida potvrđenog u Srebrenici i taj Zakon, po našem mišljenju je u dubokoj suprotnosti prije svega sa svim međunarodnim konvencijama, paktovima koji se tiču osnovnih ljudskih prava. To je razlog zašto smo pokrenuli apelaciju na taj zakon.

Željko Komšić, 24. 12. 2020.

Podsjećamo, izmjene i dopune Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine stupile su na snagu 2015. godine, a isti, pored ostalog, propisuje da su, u postupku prijavljivanja prebivališta i adrese stanovanja, državljani dužni da prilože dokaz da imaju valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju.

Povodom ove najave Željka Komšića, oglasio se i Sredoje Nović, koji je kao ministar predložio pomenuti zakon, a potom za isti glasao u Domu naroda PSBiH dvije godine poslije.

Suština je u tome da bošnjački političari, među koje spada i Komšić, Ustavni sud BiH smatraju svojim sudom, političkim sudom i institucijom preko koje treba da budu regulisani odnosi u BiH u narednih 50 godina. Oni očekuju da će jednog dana sve odluke Ustavnog suda biti supsumirane u Ustav BiH i time derogirana ovlašćenja i nadležnosti Republike Srpske.

Sredoje Nović, 4. 1. 2021.

Nović je ustvrdio i da se Komšićeva apelacija odnosi na iste odredbe koje je osporavao Klub Bošnjaka u Domu naroda.

Dovoljno je primijetiti da su potpuno identične odredbe koje sada osporava Komšić s onima koje je osporavao Klub Bošnjaka u Domu naroda pozivajući se na kršenje vitalnog nacionalnog interesa, što je odbacio Ustavni sud. Zato će biti posebno interesantno pratiti kako će sud sada postupiti.

Sredoje Nović, 4. 1. 2021.

U skladu sa najavom, Komšić je 7. 1. 2020. uputio zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o prebivalištu i boravištu Bosne i Hercegovine.

Petogodišnjom primjenom spornih odredbi Zakona o prebivalištu i boravištu Bosne i Hercegovine, došlo se do saznanja da bi veliki broj građana, čiji broj se može mjeriti stotinama hiljada, izgubio ranije stečeno pravo na prebivalište, a time i svoj pravni subjektivitet unutar pravnog sistema Bosne i Hercegovine, što je nedopustivo. Iz tih razloga, ovaj zahtjev za ocjenu ustavnosti/usklađenosti sa Ustavom BiH potpuno je drugačiji od onog koji je bio predmetom razmatranja na Ustavnom sudu BiH iz 2015. godine, odnosno ovo je potpuno novi zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o prebivalištu i boravištu Bosne i Hercegovine, sa drugačijim pravnim osnovom i činjeničnim stanjem. Želim vjerovati kako će se Ustavni sud BiH pokazati kao institucija koja štiti ljudska prava i temeljne slobode i neće dozvoliti da se nastavi primjena spornih odredbi zakona, kojim se mogu oduzimati ranije stečena prava.

Željko Komšić, 7. 1. 2021.

S obzirom na to da je Željko Komšić u najavljenom roku uputio zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, Istinomjer će njegovo obećanje ocijeniti ispunjenim.

Piše: Sanjin Mahmutović

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!