Ispunjeno

Općina Čapljina i službeno postala Grad Čapljina

Početkom marta 2017. godine iz ureda načelnika Čapljine, Smiljana Vidića saopćeno je da je pokrenuta inicijativa da ova općina dobije status grada. Nakon dvije godine od pokretanja inicijative okončane su sve potrebne procedure i Općina Čapljina službeno je postala Grad Čapljina.

Pojašnjavajući razloge za pokretanje ove inicijative načelnik Čapljine, Smiljan Vidić rekao je sljedeće:

Nije nikakvo pretjerivanje ako kažemo da Čapljina po svojoj urbanoj fizionomiji zaslužuje status grada. Naši građani, ali i svi oni koji dolaze u naš grad složni su u tome da je Čapljina zaista jedan od najljepših i najuređenijih gradova ne samo u Bosni i Hercegovini već i šire. Pa nismo bez razloga dobili taj naziv “Cvijet Hercegovine”, a na što trebaju biti ponosni svi oni koji žive na ovom području. Stoga smo pokrenuli inicijativu da se Čapljini dodjeli status grada i već smo dobili suglasnost Federalnog ministarstva pravosuđa. Pred nama je donošenje Zakona o gradu Čapljini koji će pripremiti spomenuto ministarstvo, a onda sve ide u federalni Parlament na konačno izglasavanje, tj. potvrđivanje statusa grada.

Smiljan Vidić 16.04.2017.

Vlada Federacije BiH, na svojoj 100. sjednici održanoj 27. aprila 2017. godine prihvatila je inicijativu načelnika i Općinskog vijeća Čapljine za izradu i donošenje Zakona o Gradu Čapljina, obzirom da ova općina, kako je saopćeno iz Vlade FBiH, “ispunjava uvjet da bude proglašena gradom kao općina koja je od posebnog povijesnog i kulturnog značaja, a sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH”. Federalno ministarstvo pravde tada je zaduženo da izradi Nacrt zakona o Gradu Čapljina.

Nakon toga, Parlament FBiH prihvatio je Zakon o Gradu Čapljina i 28. Februara ove godine Čapljini je dodijeljen status grada.

Nakon procedura u Vladi i Parlamentu FBiH preostalo je još da Općinsko vijeće Čapljine službeno usvoji ovu odluku.

Nadam se da nećemo još dugo čekati da kao grad možemo biti nositelji određenih projekata, odnosno da na temelju tih naših kvalitetnih projekata možemo povući više novca za nas koji ovdje živimo.

Smiljan Vidić, 25.03.2019.

Općina Čapljina, počev od 16. maja tekuće godine postala je i službeno Grad Čapljina nakon što je ova Odluka jednoglasno usvojena od strane OV na sjednici održanoj 22. maja ove godine.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara je potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o Gradu Čapljini koji je objavljen 08. svibnja 2019. u Službenim novinama Federacije BiH. Zakon je stupio na snagu 8 dana nakon objavljivanja u Službenim novinama tj. 16. 05. 2019. godine te se taj datum računa kao Dan proglašenja Čapljine Gradom.

GV Čapljine, Saopćenje 22.05.2019.

Tako je načelnik općine postao gradonačelnik, a Općinsko vijeće sada je Gradsko vijeće. Naziv grada je Grad Čapljina, a sjedište Grada je u Čapljini, u ul. Trg kralja Tomislava. Ovim Istinomjer inicijativi (grado)načelnika Smiljana Vidića za dobijanje statusa Grad Čapljina daje ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!