Neispunjeno

Obnova mosta u Klepcima nije završena u 2021. godini

U intervjuu koji je dao za portal Klix 27.6.2021. godine, gradonačelnik Čapljine Smiljan Vidić najavio je završetak radova na obnovi Mustajbegovog mosta na kojem su tokom 2019. godine izvršene konzervatorsko-restauratorske mjere sanacije.

Fotografija: Bljesak.info

Krajem juna 2021. godine, Vidić je ustvrdio da nerasvijetljeni slučaj krađe kamene ploče s Mustajbegovog mosta neće zaustaviti obnovu ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

Mi ćemo kupiti drugi kamen i završiti obnovu Mustajbegovog mosta. Jednim dijelom smo ga već renovirali i ima još posla, ali nadam se da ćemo ga ove godine završiti. Zbilja će izgledati prelijepo, a kada ga osvijetlimo, onda će to posebno lijepo izgledati i noću.

Smiljan Vidić, 27.6.2021.

Spomenuta kamena ploča nalazila se pored mosta, u blizini magistralnog puta M-17, a trebala je biti postavljena na svoje mjesto u drugoj fazi obnove, koju finansira Grad Čapljina.

U proljeće 2019, na mostu su izvršene konzervatorsko-restauratorske mjere sanacije, čime su stvoreni uslovi za njegovu potpunu sanaciju i rekonstrukciju.

Nisu dostupni podaci da su vršene bilo kakve aktivnosti na obnovi mosta u Klepcima od jula naovamo. Istinomjer je, stoga, poslao upit gradonačelniku Vidiću i Gradskoj upravi 21.12.2021. godine, kako bismo dobili informacije da li su od kraja juna do danas vršene aktivnosti na obnovi mosta i, ako jesu, u kojoj su fazi radovi. Međutim, do dana objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor.

S obzirom na to da od gradonačelnika i Gradske uprave nismo dobili odgovor na spomenuti upit, te budući da nisu dostupne informacije da su se provodili radovi na obnovi Mustajbegovog mosta u drugoj polovini 2021. godine, Istinomjer obećanje gradonačelnika Čapljine Smiljana Vidića ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!