Povećane penzije u FBiH

Nakon što je na snagu stupio novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) u FBiH, penzije bi trebale biti više za 5, odnosno 10%, a kako je to još krajem januara najavio v.d. direktora Zavoda PIO/MIO, Zijad Krnjić, martovske penzije su trebale biti isplaćene po novom sistemu obračuna. 

S obzirom na to da treba neko vrijeme da se zakon potpiše, pripremi za objavu i objavi, mislim da je realno očekivati da će primjena početi 1. marta. To znači da će povećanje, usklađivanje i penzionisanje po uvjetima novog zakona vjerovatno početi sa martom.”

Zijad Krnjić, 30.01.2018.

Prema novom Zakonu penzije bi osobama koje su penzionisane do 31. jula 1998. trebale biti povećane za 10%, dok će se onima koji su penzionisani do 31. decembra 2007. godine penzije uvećati za 5%.

Premijer Novalić, početkom februara je rekao i kako će rast penzija biti usklađivan sa rastom BDP-a, svake godine 15. aprila, što je također garantirano novim Zakonom o PIO.

Ovaj zakon garanatira da su otklonjeni nepravednost i neodrživost. Obezbijeđuje se sada likvidnost Fonda za narednih 20 do 30 godina, jer se Fond seli u budžet. Obavezu isplate penzija sad garantira entitet. Penzioneri više ne moraju da brinu o povećanju penzija. Koliko društvo ima rast BDP-a (bruto nacionalni dohodak) tako će se i penzionerima garantirati povećanje penzija.”

Fadil Novalić, 05.02.2018.

Istinomjer je kontaktirao Zavod PIO/MIO FBiH te dobio informaciju da će martovske penzije, čija će se isplata vršiti u aprilu biti uvećane za 5%, odnosno 10% kako je najavljeno i ranije, ali i da će aprilske penzije biti povećane u skladu sa rastom BDP-a u FBiH što bi trebalo iznositi oko 2,5%, kako nam je potvrđeno iz ovog zavoda. 

Pri isplati mirovina za ožujak, a koja će biti u travnju, prema odredbi članka 140. Zakona o MIO, isplatit će se uvećanje za 10 posto korisnicima koji su pravo ostvarili do 31.srpnja 1998. te 5 posto korisnicima koji su pravo ostvarili u razdoblju od 31. srpnja 1998. do 31.prosinca 2007. godine. Tim uvećanjem će biti obuhvaćeno ukupno 108.239 korisnika, i to 54.785 korisnika kojima će zakonski iznos mirovine biti uvećan 10 posto te 53.454 korisnika kojima se zakonski iznos uvećava za 5 posto.  Zakon u članku 79. određuje da se svake godine 15. travnja vrši usklađivanje mirovina, ovisno o zadanim parametrima rasta realnog BDP i potrošačkih cijena. Prema toj formuli, sve mirovine, uključujući i ove koje će biti uvećane za 10 i 5 posto, u travnju će biti uvećane za cca 2,5 posto. Isplata za travanj će biti u svibnju te će tada korisnici osim uvećane mirovine za travanj dobiti i razliku između uvećane i isplaćene mirovine za ožujak, jer je Zakon na snazi od 1. ožujka.

Tomislav Kvesić, Ured za odnose s javnošću Zavoda PIO/MIO FBiH, 23.03.2018.

Na ovu temu govorili su i premijer Novalić kao i direktor Zavoda PIO FBiH, Zijad Krnjić na sastanku o implementaciji novog Zakona o PIO koji je održan 22. marta.

Uoči isplate martovskih penzija iz Fonda PIO/MIO je najavljeno kako će uslijediti povećanje penzija za 106.208 korisnika.

Korisnicima penzija, koji su prava ostvarili do 31.07.1998. godine, zakonski iznos penzije, po Zakonu o PIO/MIO vežećem do 28.2.2018. godine, se povećava za 10% i na tako uvećan iznos se primjenjuje isplatni koeficijent po članu 51 prethodnog zakona,dok se korisnicima koji su ostvarili svoja prava od 1.08.1998 do 31.12.2007 zakonski iznos penzije, po zakonu o PIO primjenjivanom do 28.2.2018. godine, se povećava za 5%, i taj iznos se množi sa sa posljednjim isplatnim koeficijentom po članu 51 dosadašnjeg zakona.

Fond PIO/MIO FBiH, 05.04.2018.

S obzirom na sve navedeno, istinomjer će obećanja direktora Zavoda PIO/MIO FBiH, ali i premijera Novalića, ocijeniti ocjenom “ispunjeno”. 

(Istinomjer.ba)

 

Uspostavljena autobuska linija na relaciji Hrasnica – Drvenija

Vlada Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 1. augusta ove godine dala je saglasnost Ministarstvu saobraćaja za...

Povećanje plata za 335 radnika u KJKP “Rad”

Ministar komunalne privrede i infrastrukture KS, Srđan Mandić najavio je u maju ove godine, kada je govorio o stanju u KJKP Rad, povećanje plata radnicima. Moramo poboljšati stanje u ovom...Konaković objavio privatnu prepisku zbog koje se “razišao” sa Izetbegovićem

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo i lider političkog subjekta Narod i Pravda, Elmedin Konaković u više navrata je ponovio da je vrlo moguće da će objaviti neke od, kako ih je okarakterisao,...