Neispunjeno

Novi Zakon o inspekcijama u RS nije usvojen u 2019. godini

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković izjavio je početkom augusta 2019. godine kako Vlada ovog entiteta neće žuriti sa usvajanjem izmjena Zakona o inspekcijama, ali da se nada da će one biti u primjeni od početka 2020. godine.

Višković je tada rekao da će u izradu Zakona biti uključeni poslodavci i socijalni partneri, te najavio skoro razmatranje njegovog nacrta.

Od njih ovih dana očekujem primjedbe i komentare koje ćemo uvrstiti u taj sistemski zakon, a biće održana i javna rasprava. To rješenje ćemo u nacrtu imati na sljedećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine, početkom septembra. Želja je da imamo taj zakon u primjeni od početka naredne godine da bismo rješavali i probleme sive ekonomije.”

Radovan Višković, 08. august 2019.

Podsjećamo, ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS), Lejla Rešić također je najavila da će resorno ministarstvo u septembru, zajedno sa Republičkim inspektoratom, započeti izradu novog Zakona o upravnoj inspekciji.

Vlada Republike Srpske utvrdila je krajem augusta ove godine Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske na 35. sjednici, a nakon sjednice je saopšteno:

Kao ključne prepreke za rast i konkurentnost u oblasti poslovnog okruženja i smanjenja neformalne ekonomije u oblasti inspekcija, prepoznate su sljedeće prepreke: preklapanje inspekcijskih kontrola kod subjekata nadzora od strane dva nivoa inspekcija, nepostojanje koordinacije između republičkog i lokalnog nivoa inspekcija, izricanje više represivnih mjera u odnosu na preventivne mjere. Osim toga, imajući u vidu činjenicu da je Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj, sa odgovarajućim izmjenama i dopunama, u primjeni od 2010. godine, da je tokom primjene mijenjano više od polovine članova osnovnog teksta Zakona, te je, shodno odredbi člana 59. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, potrebno pristupiti donošenju novog zakona.”

Nacrt zakona potom je usvojen i na nastavku 6. redovne sjednice Narodne Skupštine RS održanoj 27.09.2019. godine, te poslan u javnu raspravu u trajanju od 90 dana. Inače, Programom ekonomskih reformi donošenje novog zakona o inspekcijama planirano je u četvrtom kvartalu 2019. godine.

Međutim Vlada RS tek je na svojoj 56. sjednici održanoj 30. januara 2020. utvrdila Prijedlog zakona o inspekcijama Republike Srpske i on tek treba biti razmatran u NSRS.

S obzirom da novi Zakon o inspekcijama u RS nije stupio na snagu početkom 2020. godine kako je to ranije najavio Višković, Istinomjer će njegovo obećanje ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!