Novi Zakon o inspekcijama u RS u primjeni od 2020. godine?

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković izjavio je početkom augusta ove godine kako Vlada ovog entiteta neće žuriti sa usvajanjem izmjena Zakona o inspekcijama, ali da se nada da će one biti u primjeni od početka 2020. godine.

Višković je tada rekao da će u izradu Zakona biti uključeni poslodavci i socijalni partneri, te najavio skoro razmatranje njegovog nacrta. 

Od njih ovih dana očekujem primjedbe i komentare koje ćemo uvrstiti u taj sistemski zakon, a biće održana i javna rasprava. To rješenje ćemo u nacrtu imati na sljedećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine, početkom septembra. Želja je da imamo taj zakon u primjeni od početka naredne godine da bismo rješavali i probleme sive ekonomije.”

Radovan Višković, 08.08.2019.

Podsjećamo, ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS), Lejla Rešić također je najavila da će resorno ministarstvo u septembru, zajedno sa Republičkim inspektoratom, započeti izradu novog Zakona o upravnoj inspekciji.

Vlada Republike Srpske utvrdila je krajem augusta ove godine Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske na 35. sjednici, a nakon sjednice je saopšteno:

Kao  ključne  prepreke  za  rast  i  konkurentnost  u  oblasti  poslovnog okruženja  i  smanjenja  neformalne  ekonomije  u  oblasti  inspekcija, prepoznate su sljedeće prepreke: preklapanje inspekcijskih kontrola kod subjekata nadzora od strane dva nivoa inspekcija, nepostojanje koordinacije između republičkog i lokalnog nivoa inspekcija,  izricanje  više  represivnih  mjera  u  odnosu  na  preventivne  mjere.  Osim toga,  imajući  u  vidu  činjenicu  da  je  Zakon  o  inspekcijama  u  Republici  Srpskoj, sa odgovarajućim izmjenama i dopunama, u primjeni od 2010. godine, da je tokom primjene mijenjano više od polovine članova osnovnog teksta Zakona, te je, shodno odredbi člana 59.  Pravila  za  izradu  zakona  i  drugih  propisa  Republike  Srpske, potrebno  pristupiti  donošenju  novog  zakona.”
Vlada RS, 27.08.2019.

 

Nacrt zakona potom je usvojen i na sjednici Narodne Skupštine RS održanoj 27.09.2019. godine. Inače, Programom ekonomskih reformi donošenje novog zakona o inspekcijama planirano je u četvrtom kvartalu 2019. godine.

Istinomjer će nastaviti pratiti da li će Izmjene Zakona o inspekcijama u RS biti usvojene do kraja 2019. godine te da li će on biti u pimjeni od početka 2020. godine. S obzirom da je njegov Nacrt usvojen, obećanje Radovana Viškovića će dobiti ocjenu radi se na tome.

(Istinomjer.ba)

Donošenje Strategije razvoja obrazovanja i nauke KS i dalje na čekanju

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić, krajem maja ove godine najavila je skoro...

Jedinstvene “beskontaktne kartice” i “elektronski čitači” još uvijek nisu u primjeni

Vlada Kantona Sarajevo je 29. marta ove godine, na prijedlog Ministarstva saobraćaja, donijela zaključak kojim je obavezala KJKP Gras i Centrotrans - Eurolines da omoguće korisnicima prevoza...Grad Trebinje: Treća godina mandata na čelu sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem

U trećoj godini mandata Gradske Uprave Trebinje, na čelu sa Mirkom Ćurićem, nastavljena je realizacija infrastrukturnih te projekata koji se odnose na socijalna davanja i unaprijeđenje turističke...