Ispunjeno

Penzije u FBiH uvećane za 2,8%

Premijer Federacije BiH, Fadil Novalić održao je 19. juna 2020. godine sastanak sa direktorom Federalnog zavoda PIO/MIO, Zijadom Krnjićem i predstavnicima dva federalna udruženja penzionera sa sjedištima u Sarajevu i Mostaru, te je tom prilikom najavio povećanje penzija za 2,8%.

Iz Vlade FBiH saopćili su da ovo “uvećanje proizilazi iz člana 79. Zakona o PIO/MIO, a bit će isplaćeno sa avgustovskim penzijama 5. septembra ove godine”, kada će penzioneri u FBiH “dobiti i retroaktivnu isplatu uvećanja od 1. januara 2020. godine”. Novalić je tom prilikom istakao da će biti “usklađene sve penzije, izuzev onih najviših”.

Penzioneri su se pokazali kao faktor stabilnosti tokom situacije izazvane pandemijom koronavirusa. Mi smo davno kazali da ćemo na svaki način štititi ovu populaciju. Takozvani korona zakon prestaje s važenjem 31. jula i zato smo u mogućnosti da s avgustovskom penzijom počnemo isplatu uvećanih penzija za 2,8 posto u skladu sa Zakonom o PIO.

Fadil Novalić, 19. juni 2020.

Na sjednici održanoj 29. jula 2020. godine, Vlada FBiH je, kako saopšteno nakon sjednice, zadužila Federalni zavod PIO/MIO da izvrši usklađivanje penzija.

Federalni zavod PIO/MIO je zadužen da, u skladu s članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izvrši usklađivanje penzija u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procjene procenta porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji BiH u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim penzija ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, u iznosu 2,8 posto. Ovaj zavod je obavezan i da u skladu s članom 16.a Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata uskladi penzije za 2020. godinu korisnicima prava iz člana 3. člana 4. tačka 5. ovog zakona, a prema porastu indeksa potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Federaciji BiH u prethodnoj godini, u iznosu od 0,6 posto.

Saopštenje Vlade FBiH, 29. juli 2020.

Ipak, zbog reakcija penzionera, ali i Zavoda PIO FBiH, Vlada je na sjednici održanoj 5. augusta ovaj Zaključak o usklađivanju vrijednosti općeg boda i usklađivanju penzija za 2020. godinu, stavila van snage i donijela novi koji za razliku od prethodnog obuhvata i period stanja nesreće.

Federalni zavod PIO/MIO saopćio je 4. septembra da će isplata penzija preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, započeti u subotu 5. septembra 2020. godine, a najavljena je isplata uvećanih penzija.

Sve penzije, ostvarene po Zakonu o PIO/MIO, s izuzetkom najviših i penzija ostvarenih u 2020. godini, povećat će se za 2,8 posto s primjenom od 01.01.2020 godine. Odlukom o usklađivanju obuhvaćene su minimalne i zajamčene penzije ostvarene i u 2020. godini, koje će se također povećati za 2,8 posto. Korisnicima penzija ostvarenih prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata, a prema odredbama navedenog zakona, penzije će biti usklađene za 0,6% s primjenom od 01.01.2020 godine, s izuzetkom minimalnih penzija koje se povećavaju za 2,8 posto.

Fond PIO, 4. septembar 2020.

Iz ovog Fonda također je saopćeno da će korisnici pored povećanih penzija za mjesec august, prilikom isplate dobiti i razlike između isplaćene i uvećane penzije za period od 01.01.2020 do 31.07.2020 godine.

Tako će prema podacima Fonda PIO-a za razliku od prethodnog mjeseca, kada je za 427.240 korisnika bilo obezbjeđeno oko 189 miliona KM, u augustu za njih 427.883, biti isplaćeno oko 230 miliona KM.

S obzirom na to da je nakon što Vlada FBiH donijela zaključak o usklađivanju penzija u iznosu od 2,8% i zvanično saopćeno kako će penzioneri augustovske penzije primiti uz uvećanje za 2,8%, kao i da će im biti isplaćena razlika od početka godine, Istinomjer će ranije obećanje federalnog premijera Fadila Novalića da će do toga doći, ocijeniti kao ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!