Djelimično ispunjeno

Novalić na reformskom putu

Fadil-NovalicPočetkom mjeseca juna, Vlada FBiH je na tada održanoj sjednici dala saglasnost na Prednacrt reformske agende za Bosnu i Hercegovinu. Reformska agenda utvrđuje glavne planove Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada za socijalno-ekonomske i s njima vezane reforme. Iako je tada još uvijek sadržaj Agende bio tajan, premijer Federacije BiH, Fadil Novalić, poslije sjednice je izjavio: “Prvih osam mjera će ići od sljedeće sedmice jer se moraju sada usvojiti da bi dali efekte od jeseni. To je novi zakon o radu, poticaj za zapošljavanje i suzbijanje sive ekonomije, izmjena zakona o porezu na dohodak i proširenje poreske osnove, uvezivanje radnog staža s tim da će zakon početi djelovati tek od 01. 01. 2016., asimetrično plaćanje energije, smanjenje troškova institucija, od 145 nekih 30 institucija će biti spojeno s drugim institucijama, preferencijalno plaćanje doprinosa se proširuje na zanatlije, pijačne radnike i poljoprivrednike i Zakon o šumama. Započeli smo razgovor i o saniranju dugova kantonalnih bolnica”.

Od te sjednice, pa do danas prošla su gotovo dva mjeseca. Reformska agenda za BiH je usvojena od strane sve tri vlade kojima je namijenjena, te je započela njena implementacija. Tim Istinomjera odlučio je provjeriti koliko je od onoga što je premijer Novalić obećao u prethodnom paragrafu zapravo i ispunjeno.

Od osam gore nabrojanih, odnosno obećanih mjera, samo jedna je ispunjena u potpunosti. Radi se o mjeri koja je u javnosti podigla najviše prašine, a to je novi Zakon o radu. Zakon o radu usvojen je 31.07.2015. godine, po hitnoj proceduri, u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, nakon što ga je samo dan ranije usvojio Doma naroda. Zakon je naišao na velike kritike sindikata koji smatraju da je Zakon napad na prava radnika. Dodatno, kao problem se pojavila i hitna procedura po kojoj je Zakon usvojen, a i gruba kršenja procedura unutar domova Parlamenta FBiH, kako su navodili određeni zastupnici i delegati. Zakon čeka na početak primjene, nakon što bude objavljen u Službenom listu FBiH.

Ako gledamo dalje, Vlada FBiH započela je rad na nekoliko navedenih mjera. Kada je u pitanju poticaj za zapošljavanje i suzbijanje sive ekonomije, razmatran je radni tekst Zakona o poticanju u zapošljavanju. Na 15. sjednici Vlade FBiH, održanoj 16.07.2015. godine, prihvatajući radnu verziju ovog zakona kao dobru osnovu za izradu teksta zakona Vlada je zadužila Radnu grupu koju je formirala za iznalaženje modela za ublažavanje sive ekonomije u dijelu radnih odnosa i neregistriranih poslovnih subjekata da joj za narednu sjednicu dostavi Nacrt zakona o poticanju zapošljavanja na izjašnjavanje. Međutim, Nacrt zakona još uvijek se nije pojavio pred ministrima Vlade.

Kada je u pitanju mjera smanjenja troškova institucija, gdje je planirano da od 145 institucija njih približno 30 bude pripojeno drugim, Vlada je također napravila određene početne korake. Na 11. sjednici, održanoj 18.06.2015. godine, članovi Federalne vlade su se upoznali sa Informacijom o mogućem modelu organizacije federalne uprave, s preporukama za pravce djelovanja u cilju stvaranja uslova za učinkovitije ostvarivanje propisanih nadležnosti i racionalizaciju troškova. Zaključeno je tada da će Federalno ministarstvo pravde, u roku od 60 dana, u suradnji s ministarstvima, službama i institucijama razmotriti mogućnosti i predložiti Vladi izmjene zakona kojim će biti osigurane pretpostavke za reorganizaciju uprave. Ono što je tada još zaključeno jeste da broj i vrstu tijela uprave i upravnih organizacija treba temeljiti isključivo prema obimu i vrsti upravnih i stručnih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u njihovu nadležnost. Isti i slični upravni i stručni poslovi trebaju biti obavljani u okviru jednog tijela uprave, odnosno jedne upravne organizacije i osigurano da takvi poslovi budu grupisani u okviru istog tijela uprave, odnosno iste upravne organizacije.

Na izmjene Zakon o organizaciji tijela uprave još uvijek se čeka.

Vlada je također gotovo do kraja dovela i ispunjenje mjere koja se odnosi na to da se preferencijalno plaćanje doprinosa proširi na zanatlije, pijačne radnike i poljoprivrednike. Tako je Vlada FBiH na 13. sjednici, održanoj 02.07.2015. godine utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i uputila ga u parlamentarnu proceduru na usvajanje po hitnom postupku. Osnovni razlog za ove izmjene je stvaranje pravnog osnova za stimuliranje proizvodnje u niskoakumulativnim djelatnostima kroz olakšice na plaće za zaposlenike u tekstilnoj, kožarskoj i proizvodnji obuće, rudnicima uglja, kao i u tradicionalnim esnafskim zanatima, kako bi ove djelatnosti uz niske troškove plaća zaposlenika bili održivi i konkurentni na tržištu. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima našao se u parlamentarnoj proceduri 06.07.2015. godine, ali još uvijek nije usvojen.

Kada je u pitanju donošenje Zakona o šumama, Vlada FBiH je na 10. sjednici, održanoj 09.06.2015. godine usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti šumarstva u cilju žurnog donošenja zakona o šumama, te formirala Radnu skupinu, koju čine stručnjaci iz ove oblasti, kako bi pružila pomoć ovom ministarstvu u pripremi teksta Nacrta zakona o šumama. Nacrt zakona još uvijek nije ugledao svjetlo dana.

Mjere na kojima Vlada FBiH još uvijek nije započela rad su izmjene Zakona o porezu na dohodak i proširenje poreske osnove, te asimetrično plaćanje energije, dok je po pitanju uvezivanja radnog staža imenovana interresorne Radne grupe za izradu nacrta zakona o uvezivanju radnog staža radnicima u privrednim društvima s većinskim učešćem državnog kapitala. Radna grupa bila je dužna tekst zakona ponuditi u roku od dva mjeseca, međutim još uvijek nema podataka o istom.

S obzirom na gore navedeno, vidljivo je da Vlada FBiH, sa premijerom Novalićem na čelu, postepeno otvara reformske procese u Federaciji. Dok čekamo na ishode istih, premijeru i Vladi dajemo ocjenu djelimično ispunjeno.

 

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!