Neispunjeno

Novalić: Još jedno neispunjeno obećanje

FadilNovalicU svom ekspozeu, predstavljenom u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH (31.03.2015.), premijer Federacije BiH, Fadil Novalić najavio je brojne mjere kojima će se izvršiti reforma tržišta rada u FBiH, te poboljšati poslovno okruženje. Pored moratorija na zapošljavanje, preko pojednostavljenja obračuna plata, o kojima je Istinomjer je već ranije pisao, premijer je između ostalog, tom prilikom najavio i sljedeće:

Jedna od prvih mjera bi bilo ukidanje naknada koje nemaju karakter plate (topli obrok, prevoz, regres), te ekvivalentno smanjenje procenta obaveza na neto platu, da bi se održao neutralan efekat. Dakle, namjera je proširenje poreske osnove, no zadržavanje na istom nivou prihoda za vanbudžetske fondove.

Od 14 sjednica, koliko ih je održano od dana formiranja Vlade FBiH, pa do danas, samo na jednoj je bilo govora o gore najavljenoj mjeri. Na 3. sjednici Vlade FBiH, održanoj 14.04.2015. godine Vlada FBiH donijela je tri zaključka o definiranju mjera i za njih nadležnih tijela u vezi provedbe ekonomskog plana i povećanja ekonomskog standarda građana. Zaključci su se odnosili na diferenciranu cijenu električne energije, na izmjene Zakona o porezu na dohodak, te na registraciju poljoprivrednih gazdinstava. Tom prilikom je Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da, u saradnji s Radnom grupom za analizu fiskalnih propisa, sagleda implikacije uključivanja naknada koje nemaju karakter plate (topli obrok, prijevoz, regres) u poresku osnovu i da Vladi FBiH dostavi nekoliko varijanti mogućeg uvođenja progresivne stope oporezivanja dohotka.

Nakon toga, Vlada se ovim pitanjem više nije bavila.

Iako su najavljene kao jedna od prvih mjera, na dnevnim redovima sjednica Vlade FBiH do sada se nisu našle izmjene Zakona o porezu na dohodak, niti je poznato dokle se došlo u tom pogledu. Koje su implikacije uključivanja naknada koje nemaju karakter plate u poresku osnovu, još uvijek ne znamo. Ostaje da se vidi da li će se Vlada i premijer voditi preporukama Ministarstva finansija, ako ih bude, ili će se samo upustiti u izmjene zakona.

S obzirom na obećano, a do sada (ne)učinjeno, premijeru Novaliću još jednom dajemo ocjenu neispunjeno.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!