Djelimično ispunjeno

Rekonstrukcije vlada u tri kantona djelimično provedene

Nakon što je u Skupštini Kantona Sarajevo i zvanično upućen zahtjev za smjenu sada već bivše Vlade ovog kantona, lider SDP-a BiH Nermin Nikšić u oktobru 2020. godine najavio je rekonstrukciju i drugih kantonalnih vlada.

Tako je u intervjuu za Dnevni avaz, osim što je najavio smjenu Vlade KS-a do kraja 2020. godine, Nikšić najavio i rekonstrukciju vlada Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona, koje su trebale uslijediti nakon Lokalnih izbora 2020. godine.

SDP BiH, sa svojim partnerima, radi na smjeni Vlade KS, poštujući zakonske procedure i rokove. Svjesni smo da će SDA i DF činiti sve da prolongiraju i opstruiraju procese, ali vjerujemo da će do imenovanja nove, programske vlade, koja će zamijeniti ovu trgovačku, doći do kraja godine. Nije tajna, što smo demonstrirali i prilikom smjene ministra u Vladi TK, da nakon izlaska SBB-a iz većine na svim nivoima samozvana bošnjačka reprezentacija, sastavljena od SDA i DF, sa satelitima, nema više većine ni u skupštinama Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona. Budući da je period kampanje za lokalne izbore, sačekat ćemo sa smjenama tih vlada, ali je izvjesno da će SDP voditi taj proces i da ćemo odmah nakon lokalnih izbora krenuti u realizaciju njihove smjene. SDP BiH ima želju i ambiciju osloboditi građane nesposobne, nestručne i destruktivne vlasti na svim nivoima.

Nermin Nikšić, 20. 10. 2020.

Podsjećamo, Naša stranka je 9. oktobra 2020. godine putem medija i društvenih mreža objavila kako je predat zahtjev za smjenu Vlade KS-a, kojeg je potpisalo 18 zastupnika u kantonalnoj Skupštini.

Na 12. hitnoj sjednici Skupštine KS-a, održanoj 30. 11. 2020. godine, na dnevnom redu našlo se prihvatanje ostavke premijera Vlade KS-a Marija Nenadića, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo, kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo.

Sa 23 glasa “za”, Skupština KS-a prihvatila je ostavku kantonalnog premijera Marija Nenadića. Osim toga, usvojen je i Prijedlog odluke o potvrđivanju i razrješavanju Vlade KS-a, kojeg su podržala 22 zastupnika Skupštine.

Novu Vladu KS-a, na čelu sa Edinom Fortom, Skupština KS-a je imenovala 5. 1. 2021. godine.

Kada je u pitanju Nikšićevo obećanje koje se odnosi na smjenu Vlade Tuzlanskog Kantona, podsjećamo da je 2. 12. 2020. godine većina od 18 zastupnika, koju čine SDP BiH, PDA, Naša stranka i SBB, predala potpise za smjenu Vlade TK-a.

Dvije parlamentarne grupe u Skupštini TK-a 31. 12. 2020. godine održale su, kako je navedeno, dvije odvojene vanredne sjednice, gdje u skupštinskoj sali BKC-a manjina od 17 poslanika, predvođenih poslanicima SDA, nije imala kvorum, te formalno nije ni održala sjednicu.

Sa druge strane, ranije pomenuta nova parlamentarna većina od 18 poslanika održala je istovremeno na drugoj lokaciji svoju vanrednu sjednicu, na kojoj su, kako je rečeno, “smijenili skupštinsko rukovodstvo i Vladu Tuzlanskog kantona”, te su imenovani i novi predsjednik Skupštine iz reda srpskog naroda i njegov zamjenik iz reda hrvatskog naroda.

Tom prilikom je i istaknuto da je “prvi naredni korak nove skupštinske većine u TK-u usvajanje predloženog budžeta ili eventualno usvajanje odluke o privremenom finansiranju, čime bi bila izbjegnuta finansijska blokada i omogućeno normalno funkcioniranje institucija”.

Istoga dana, na 35. vanrednoj sjednici Vlade TK-a, kako je navedeno u saopštenju sa sjednice, “nakon razmatranja Informacije predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, Vlada je danas, prema odredbama Ustava Tuzlanskog kantona, konstatirala nastupanje vanrednih prilika. Iz naprijed navedenog su proizašla ovlašćenja i obaveza Vlade Tuzlanskog kantona za donošenje propisa/akata od vitalnog značaja za Kanton, a koja su inače u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona”.

S obzirom na ovlasti koje su joj pripale, Vlada je danas donijela Budžet Tuzlanskog kantona za 2021.godinu, Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, te dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Donošenjem ovih odluka stvoreni su preduslovi za nesmetan nastavak pružanja zdravstvene zaštite zdravstvenim osiguranicima u Tuzlanskom kantonu, kao i nesmetano realiziranje i konzumiranje svih prava iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2021. godini. Svi propisi/akti koji su danas doneseni će, odmah po prestanku okolnosti zbog kojih Skupština Tuzlanskog kantona ne može zasjedati, biti podneseni Skupštini Tuzlanskog kantona na potvrđivanje.

Vlada TK-a, 31. 12. 2020.

Na kraju, kada se radi o Zeničko-dobojskom kantonu, do danas zvanično nije pokrenuta procedura smjene aktuelne Vlade tog kantona.

S obzirom na to da je imenovana nova Vlada KS-a, te da je u tom pravcu pokrenuta procedura u Tuzlanskom kantonu, ali da u Zeničko-dobojskom kantonu još nije, Istinomjer će obećanje Nermina Nikšića u vezi smjena vlada u ova tri kantona “odmah nakon lokalnih izbora” ocijeniti djelimično ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

 

 

Pitajte Istinomjer!