Nezavisni odbor može predlagati Vladi USK imena kandidata za policijskog komesara

Premijer Unsko-sanskog kantona, Husein Rošić, govoreći o proceduri imenovanja policijskog komesara, ustvrdio je da Nezavisni odbor ne može predlagati Vladi USK kandidate za policijskog komesara.

Kao što je bosanskohercegovačkoj javnosti poznato, i pored mnogobrojnih apela, Unsko-sanski kanton i dalje čeka na izbor novog policijskog komesara. Tako je u cilju rješavanja ovog problema, na zahtjev 13 zastupnika u Skupštini USK, 13.08.2018. godine sazvana vanredna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona koja, međutim, nije održana jer nije bilo dovoljne podrške da se usvoji dnevni red sjednice.

U cilju imenovanja policijskog komesara USK, kako se navodi, “posljednji zakonski korak koji je imao Nezavisni odbor je da bez posredovanja ministra unutrašnjih poslova pošalje direktno Vladi USK prijedlog dva najbolje rangirana kandidata, što je i učinjeno”. Međutim, premijer Unsko-sanskog kantona, Husein Rošić, govoreći o proceduri imenovanja policijskog komesara, na dan zakazivanja pomenute sjednice između ostalog je izjavio:

Ne može Nezavisni (odbor) predlagati Vladi. Dakle u našem pravilniku o radu i zakonu ministarstvo, odnosno ministri predlažu odluke koje se razmatraju na Vladi u kojoj se donose konačne odluke.

Husein Rošić, 13.08.2018.

Zakon o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona koji tretira pitanje izbora policijskog komesara, u članu 44. (Prijedlog Vladi Kantona) navodi da “najkasnije u roku od osam dana od prijema rezultata odabira od Nezavisnog odbora iz člana 43. ovog zakona, ministar upućuje obrazložen prijedlog Nezavisnog odbora sa imenima dva predložena kandidata Vladi Kantona, na imenovanje”, te obrazlaže daljnju proceduru u slučaju da ministar ne uputi prijedlog kandidata: “Ukoliko ministar ne uputi prijedlog kandidata u roku iz stava (1) ovog člana, Nezavisni odbor dostavlja prijedlog sa imenima dva kandidata direktno Vladi Kantona, koja će imenovati jednog od kandidata za policijskog komesara”.

I u članu 45. pomenutog Zakona, a u slučaju ponovljanja procesa izbora, predviđa se identična procedura te se kaže da “ukoliko ministar ne uputi prijedlog kandidata u roku iz stava (3) ovog člana, Nezavisni odbor dostavlja prijedlog sa imenom kandidata iz stava (2) ovog člana direktno Vladi Kantona osam dana nakon isteka roka iz stava (3) ovog člana”.

Obzirom da je iz navedenih članova Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona jasno da u zakonom predviđenim situacijama Nezavisni odbor može dostavljati prijedlog sa imenom kandidata direktno Vladi Kantona, izjavu premijera Rošića Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(istinomjer.ba)

 

SDA i 300.000 glasova

Obzirom da je još uvijek u toku formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini i dogovaranje koalicija na svim nivoima, i...

Posao parlamentarca – najbolje plaćen nerad

Opće poznato je da je jedan od najbolje plaćenih poslova u BiH posao državnog, odnosno entitetskog  parlamentarca. I dok se još uvijek formiraju vladajuće većine, dogovaraju koalicije na svim nivoima...


Radojičić stavio mandat na raspolaganje Gradskom odboru SNSD-a Banja Luka

Radojičić je ranije izrazio stav da “odgovorni za loše rezultate SDS-a treba da preuzmu odgovornost”, ali se osvrnuo i na rezultate SNSD-a, ističući da je zadovoljan ukupnim izbornim rezultatom ove...