Neutemeljeno

Neuporediv proces formiranja entitetskih vlada

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Nezir Pivić (SDA) gostovao je 18.4.2023. godine u jutarnjem programu BHRT-a. Tom prilikom komentirao je proces formiranja vlasti u Federaciji BiH, pri čemu je iznio neutemeljenu tvrdnju.

Izvor: Facebook/Nezir Pivić

U kontekstu kašnjenja formiranja Vlade FBiH, Pivić je komparirao formiranje Vlade FBiH s Vladom RS te je ustvrdio:

Mi sve ovo što sam pobrojao, a što je vezano za jedan demokratski proces i demokratsko društvo, imamo otpočetka jednu potpunu ignoranciju od strane stranaka koje su okupljene oko stranke Trojke, tj. SDP-a, NiP-a i Naše stranke. Naravno, pod diktatom i vođenjem prije svega HDZ-a. U javnosti je vrlo često pominjano kako gospodin Lendo, ustvari, blokira proces, a poziv na jučerašnji sastanak je odgovor na sve optužbe koje su išle u pravcu gospodina Lende. Ovdje se želi kazati da onaj ko predstavlja najmnogobrojniji narod u Federaciji BiH, to je u ovom momentu gospodin Lendo, koji predstavlja preko 70% stanovništva Federacije, treba u potpunosti biti isključen iz procesa formiranja Vlade FBiH. Ja kažem, samo da uporedimo situaciju u Republici Srpskoj, da potpredsjednik iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda kaže da uopće ne želi da se sastane s gospodinom Dodikom prilikom formiranja Vlade RS.

Nezir Pivić, 18.4.2023.

Podsjećamo, predsjednica FBiH Lidija Bradara uputila je u Predstavnički dom Parlamenta FBiH Odluku o imenovanju predsjednika Vlade, zamjenika predsjednika Vlade i ministara u Vladi Federacije BiH. Odluka se našla na dnevnom redu 5. vanredne sjednice tog zakonodavnog tijela, koja je održana 6.4.2023. godine. Osim ove odluke, Bradara je u Predstavnički dom dostavila i saglasnost potpredsjednika Federacije BiH Igora Stojanovića, ali i akt potpredsjednika Refika Lende kojim je on odbio dati saglasnost na imenovanje Vlade FBiH. S obzirom na izostanak saglasnosti jednog potpredsjednika FBiH, Predstavnički dom se nije izjašnjavao o potvrđivanju imenovanja prijedloga premijera i sastava Vlade FBiH.

Izbor Vlade FBiH definiran je Ustavom Federacije, prema kojem predsjednik Federacije, uz saglasnost oba potpredsjednika, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija s premijerom ili s kandidatom za tu funkciju.

Član 5

Izbor Vlade

(1) Predsjednik Federacije, uz saglasnost oba potpredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa premijerom ili sa kandidatom za tu funkciju, u roku od 30 dana od dana izbora predsjednika i dva potpredsjednika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izabrana, nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Zastupnički dom Federacije. Svako upražnjeno mjesto popunjava se istim postupkom.

(2) Ukoliko Zastupnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade, predsjednik Federacije u saglasnosti s potpredsjednicima Federacije, a uz konsultaciju sa premijerom ili kandidatom za tu funkciju, ponovo će postupiti u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Ustav Federacije BiH

Predsjedniku Republike Srpske, za razliku od Federacije, nije potrebna saglasnost potpredsjednika za imenovanje predsjednika Vlade, što potvrđuje i Ustav Republike Srpske:

Član 80.

Predsjednik Republike:

1) predstavlja Republiku;

2) predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade;

(…)

Ustav Republike Srpske

Također, za razliku od Federacije, gdje predsjednik/ca, uz saglasnost potpredsjednika/ca, imenuje predsjednika/cu Vlade i ministre/ice, predsjednik RS, prema Ustavu RS, predlaže kandidata za predsjednika/cu Vlade Narodnoj skupštini RS. Članove/ice Vlade RS, shodno Zakonu o Vladi Republike Srpske, bira NSRS na prijedlog kandidata/kinja a predsjednika/ce Vlade:

Član 6.

(1) Vladu čine predsjednik, dva potpredsjednika i ministri (u daljem tekstu: članovi Vlade), s tim da predsjednik i potpredsjednici ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

(2) Članove Vlade bira Narodna skupština, poslije svakog konstituisanja, na prijedlog kandidata za predsjednika Vlade, na period od četiri godine.

(3) Potpredsjednike Vlade, na prijedlog predsjednika Vlade iz reda ministara, bira Narodna skupština.

(4) Članovi Vlade ne mogu obavljati poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno vršiti drugu djelatnost, osim u oblasti naučne djelatnosti i visokog obrazovanja.

Zakon o Vladi Republike Srpske

Podsjećamo, predsjednik RS Milorad Dodik je na konferenciji za medije održanoj 22.11.2022. godine izjavio da će mandatar za sastav nove Vlade RS biti Radovan Višković. Narodna skupština RS izabrala je novu Vladu RS na trećoj posebnoj sjednici, održanoj 21.12.2022. godine.

S obzirom na to da je procedura izbora vlada u dva bh. entiteta različita, Istinomjer tvrdnju Nezira Pivića u kojoj je komparirao izbor entitetskih vlada u BiH ocjenjuje neutemeljenom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!