Ispunjeno

Ispunjeno Špirićevo obećanje po pitanju usvajanja Budžeta BiH

Nakon što je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) na 5. hitnoj sjednici održanoj 21. 7. 2020. godine u drugom čitanju usvojio Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, oglasio se trenutni predsjedavajući tog zakonodavnog tijela, Nikola Špirić.

Špirić je podsjetio da je Dom naroda PS BiH Prijedlog zakona o Budžetu usvojio u različitom tekstu u odnosu na onaj koji je prošle sedmice usvojio Predstavnički dom PS BiH, ali i izrazio uvjerenje da će “naredna sedmica biti dovoljna da Komisija izvrši usaglašavanje” te usvoji Budžet bez amandmana:

S obzirom na to da je prvi amandman usvojen u Predstavničkom domu, i da smo mi danas usvojili budžet koji je Predsjedništvo BiH proslijedilo po hitnoj proceduri, opet bismo imali fazu usaglašavanja. Prvi korak prema Domu naroda je bio napravljen tako da smo mi danas prijedlogom amandmana HDZ-a proces vratili na početak, uz još par amandmana HDZ-a. Naredna sedmica je dovoljna da Komisija izvrši usaglašavanje i vjerujem da ćemo naredne sedmice dobiti budžet bez amandmana.

Nikola Špirić, 21. juli 2020.

U skladu sa Špirićevom najavom, na 10. hitnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) održanoj 27. 7. 2020. godine usvojen je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, te je isti dva dana kasnije usvojen i od strane Dom naroda PS BiH.

Usvajanjem identičnog teksta Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u oba Doma PS BiH, BiH dobila je Budžet za 2020. godinu.

S obzirom na navedeno, Istinomjer obećanje Nikole Špirića da će Zajednička komisija za usaglašavanje PS BiH naredne sedmice usaglasiti konačni tekst Prijedloga zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, te da će isti u roku koji je naveden biti usvojen od strane oba doma PS BiH, ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!