Ispunjeno

Program reformi BiH za 2021. godinu dostupan je javnosti u BiH

Na konferenciji za štampu održanoj 17. 3. 2021. godine, predsjedavajući Komisije za saradnju sa NATO-om i zamjenik ministrice vanjskih poslova BiH Josip Brkić, pored ostalog, izjavio je da će Program reformi BiH za 2021. godinu biti dostupan javnosti, te najavio i kada bi njegov nacrt trebao biti pred Komisijom.

Nakon inauguralne sjednice Komisije za saradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine, na kojoj su usvojeni Poslovnik o radu ove komisije, kao i okvirni plan za izradu Programa reformi BiH za 2021. godinu, Brkić je u prisustvu komandanta NATO štaba u Sarajevu, brigadnog generala Erica Folkestada, i ambasadora Mađarske u Bosni i Hercegovini Krisztiána Pósa naglasio da je “diskusija bila otvorena i direktna”, te dodao:

Došli smo do zaključaka da smo usvojili Poslovnik o radu i vremenski okvir da polovinom travnja pred Komisijom bude nacrt Programa reformi BiH za 2021. godinu. Tada bi ga Komisija trebala razmatrati a onda proslijediti naravno pred Vijeća ministara.

Josip Brkić, 17. 3. 2021.

Govoreći o transparentnosti procesa usvajanja Programa reformi BiH za 2021. godinu, Brkić je izjavio, pored ostalog, da će taj dokument “biti dostupan javnosti”:

Temelj rada Povjerenstva za suradnju sa NATO-om biće transparentnost tako da jednom kada Povjerenstvo usvoji i proslijedi taj dokument na Vijeće ministara, naravno, on bi trebao biti dostupan javnosti. U sudjelovanje u izradi dokumenta biće uključene i institucije koje rade u Povjerenstvu za suradnju za NATO-om što ne isključuje i akademsku zajednicu, ne isključuje dakle ni stručnu javnost koja želi vidjeti ili aktivno sudjelovati ili vidjeti sadržaj dokumenta. Tako da transparentnost je jedna od temeljnih vodilja onoga što će mene i moje zamjenike određivati spram donošenja odluka u radu samog Povjerenstva.

Josip Brkić, 17. 3. 2021.

Podsjećamo, na 28. sjednici, održanoj 24. 2. 2021. godine, Vijeće ministara BiH jednoglasno je usvojilo dokument „Realizacija Programa reformi Bosne i Hercegovine 2019 – 2020“, te naložilo Ministarstvu vanjskih poslova da, u saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH, odmah započne sa procedurom izrade Programa reformi Bosne i Hercegovine 2020 – 2021.

Ministarstvo spoljnih poslova zaduženo je da cjelovit dokument dostavi Predsjedništvu BiH i da ovaj dokument proslijedi u sjedište NATO-a u Briselu. Ministarstvo vanjskih poslova će u saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH odmah započeti s procedurom izrade „Programa reformi Bosne i Hercegovine 2020 – 2021.

Vijeće ministara BiH, 24. 2. 2021.

Pored toga, na istoj sjednici donesena je Odluka o uspostavljanju Komisije za saradnju sa NATO-om.

Komisija, između ostalog, utvrđuje prioritete u realizaciji obaveza Bosne i Hercegovine koje proizlaze iz učešća BiH u programu NATO-a „Partnerstvo za mir”, kao i u vezi s realizacijom obaveza iz dokumenta Program reformi Bosne i Hercegovine. Princip glasanje članova Komisije prati glasanje u Vijeću ministara BiH, što je novina u ovoj odluci, gdje se uz konsenzus omogućava donošenje odluka većinom glasova pod uvjetom da za odluku glasa najmanje po dva člana Komisije iz svakog konstitutivnog naroda, te se u slučaju nedonošenja odluka uvodi drugi krug glasanja. Za predsjedavajućeg Komisije je imenovan zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić, a za zamjenike predsjedavajućeg zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima Mirko Okolić i sekretar ovog ministarstva Muhamed Smajić.

Vijeće ministara BiH, 24. 2. 2021.

Kada se radi o Programu reformi BiH, Istinomjer je u analizi “Kada će biti usvojen novi Program reformi BiH?” još u januaru tekuće godine aktuelizirao ovo pitanje, podsjećajući tom prilikom još jednom da javnost u Bosni i Hercegovini nije imala priliku da od nadležnih institucija bude upoznata sa zvaničnim sadržajem Programa reformi BiH za 2020. godinu.

Na sjednici održanoj 19. 4. 2021. godine u Sarajevu, Komisija za saradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojila Nacrt programa reformi za 2021. godinu. To je potvrdio predsjedavajući Komisije Josip Brkić, naglasivši da slijede “javne konsultacije gdje će zainteresirana i stručna javnost moći dati svoj stav i mišljenje o Programu reformi BiH za 2021. godinu”:

Opremit ćemo ga svim potrebnim mišljenijma i uputiti Vijeću ministara BiH, gdje ima jedna važna međufaza, a to su e-konsultacije, odnosno javne konsultacije gdje će zainteresirana i stručna javnost moći dati svoj stav i mišljenje o programu reformi za 2021. godinu. Nakon toga ponovno će se Povjerenstvo susresti i onda nacrt, u formi prijedloga, nakon naše refleksije na sve te eventualne primjedbe i prijedloge koji mogu doći, uputiti Vijeću ministara BiH.

Josip Brkić, 19. 4. 2021.

Brkić je, pored ostalog, dodao da proces javnih konsultacija ne može biti kraći od dvije sedmice, te da će Komisija vjerovatno zasjedati kroz nekih mjesec dana.

To ne zavisi od nas, zavisi od institucija koje će biti uključene u daljnji proces.

Josip Brkić, 19. 4. 2021.

U skladu sa Brkićevom najavom, na platformi eKonsultacije, 4. 5. 2021. godine zvanično je objavljen Prijedlog Programa Reformi Bosne i Hercegovine 2021.

Podsjećamo da navedena platforma, a kako je u svom obraćanju prilikom njenog pokretanja pojasnio ministar pravde BiH Josip Grubeša, između ostalog “omogućava potpuno i pravovremeno informiranje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata, osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika, te da će ideje, sugestije i dodatne informacije prikupljene na ovaj način biti korištene za unapređenju javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH”.

S obzirom na činjenicu da je Komisija za saradnju sa NATO-om Bosne i Hercegovine usvojila Nacrt programa reformi BiH za 2021. godinu, te da je navedeni dokument postao dostupan javnosti u Bosni i Hercegovini, Istinomjer obećanju Josipa Brkića s tim u vezi daje ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!