Analize

Na pomolu deblokada funkcionisanja Elektroprenosa BiH

U predizbornim programima za Opšte izbore 2010. godine, pitanje funkcionisanja Elektroprenosa BiH prisutno je u programima tri partije, iz oba entiteta, te u post-izbornom dokumentu “Platforme” na kojoj je formirana vlast u FBiH. SNSD je, tako, obećao da će prenosna i distributivna mreža u Bosni i Hercegovini “biti obnovljenа i modernizovаnа deblokirаnjem velikih sredstаvа kojа su trenutno rаspoloživа, аli zаrobljenа u neriješenom vlаsničkom i političkom odnosu u Elektroprenosu BiH”, SDA navodi da će ustrajati “na funkcioniranju prijenosne kompanije za električnu energiju na nivou Bosne i Hercegovine u punom kapacitetu”, SDP da će “deblokirati rad postojećih i stvoriti preduvjete za osnivanje novih državnih korporacija”, dok se u “Platformi” obećava “rješavanje problema koji su zaustavili provođenje započetih reformi u energetskom sektoru, tj. deblokada funkcionisanja prenosne kompanije ”Elektroprenos BiH a.d. i aktiviranje ”zamrznutih” sredstava amortizacije”.

Krajem oktobra prošle godine, premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da će RS povući saglasnost na odluku o formiranju Elektroprenosa BiH i pokrenuti svoj sistem za prijenos energije, ukoliko do kraja godine ne dobije od predstavnika FBiH “konkretne i korektne prijedloge” za funkcionisanje ovog preduzeća. No, čini se da do toga ipak neće doći.

Naime, Predstavnici RS i FBiH usaglasili su 27. decembra u Banjaluci principe funkcionisanja “Elektroprenosa BiH”, tako da se investiranje na području dva entiteta realizije poštujući odnos kapitala, odnosno da RS pripadne 41,1 posto, a FBiH 58,9 posto. Također je usaglašeno da se broj i struktura zaposlenih sprovodi u omjeru učešća u kapitalu, te da se sprovedu procedure za smjenu menadžmenta i ostalih organa upravljanja, u cilju efikasnijeg poslovanja ove kompanije. Na ovom sastanku je dogovoreno i da se pokrene inicijativa za izmjenu Zakona o osnivanju prenosne kompanije u BiH, tako da se period za raspodjelu dobiti skrati sa 10 na 5 godina.

Nakon ovog sastanka, ministar industrije, energetike i rudarstva RS Željko Kovačević, rekao je da je jedan od zaključaka bio da se izabere novi Upravni odbor, kao i da će se, ukoliko ne budu poštivani dogovoreni principi funkcionisanja „Elektroprenosa BiH”, ići na osnivanje nove kompanije na entitetskom nivou. U međuvremenu je Upravni odbor „Elektroprenosa BiH“, na sjednici održanoj 4. januara, donio Odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionara ovog preduzeća za 3. februar ove godine.

Dnevni red Skupštine, prema riječima predsjednika Upravnog odbora “Elektroprenosa BiH” Ibrahima Čolakhodžića, sadržaće razmatranje principa investiranja, pitanja izmjena i dopuna zakona o formiranju kompanije i izmjene i dopune Statuta kompanije, a izmjene i dopune Zakona o osnivanju “Elektroprenosa” išle bi u smjeru da se stvore “normalniji uslovi za funkcionisanje kompanije u narednom periodu”.

Čini se da će u slučaju “Elektroprenosa BiH”, jedine bh. kompanije u zajedničkom vlasništvu entiteta, ipak prevladati razum i da će se konačno postići dogovor, a time ispuniti i obećanja koja su političke stranke dale prije i nakon poslijednjih izbora. Ukoliko se dogovoreni principi zaista sprovedu u djelo, bila bi okončana višegodišnja blokada ove kompanije, čime bi se omogućilo i investiranje više od 220 miliona KM, koje već godinama stoje na njenom računu.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!