Neispunjeno

Na Crnom Vrhu se ipak gradi stambeno-poslovni kompleks

Tokom kampanje za lokalne izbore u BiH, kandidat tadašnje Četvorke i aktuelni načelnik sarajevske Općine Centar Srđan Mandić govorio je i na temu najavljene gradnje stambeno-poslovnog objekta u naselju Crni Vrh.

Foto: Naša stranka

Tom prilikom, u razgovoru za portal Startbih, Mandić je obećao da park na Crnom Vrhu neće biti uništen gradnjom.

Dosta je više bilo podilaženja investitorima nauštrb građana. Mi investitorima moramo olakšavati na druge načine. Evo, recimo, odmah mogu obećati da park na Crnom vrhu neće biti uništen zarad bilo kakve buduće gradnje, ali će biti sređen na način da počne privlačiti izletnike.

Srđan Mandić, 11. 11. 2020.

Uređivanje parka u naselju Crni Vrh još uvijek nije počelo, ali prema informacijama kompanije “Crni vrh”, u ovom naselju su u toku pripremni radovi na izgradnji luksuznog kompleksa Park Residence. Kako se vidi iz fotografija ove lokacije s početka juna, radovi su već neko vrijeme u toku, a to je evidentno i iz snimka objavljenog nedavno i na Instagram profilu Park Residencea.

Treba podsjetiti da je još početkom 2019. godine, nakon što je Zavod za planiranje Kantona Sarajevo na osnovu odluke Općinskog vijeća Centar počeo raditi na izmjenama i dopunama planske dokumentacije u svrhu prenamjene dijela ovog prostora u kolektivno stanovanje sa do devet nadzemnih etaža, reagovala i Asocijacija arhitekata u BiH. U svom opsežnom saopćenju, u kojem je sadržano i detaljno obrazloženje zašto su izmjene spomenutog regulacionog plana sporne, iz Asocijacije su naveli:

Izmjene i dopune se vrše po skraćenom postupku, a neizgrađeno i planovima štićeno područje mijenjaju u područje vrlo visoke spratnosti i neusklađenosti sa okolnom izgradnjom i ambijentalnim vrijednostima u neposrednoj blizini, koje su i zaštićene na nivou nacionalnog spomenika. Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini ima dužnost i stručnu obavezu da zatraži objašnjenje za ovakvo narušavanje prostora, koji ima višeznačnu ulogu u gradskoj strukturi, ali i da ukaže na nedovoljno transparentne procedure mijenjanja planske dokumentacije prema zahtjevima investitora. (…) Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini izražava svoju zabrinutost zbog obima i prirode izmjena i dopuna koje se predviđaju unutar planiranog gradskog parka, ali u isto vrijeme izražava i spremnost za kvalitetnim dijalogom sa akterima uključenim u proces donošenja i izrade ovog planskog dokumenta, kako bi se iznašlo najbolje moguće rješenje, usklađeno sa stručnim i naučnim dostignućima.

Asocijacija arhitekata u BiH, 22. 2. 2019.

Foto: Asocijacija arhitekata u BiH

Općinsko vijeće Općine Centar Sarajevo donijelo je 8. juna ove godine odluku o prodaji nekoliko parcela zemljišta kompaniji “Crni vrh d.o.o” u svrhu oblikovanja građevinske parcele za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa.

S obzirom na činjenicu da je gradnja kompleksa na lokalitetu Crni Vrh započela prije “sređivanja” parka za izletnike, Istinomjer će obećanje Srđana Mandića, da “park na Crnom Vrhu neće biti uništen zarad bilo kakve buduće gradnje”, ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!