Majkićeva o nepostojanju “stava odozgo” kada je vojna vježba Air to Ground Integration u pitanju

U jednoj od dijaloških emisija u kojoj je učestvovala zastupnica u ZD PS BiH, Dušanka Majkić između ostalog se govorilo o navodima koji su se februara mjeseca ove godine pojavili u medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini, a u kojima se kaže da bi “prema dogovoru Ministarstva obrane i američkih snaga u BiH, na banjalučkom poligonu Manjača trebala biti organizirana NATO-ova vježba…”

U jednoj od dijaloških emisija u kojoj je učestvovala zastupnica u PS BiH, Dušanka Majkić, između ostalog se govorilo o navodima koji su se februara mjeseca ove godine pojavili u medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini, a u kojima se kaže da bi “prema dogovoru Ministarstva obrane i američkih snaga u BiH, na banjalučkom poligonu Manjača trebala biti organizirana NATO-ova vježba…”. U skladu sa navodima, na pomenutoj vojnoj vježbi učestvovali bi iavion A-10 koji sadržava top od 30 mm „Vulkan“ sa streljivom, odnosno, nekom  vrstom osiromašenog uranija”.

Na pitanje “kakve vi to srpske predstavnike dole u organima vlasti u Sarajevu imate koji nisu zainteresovani za to”, Majkićeva je odgovorila:

Posle ove ovolike halabuke oko svega toga što se diglo, i posle eksplicitnog stava predsjednika Dodika da je potpuno neprihvatljivo da se ovakva vježba događa ovdje na prostoru Republike Srpske, nemamo odozgo nikakav stav. Ja znam da se vježba odvija onako kako je to planirano…

Dušanka Majkić, 29.05.2018.

Kada je stav srpskih predstavnika u vlasti u Sarajevu u pitanju, podsjetićemo prije svega na izjavu zamjenika ministrice odbrane BiH, Borisa Jerinića o ovom pitanju koji je naglasio da pomenuta informacija nije tačna, i “da nije prisustvovao bilo kojem sastanku u vezi sa održavanjem NATO vježbe, kao i da nije dao saglasnost za njeno održavanje”, te naglasio:

Što se tiče sam vježbe, ona je na nivou ideje. Održan je radni sastanak između OS BiH i američkih snaga iz Marylanda, jer Maryland ima trajnu saradnju sa OS BiH i daje podršku kroz školovanja i vježbe međunarodnog karatkera. Na tom sastanku bilo je govora o tome kako bi izgledala ta vježba, da li ju je moguće organizovati, da li je ona sigurna i da li bi imala podršku građana BiH. Osim toga, održavanje vježbe međunarodnog karaktera mora da uđe u godišnji plan aktivnosti, koji se usvaja 2018. godine. Da bi ovaj plan bio usvojen, potrebna je saglasnost Savjeta ministara BiH i Predsjedništva BiH. Ni jedno, ni drugo, ni treće ne postoji u ovom trenutku.

Boris Jerinić, 20.02.2018.

Napominjući da pripadnici OS BiH učestvuju u raznim međunarodnim i domaćim vježbama, što je dobro za njihovu operatibilnost, Jerinić je dodao:

Sasvim je sigurno da niko ne bi išao u bilo koju vježbu koja bi ugrozila sigurnost građana RS i BiH.

Boris Jerinić, 20.02.2018.

I član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, Mladen Ivanić iznio je jasan stav po ovom pitanju. Tako je Ivanić u pismu upućenom predsjedniku Republike Srpske, Miloradu Dodiku naveo:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije ni razmatralo niti usvojilo Plan međunarodnih vojnih vježbi za 2019. godinu, tako da ova vježba bez usvajanja plana ne može biti održana.

Mladen Ivanić, 20.02.2018.

Navodeći dalje da je “u Ministarstvu odbrane BiH za sada na temu održavanja navedene vojne vježbe održan samo jedan pripremni sastanak, na kome su od strane predstavnika OS BiH iznesene određene primjedbe na prijedlog sadržaja vojne vježbe, a koje se, između ostalog, odnose i na mjesto održavanja vojne vježbe, upotrebu municije, aviona A 10 i drugih resursa“, Ivanić je dodao:

Uvjeren sam da niti jedna institucija BiH to ne bi podržala. Takođe, sa naše strane ćemo nastojati da se za ovu vježbu dobiju saglasnosti civilnih struktura na čijoj teritoriji bude predviđeno održavanje navedene vojne vježbe.

Mladen Ivanić, 20.02.2018.

Kada je u pitanju tvrdnja Majkićeve “da se vježba odvija onako kako je to planirano”, podsjetićemo na saopštenje Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH iz kojeg je jasno da se pomenuta vježba “ne odvija”, već se sve nalazi u fazi dogovaranja detalja  “bilateralne vježbe između Nacionalne garde države Maryland i Oružanih snaga BiH (OS BiH) koja će se održati u maju 2019. godine”. U saopštenju se i podvlači danijedna od aktivnosti u sklopu ove vježbe ne bi uključivala upotrebu osiromašenog uranijuma ili borbene municije.

Tokom vježbi ove vrste, koristi se streljivo koje je izmijenjeno u svrhu obuke i koje nije štetno za okolinu.

20.02.2018.

U tom smjeru je i zvanično saopštenje Ministarstva odbrane BiH u kojem se kaže da se “u sklopu bilateralne saradanje sa SAD-om pored niza drugih aktivnosti, razmatra i realizacija vježba zračno-kopnene integracije – Air to Ground Integration tokom 2019. godine”:

“Eventualna organizacija predmetne vježbe u početnoj je fazi usaglašavanja, te još nisu utvrđeni niti scenarij, niti sudionici, kao ni sredstva kojima bi se vježba izvodila”.

20.02.2018.

 Da, suprotno tvrdnjama nekih političkih zvaničnika, NATO nije uključen u ove aktivnosti, potvrđeno je i iz NATO Štaba u Sarajevu:

“NATO Štab nema saznanja o NATO vježbi, koja bi trebalo da bude održana u skorom vremenskom periodu na području Banjaluke ili na nekoj drugoj lokaciji u BiH”

20.02.2018.

Navedene izjave i stavovi predstavnika izvšne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, jasno demantuju tvrdnju Dušanke Majkić da “nemamo odozgo nikakav stav”, dok zvanična saopštenja Ambasade SAD-a u BiH, te Ministarstva odbrane BiH ukazuju na činjenicu da se vježba ne odvija, već je u fazi dogovaranja i planiranja.

Obzirom na navedeno, izjavu Dušanke Majkić Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(istinomjer.ba)

 

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja,...

Besplatna “Škola u prirodi” za 4.000 osnovaca

Krajem 2017. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (MON KS) i Općina Trnovo potpisali su sporazum o sufinansiranju projekata dogradnje objekta područne škole u Šabićima...Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a radovi bi mogli biti okončani u ovoj kalendarskoj godini s obzirom da...