Neistina

Mađara u Hrvatskoj nema više od Hrvata u Bosni i Hercegovini

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović se na svojoj Facebook stranici, u jednom postu, osvrnuo na izjavu mađarskog premijera Viktora Orbana o “oduzetom moru”, kao i na reakcije zvaničnika Republike Hrvatske na ovu izjavu.

Foto: FB / Šemsudin Mehmedović
Foto: Facebook / Šemsudin Mehmedović

Dovodeći reakcije hrvatskih zvaničnika u vezu s Bosnom i Hercegovinom, na kraju svog posta zaključio je da Mađara u Hrvatskoj ima više nego Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Uostalom, više je Mađara u Hrvatskoj, nego Hrvata u Bosni! U čemu je problem susjedi!? Kako se ćutite?

Šemsudin Mehmedović, 11.5.2022.

Foto: Screenshot / FB
Screenshot: Facebook / Šemsudin Mehmedović

Javno dostupne informacije službenih ustanova kako Bosne i Hercegovine, tako i Republike Hrvatske demantuju tvrdnju zastupnika Mehmedovića o tome da je Mađara u Hrvatskoj više nego Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Prema popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, u našoj zemlji živi 544.780 (15,4 %) Hrvata, od ukupno 3.531.159 stanovnica/stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u BiH je živjelo 760.852 (17,4 %) Hrvata, od ukupno 4.377.033 stanovnica/stanovnika.

Foto: Screenshot / Statistika.ba
Foto: Screenshot / Statistika.ba

U Republici Hrvatskoj, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, živjelo je 14.048 (0,33%) Mađara, od ukupno 4.284.889 stanovnika/stanovnica. Popis stanovništva u Republici Hrvatskoj obavljen je i u 2021. godini, ali trenutno objavljeni podaci još uvijek ne daju uvid o sastavu etničkih i nacionalnih manjina.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Republici Hrvatskoj je popisano 4.284.889 stanovnika od čega je 328.738 pripadnika nacionalnih manjina kako slijedi i to: Albanaca 17.513 (0,41%), Austrijanaca 297 (0,01%), Bošnjaka 31.479 (0,73%), Bugara 350 (0,01%), Crnogoraca 4.517 (0,11%), Čeha 9.641 (0,22%), Mađara 14.048 (0,33%), Makedonaca 4.138 (0,10%), Nijemaca 2.965 (0,07%), Poljaka 672 (0,02%), Roma 16.975 (0.40%), Rumunja 435 (0.01%), Rusa 1.279 (0,03%), Rusina 1936 (0,05%) Slovaka, 4.753(0,11%), Slovenaca 10.517 (0,25%), Srba 186.633 (4,36%), Talijana 17.807 (0,42%), Turaka 367 (0,01%), Ukrajinaca 1.878 (0,04%), Vlaha 29 (0,00) i Židova 509 (0,01%).

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Vlada RH

Iz dostupnih podataka očigledno je da Mađara u Hrvatskoj nema više nego Hrvata u Bosni i Hercegovini. Podaci nam pokazuju da Hrvata u BiH, u odnosu na broj Mađara u Hrvatskoj, ima gotovo 40 puta više. Shodno tome, Istinomjer tvrdnju zastupnika Šemsudina Mehmedovića ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!