Analize

Lobiranje u SAD: Federacija BiH

Istinomjerovo istraživanje o lobiranju Vlade RS u Sjedinjenim američkim državama (Laži plaćene novcem građana/ki RS (I) i (II)) izazvalo je različite komentare na društvenim mrežama i portalima koji su ga prenijeli. Jedan od najčešćih bilo je pitanje koliko je novca u iste svrhe potrošila Vlada Federacije BiH.

Kako bismo odgovorili na ovo pitanje, ponovo smo pregledali polugodišnje izvještaje koje su lobističke kompanije u SAD podnosile u skladu sa Zakonom o registraciji stranih agenata (FARA) u periodu od 2006. do 2015. godine.

Tokom ovog perioda, nijedna kompanija nije prijavila nikakav angažman niti isplate od strane Vlade FBiH. Osim Vlade Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine registrovane su uplate od jedne privatne kompanije (Mims D.O.O.) i jedne političke partije (HDZ 1990), u ukupnom iznosu od 84.000 dolara. Pored toga, u izvještajima se pojavljuje i Partija pravde i povjerenja, koju je 2013. osnovao Živko Budimir, ali bez ikakvih finansijskih transakcija. Sveukupno, ovaj iznos nije ni blizu vrtoglavih 16.700.000 dolara koje su u istom periodu potrošile SNSD-ove Vlade – a još je dalje od 30 miliona dolara o kojima je danas govorio Milorad Dodik.

Ovo je pregled svih „stranih pokrovitelja“ sa adresom u Federaciji BiH koji su registrovani u FARA izvještajima u periodu 2006-2015.

 

Mims D.O.O.

Prema FARA izvještajima, firma „Mims“ je angažovao kompaniju „Alston & Bird“ u maju 2009. godine, u svrhu promocije trgovinske razmjene. Opis aktivnosti za koje je firma angažovana uključuje:

Promociju Mims-ovih poslovnih interesa, investicija i bilateralnih odnosa između BiH i SAD; asistencija u stvaranju poslovnih prilika za Mims; savjetovanje, asistencija i pružanje usluga monitoringa, izvještavanja, analiza i reprezentacije u vezi sa političkim i zakonodavnim dešavanjima u SAD koji su od interesa za Mims; održavanje sastanaka sa javnim zvaničnicima, kontaktiranje nevladinih organizacija i drugih aktera po istim pitanjima; podizanje svijesti i angažovanosti ključnih SAD zvaničnika u pitanjima vezanim za BiH i sl.

 

U izvještaju koji je firma „Alston & Bird“ priložila uz izvještaj o registraciji (“Exhibit AB” od 21.05.2009.) navodi se da je u ime firme čiji je direktor i većinski vlasnik Mujo Selimović, ugovor sklopio izvršni direktor kompanije Senad Đogić, 29.04.2009.

U uslovima angažovanja navodi se da je isti „naglasio da je važno da zvaničnici u SAD razumiju prilike u BiH i regionu, uključujući političke i ekonomske prilike“, da će firma za svoje usluge primati mjesečni honorar od 20.000 dolara, te da će sav posao obavljen prema ovom sporazumu biti direktno nadgledan od strane Senatora Boba Dolea. Firma se obavezala da će pomagati u stvaranju prilika za promociju Mims-ovih proizvoda u SAD, privlačenju investitora iz SAD da sklapaju poslove sa Mimsom u BiH i van nje, promovisati BiH kao političkog i ekonomskog partnera SAD-a i sl.

 

Ukupni iznosi za lobističke firme angažovane iz FBiH

 

HDZ 1990

Ova stranka je angažovala kompaniju „Foley Federal & International Affairs“ u svrhu lobiranja. Opis aktivnosti za koje je firma angažovana uključuje “razvijanje razumijevanja za političke stavove ove stranke u Washingtonu kroz brifinge i standardne metode komunikacije sa Kongresom i izvršnom vlašću”. U registracijskoj prijavi angažmana Joea Foleya (Joseph Patrick Foley) kao „individualnog stranog agenta“ za HDZ BiH, podnesenoj 05.08.2014, Foley navodi da će u Washingtonu „predstavljati pitanja od interesa za HDZ 1990 različitim zvaničncima, sa fokusom na potrebi da se revidiraju uspjesi i nedostaci Dejtonskog mirovnog sporazuma i pitanja od značaja za nastavak zapadnih integracija Bosne i Hercegovine.“ U dokumentu se navodi da će njegov mjesečni honorar biti 4.000 dolara, te se može zaključiti da ovaj angažman i nije trajao duže od mjesec dana, budući da je to i jedini iznos koji je, prema FARA prijavama, HDZ 1990 isplatio ovoj firmi.

U dodatku registracijskoj prijavi („Exhibit AB“, od 05.08.2014.) navodi se da je sporazum sa HDZ 90 potpisan 30. jula, te se, pored gore navedenih aktivnosti, navode i „diskusije o reformama administrativnog ustroja BiH kako bi se adresirali prošli i sadašnji uslovi hrvatske zajednice u BiH i pitanja sa tim u vezi“. U dokumentu je priložen i tekst pisma namjere između „Foley Federal & International Affairs“ i HDZ 1990, poslatog 05.06.2014. u kome ova firma predlaže pravce djelovanja u ime HDZ 90, uključujući i niz političkih stavova poput onog da su „Hrvati trenutno jedina veza koja drži na okupu BiH kao naciju“, te da je „Dejtonski mirovni sporazum odavno trebao biti evropeiziran“ ali se to nije desilo zbog ometanja od strane „vođstva druga dva konstitutivna naroda.“ Foley navodi da je za zagovaranje ovakvih promjena potreban svakodnevni pritisak u Washingtonu i da će u te svrhe primjeniti „znanje stečeno radom na sličnim pitanjima u prethodnih 15 godina, na poziciji kontakt-osobe i predstavnika Nacionalne federacije hrvatskih Amerikanaca (National Federation of Croatian Americans) u Washingtonu. Foely dalje navodi svoja ostala iskustva na sličnim pitanjima, te kratkoročne ciljeve svog angažmana u prvih šest mjeseci, poput pisanja kratkih podnesaka o metodama za ustavnu reformu Federacije i BiH u cjelini i promociju tih metoda u Washingtonu, te stvaranje mreže podrške u Senatu i Kongresu i obezbjeđivanje efikasnog pristupa Bijeloj kući i State Departmentu. Pismo su potpisali Foley i Martin Raguž.

Prema pratećoj izjavi uz registraciju („Supplemental Statement“), podnesenoj 25.03.2015, saradnja između Foleya i HDZ 1990 raskinuta je 09.01.2015. godine.

 

Stranka pravde i povjerenja

Možda najzanimljiviji „poslovni odnos“ sa američkom firmom „Sanitas International“ imala je partija Živka Budimira, Stranka pravde i povjerenja. Budimirova stranka angažovala je ovu firmu 29.09.2014. u svrhu lobiranja, u vrijeme dok je Budimir bio Predsjednik FBiH. U registraciji je navedeno da će visina honorara za ovaj angažman biti naknadno utvrđena, ali do toga očito nikada nije došlo, jer ova firma nije prijavila nikakve isplate od Budimirove stranke.

Aktivnosti koje je „Sanitas International“ naveo u izvještajima uključivale su strateške odnose sa medijima, podršku demokratskim izborima u BiH, te isticanje budućih planova i politika predsjednika Budimira, konsultacije i izrade strategija. U pismu namjere navedeno je da je svrha ovih aktivnosti da „podrže kandidaturu“ Živka Budimira i njegove stranke u BiH. Ugovor je raskinut za manje od mjesec dana, a ova firma je u izvještaju navela da je u Budimirovo ime vršila „određene medijske aktivnosti i pored toga što nije primila nikakav novac.“

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!