Lijanović smatra, zakon ga demantuje

Mladen Ivankovic LijanovicNa vanrednoj sjednici Predsjedništva Narodne stranke Radom za boljitak danas je u Sarajevu data podrška dopremijeru Vlade Federacije BiH Jerki Ivankoviću Lijanoviću po čijem su prijedlogu jučer na Vladi FBiH usvojene izmjene i dopune Poslovnika o radu Vlade FBiH, a nakon čega su ministri iz SDP-a napustili sjednicu Vlade. Predsjednik stranke Radom za boljitak Mladen Ivanković Lijanović je istakao kako smatra da “njegov brat Jerko nije prekršio Ustav, odnosno Zakon o radu Vlade FBiH, iako se u Zakonu navodi kako isključivo premijer potpisuje akta Vlade.”

(Klix.ba, 20. 3. 2013.)

Komentar:

Poštivanje pravnih akata Bosne i Hercegovine i njenih entiteta poodavno se svelo na “mišljenja” i “tumačenja”, a u ovom slučaju je kovanicu “smatram”, po uzoru na brojne druge kolege, upotrijebio Mladen Ivanković Lijanović, brat dopremijera FBiH i predsjednik NSRzB.

Međutim, brat dopremijera FBiH, koji je istovremeno i predsjednik partije koja je u vlasti, morao bi znati da se zakoni poštuju i da se o tome ne može “pregovarati”:

Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine

III – PRAVA I DUŽNOSTI PREMIJERA, ZAMJENIKA PREMIJERA I ČLANOVA VLADE FEDERACIJE

Član 9.

Premijer je predsjednik Vlade i rukovodi radom Vlade i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvrsavanju poslova iz djelokruga Vlade, ostvaruje saradnju sa drugim organima Federacije i organima kantona, kao i sa drugim organima i organizacijama i usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i clanova Vlade pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrdjene Ustavom Federacije. Premijer potpisuje akte Vlade Federacije.

Činjenica je da je dopremijer FBiH prekršio zakon, kao što je činjenica i da je njegov brat izrekao neistinu, krivim tumačenjem ovog pravnog akta.

(Istinomjer.ba)

U toku radovi na betonskoj konstrukciji sportsko-rekreacionog centra sa bazenima na Dobrinji

Načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić još je na novogodišnjoj konfernciji za medije održanoj 30.12.2015....

Ubrzane dokvalifikacije za osobe koje se bave starim zanatima i obrtima

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na sjednici održanoj 18. jula 2019. godine usvojila inicijativu za uvođenje skraćenog programa prekvalifikacije i dokvalifikacije za sticanje stručnih zvanja iz popisa...Konačno usvojen zakon o pravima boraca

Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH (ZD PFBiH) održanoj 16. jula tekuće godine usvojen je Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Dva dana kasnije i Dom...