Neistina

Lijanović smatra, zakon ga demantuje

Mladen Ivankovic LijanovicNa vanrednoj sjednici Predsjedništva Narodne stranke Radom za boljitak danas je u Sarajevu data podrška dopremijeru Vlade Federacije BiH Jerki Ivankoviću Lijanoviću po čijem su prijedlogu jučer na Vladi FBiH usvojene izmjene i dopune Poslovnika o radu Vlade FBiH, a nakon čega su ministri iz SDP-a napustili sjednicu Vlade. Predsjednik stranke Radom za boljitak Mladen Ivanković Lijanović je istakao kako smatra da “njegov brat Jerko nije prekršio Ustav, odnosno Zakon o radu Vlade FBiH, iako se u Zakonu navodi kako isključivo premijer potpisuje akta Vlade.”

(Klix.ba, 20. 3. 2013.)

Komentar:

Poštivanje pravnih akata Bosne i Hercegovine i njenih entiteta poodavno se svelo na “mišljenja” i “tumačenja”, a u ovom slučaju je kovanicu “smatram”, po uzoru na brojne druge kolege, upotrijebio Mladen Ivanković Lijanović, brat dopremijera FBiH i predsjednik NSRzB.

Međutim, brat dopremijera FBiH, koji je istovremeno i predsjednik partije koja je u vlasti, morao bi znati da se zakoni poštuju i da se o tome ne može “pregovarati”:

Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine

III – PRAVA I DUŽNOSTI PREMIJERA, ZAMJENIKA PREMIJERA I ČLANOVA VLADE FEDERACIJE

Član 9.

Premijer je predsjednik Vlade i rukovodi radom Vlade i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvrsavanju poslova iz djelokruga Vlade, ostvaruje saradnju sa drugim organima Federacije i organima kantona, kao i sa drugim organima i organizacijama i usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i clanova Vlade pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrdjene Ustavom Federacije. Premijer potpisuje akte Vlade Federacije.

Činjenica je da je dopremijer FBiH prekršio zakon, kao što je činjenica i da je njegov brat izrekao neistinu, krivim tumačenjem ovog pravnog akta.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!