Ispunjeno

Usvojen Gender akcioni plan KS

Vlada Kantona Sarajevo (KS) na 20. sjednici održanoj 16. maja 2019. godine imenovala je Tim za izradu Gender akcionog operativnog i finansijskog plana u Kantonu Sarajevo. Pola godine kasnije, dokument je usvojen na sjednici Vlade KS.

Na čelu ovog tima bila je zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, Vildana Bešlija na čiju inicijativu je i pokrenuta procedura izrade ovog dokumenta. Bešlija je nakon prvog sastanka tima koji je održan 23. maja 2019. godine, najavila izradu Gender akcionog plana.

Donošenje ovog dokumenta predstavlja, kao prvo, ispunjenje obaveze kojih imamo na osnovu domaćih dokumenata i međunarodnih obaveza preuzetih ratifikacijom konvencija iz oblasti ravnopravnosti spolova, ali i krajnji cilj da politike koje sprovodimo rezultiraju potpunom ravnopravnošću spolova. To ćemo postići stvaranjem preduslova za primjenu rodno odgovornog budžetiranja, koje je ustvari instrument koji treba primjenjivati prilikom kreiranja programa mjera i budžeta, jer na kraju budžet reflektira prioritete i opredijeljenost Vlade, uključujući i opredijeljenost na polju ravnopravnosti spolova.

Vildana Bešlija, 23. maja 2019.

Kako bismo provjerili u kojoj fazi je u to vrijeme bila izrada ovog dokumenta, Istinomjer je u septembru 2019. godine kontaktirao zastupnicu Bešliju, te smo dobili sljedeći odgovor:

Tim kojim rukovodim, a u koji su uključeni predstavnici/e ministarstava, Gender centra Federacije BiH i predstavnici/e nevladinog sektora je zaprimio sve prijedloge i objedinio ih. Ovaj dokument će krajem mjeseca vrlo detaljno razmatrati Tim u proširenom sastavu s Komisijom za ravnopravnost spolova Kantona Sarajevo i ekspertima iz ove oblasti, te vjerujem da će isti biti spreman za daljnju proceduru donošenja krajem oktobra mjeseca.

Vildana Bešlija, 9. septembra 2019.

Vlada KS usvojila je Gender akcioni plan na 49. sjednici koja je započela 28. novembra, a informaciju o usvajanju objavio je Gender centar FBiH početkom 2020. godine.

Vlada Kantona Sarajevo na 49. sjednici održanoj 28. 11. 2019. godine je svojim zaključkom usvojila Gender akcioni plan Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2021. godine.

Gender centar FBiH, 1. januara 2020.

U usvojenom dokumentu objašnjeno je šta podrazumijeva rodno odgovorno budžetiranje.

Rodno senzitivno ili odgovorno budžetiranje je neophodno sredstvo koje podrazumijeva poštivanje načela ravnopravnosti spolova tokom pripreme budžeta, te raspodjele i dodjele finansijskih resursa. Rodno budžetiranje predstavlja sagledavanje javnih politika na svim nivoima budžetskog procesa i restrukturiranje prihoda i rashoda kako bi se uzele u obzir potrebe i prioriteti različitih grupa žena i muškaraca imajući u vidu njihove različite uloge u porodici, ekonomiji i društvu. Rodno budžetiranje uključuje dva osnovna koraka: rodnu analizu budžeta i njeno provođenje kroz preraspodjelu budžeta. Rodnom analizom budžeta razvrstavaju se troškovi i prihodi naspram njihovog različitog utjecaja na žene i muškarce i time se uočavaju mjesta gdje su sakupljanje i distribucija javnog novca nepravedni.

Gender akcioni plan KS

S obzirom na činjenicu da je Vlada KS usvojila pomenuti plan, Istinomjer će najavu zastupnice Vildane Bešlije ocijeniti kao ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!