Radi se na tome

KS: Gender akcioni plan i rodno odgovorno budžetiranje

Vlada Kantona Sarajevo na 20. sjednici održanoj 16. maja tekuće godine imenovala je Tim za izradu Gender akcionog operativnog i finansijskog plana u Kantonu Sarajevo.

Na čelu ovog tima je zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, Vildana Bešlija, na čiju inicijativu je i pokrenuta procedura izrade ovog dokumenta. Bešlija je nakon prvog sastanka tima, koji je održan 23. maja ove godine, najavila izradu Gender akcionog plana, a s ciljem budućeg “rodno odgovornog budžetiranja”.

Donošenje ovog dokumenta predstavlja, kao prvo, ispunjenje obaveze kojih imamo na osnovu domaćih dokumenata i međunarodnih obaveza preuzetih ratifikacijom konvencija iz oblasti ravnopravnosti spolova, ali i krajnji cilj da politike koje sprovodimo rezultiraju potpunom ravnopravnošću spolova. To ćemo postići stvaranjem preduslova za primjenu rodno odgovornog budžetiranja, koje je ustvari instrument koji treba primjenjivati prilikom kreiranja programa mjera i budžeta, jer na kraju budžet reflektira prioritete i opredijeljenost Vlade, uključujući i opredijeljenost na polju ravnopravnosti spolova.

Vildana Bešlija, 23.05.2019.

Kako bismo provjerili u kojoj fazi je izrada ovog dokumenta, Istinomjer je kontaktirao zastupnicu Bešliju te smo dobili sljedeći odgovor:

Tim kojim rukovodim, a u koji su uključeni predstavnici/e ministarstava, Gender centra Federacije BiH i predstavnici/e nevladinog sektora je zaprimio sve prijedloge i objedinio ih. Ovaj dokument će krajem mjeseca vrlo detaljno razmatrati Tim u proširenom sastavu s Komisijom za ravnopravnost spolova Kantona Sarajevo i ekspertima iz ove oblasti, te vjerujem da će isti biti spreman za daljnju proceduru donošenja krajem oktobra mjeseca.

Vildana Bešlija, 09.09.2019.

Za dosadašnje aktivnosti na izradi Gender akcionog operativnog plana zastupnica Vildana Bešlija,od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome.

Istinomjer će pratiti da li će Gender akcioni plan biti uskoro izrađen u formi dokumenta, te da li će isti biti uzet u obzir prilikom izrade kantonalnog budžeta za narednu godinu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!