Neispunjeno

Jedinstvene “beskontaktne kartice” i “elektronski čitači” još uvijek nisu u primjeni

Vlada Kantona Sarajevo je 29. marta ove godine, na prijedlog Ministarstva saobraćaja, donijela zaključak kojim je obavezala KJKP Gras i Centrotrans – Eurolines da omoguće korisnicima prevoza korištenje jedinstvene karte.

Vlada KS obavezala je “GRAS” i „Centrotrans – Eurolines“ da u što kraćem roku, “a najkasnije od 01.05.2019. godine u potpunosti postupaju u skladu sa odredbama Privremenog uputstva o načinu utvrđivanja i definisanja tarifnog sistema u Kantonu Sarajevo”. Uputstvom, koje je donio ministar saobraćaja KS, Adnan Šteta propisano je da će se “vozne karte koristiti u skladu sa zonama kojima pripadaju u svim prevoznim sredstvima na području Kantona Sarajevo, a u skladu sa vrstom linija za koju su izdane, tj, predviđeno je da se kuponi Grasa-a i Centrotransa nesmetano koriste kod oba prevoznika”, pojasnili su iz Vlade KS.

Ministar Šteta te predstavnici KJKP Gras i Centrotrans – Eurolines 30. aprila ove godine potpisali su sporazum o saglasnosti prihvatnja kupona za penzionere u svojim vozilima. Shodno navedenom, počev od 1. maja ove godine oko 40.000 penzionera u KS može koristiti jedinstveni kupon u vozilima KJKP Gras i Centrotransa.

Vlada KS nedavno je saopćila da “od 1. novembra ove godine jedinstvene mjesečne i godišnje karte u vozilima KJKP Gras i Centrotrans Eurolines važiti i za đake i za studente”.

Ostali korisnici su, kako je ranije izjavio ministar Šteta, na ostvarenje ovog prava trebali sačekata još “nekoliko mjeseci”, odnosno do uvođenje elektronske naplate karata u javnom gradskom prevozu, a što se trebalo desiti “najdalje do 01. decembra”.

Mi trenutno radimo po sistemu koji je prilično star. Onda imamo pojavu da GRAS radi na jedan, a Centrotrans na drugi način što stvara i poteškoće Ministarstvu u smislu kontrole rada. Građani moraju kupovati dva različita kupona da bi se koristili vozilima ili kod svakog presjedanja moraju kupovati različite karte, a to je ogroman problem. Plan je da do kraja novembra, najdalje sa 1. decembrom krenemo s elektronskom naplatom karata. To znači da bi u svim vozilima javnog prevoza u KS, nebitno kojeg prevoznika, važile identične karte. Govorimo i o pojedinačnim i kuponima. Dakle to bi bile elektronske karte s mogućnošću nadopunjavanja i po broju vožnji, dana i na druge načine. To bi, dakle, bile beskontaktne kartice i s jednom takvom karticom bi se moglo voziti u svim vozilima.

Adnan Šteta, 01.05.2019.

Jedinstvene “beskontaktne kartice” i “elektronski čitači” karata još uvijek nisu uvedeni u sva vozila javnog prevoza, kako je to ministar Šteta najavio početkom maja ove godine. Tako, primjera radi elektronski kupon Centrotransa, nije moguće koristiti u vozilima KJKP Gras jer u njihovim vozilima (osim kada je upitanju komercijalna linija i Gras-ove elektronske karte za istu) nema elektronskih čitača.

Istinomjer je pitao resorno ministarstvo za pojašnjenje i kada se može očekivati primjena jedinstvene karte i elektronskih čitača. Međutim, do momenta objave ovog članka nismo dobili odgovor.

Obzirom da do 1. decembra nije započela najavljena elektronska naplata jedinstvenih karata u KJKP “GRAS” i „Centrotrans – Eurolines“, koje važe u oba gradska prevoznika, Istinomjer obećanju ministra Adnana Štete u tom smislu daje ocjenu neispunjeno.

Odgovor na upit Istinomjera stigao je naknadno, tačnije 16. decembra ove godine. U odgovoru je, između ostalog navedeno da je “prema dostavljenoj dinamici izvođenja radova od strane odabranog izvođača radova, u toku mjeseca januara i februara 2020. godine planirano je testiranje sistema, a u toku mjeseca marta i aprila 2020. godine prelazni period są trenutnog sistema naplate karata na elektronski sistem naplate karata u javnom linijskom prijevozu putnika”.

Cijeli odgovor Ministarstva saobraćaja KS možete pročitati OVDJE.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!