Jedinstvene “beskontaktne kartice” i “elektronski čitači” još uvijek nisu u primjeni

Vlada Kantona Sarajevo je 29. marta ove godine, na prijedlog Ministarstva saobraćaja, donijela zaključak kojim je obavezala KJKP Gras i Centrotrans – Eurolines da omoguće korisnicima prevoza korištenje jedinstvene karte.

Vlada KS obavezala je “GRAS” i „Centrotrans – Eurolines“ da u što kraćem roku, “a najkasnije od 01.05.2019. godine u potpunosti postupaju u skladu sa odredbama Privremenog uputstva o načinu utvrđivanja i definisanja tarifnog sistema u Kantonu Sarajevo”. Uputstvom, koje je donio ministar saobraćaja KS, Adnan Šteta propisano je da će se “vozne karte koristiti u skladu sa zonama kojima pripadaju u svim prevoznim sredstvima na području Kantona Sarajevo, a u skladu sa vrstom linija za koju su izdane, tj, predviđeno je da se kuponi Grasa-a i Centrotransa nesmetano koriste kod oba prevoznika”, pojasnili su iz Vlade KS.

Ministar Šteta te predstavnici KJKP Gras i Centrotrans – Eurolines 30. aprila ove godine potpisali su sporazum o saglasnosti prihvatnja kupona za penzionere u svojim vozilima. Shodno navedenom, počev od 1. maja ove godine oko 40.000 penzionera u KS može koristiti jedinstveni kupon u vozilima KJKP Gras i Centrotransa.

Vlada KS nedavno je saopćila da “od 1. novembra ove godine jedinstvene mjesečne i godišnje karte u vozilima KJKP Gras i Centrotrans Eurolines važiti i za đake i za studente”.

Ostali korisnici su, kako je ranije izjavio ministar Šteta, na ostvarenje ovog prava trebali sačekata još “nekoliko mjeseci”, odnosno do uvođenje elektronske naplate karata u javnom gradskom prevozu, a što se trebalo desiti “najdalje do 01. decembra”.

Mi trenutno radimo po sistemu koji je prilično star. Onda imamo pojavu da GRAS radi na jedan, a Centrotrans na drugi način što stvara i poteškoće Ministarstvu u smislu kontrole rada. Građani moraju kupovati dva različita kupona da bi se koristili vozilima ili kod svakog presjedanja moraju kupovati različite karte, a to je ogroman problem. Plan je da do kraja novembra, najdalje sa 1. decembrom krenemo s elektronskom naplatom karata. To znači da bi u svim vozilima javnog prevoza u KS, nebitno kojeg prevoznika, važile identične karte. Govorimo i o pojedinačnim i kuponima. Dakle to bi bile elektronske karte s mogućnošću nadopunjavanja i po broju vožnji, dana i na druge načine. To bi, dakle, bile beskontaktne kartice i s jednom takvom karticom bi se moglo voziti u svim vozilima.

Adnan Šteta, 01.05.2019.

Jedinstvene “beskontaktne kartice” i “elektronski čitači” karata još uvijek nisu uvedeni u sva vozila javnog prevoza, kako je to ministar Šteta najavio početkom maja ove godine. Tako, primjera radi elektronski kupon Centrotransa, nije moguće koristiti u vozilima KJKP Gras jer u njihovim vozilima (osim kada je upitanju komercijalna linija i Gras-ove elektronske karte za istu) nema elektronskih čitača.

Istinomjer je pitao resorno ministarstvo za pojašnjenje i kada se može očekivati primjena jedinstvene karte i elektronskih čitača. Međutim, do momenta objave ovog članka nismo dobili odgovor.

Obzirom da do 1. decembra nije započela najavljena elektronska naplata jedinstvenih karata u KJKP “GRAS” i „Centrotrans – Eurolines“, koje važe u oba gradska prevoznika, Istinomjer obećanju ministra Adnana Štete u tom smislu daje ocjenu neispunjeno.

Odgovor na upit Istinomjera stigao je naknadno, tačnije 16. decembra ove godine. U odgovoru je, između ostalog navedeno da je “prema dostavljenoj dinamici izvođenja radova od strane odabranog izvođača radova, u toku mjeseca januara i februara 2020. godine planirano je testiranje sistema, a u toku mjeseca marta i aprila 2020. godine prelazni period są trenutnog sistema naplate karata na elektronski sistem naplate karata u javnom linijskom prijevozu putnika”.

Cijeli odgovor Ministarstva saobraćaja KS možete pročitati OVDJE.

(Istinomjer.ba)

Funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje uslovljeno entitetskim glasanjem

Demokratska fronta (DF) pokrenula je inicijativu kojom od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH)...

Društveni dom u Mišinom hanu u novom ruhu

U skladu sa najavom gradonačelnika Banja Luke, Igora Radojičića iz maja ove godine, obnova društvenog doma u Mišinom hanu započela je 18. septembra 2019. godine. Sada se rade projekti sanacije...Zakon o električnoj energiji RS nije usvojen “u najkraćem mogućem roku”

Prilikom podnošenja svog ekspozea pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), premijer ovog entiteta, Radovan Višković najavio je kako će novi Zakon o električnoj energiji RS biti...