Korak ka likvidnijoj privredi Republike Srpske

Premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović je u svom ekspozeu 17. decembra 2014. godine, ponudila niz obećanja koja su se ticala poboljšanja likvidnosti privrede, među kojima je bilo i sljedeće obećanje:
cvijanovic-zeljka

“Donijećemo i Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza, u kome ćemo jasno precizirati rokove plaćanja obaveza, kako bi poboljšali likvidnost privrede. Sa istim ciljem, provodićemo i Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, čija je primjena zbog zahtjevnih pripremnih aktivnosti izostala u 2014. godini.”

Tako je Vlada RS, na 37. sjednici održanoj 31.08.2015. utvrdila Prijedlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza. Zakonom se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza i pravne posljedice zakašnjenja sa ispunjenjem, a radi suzbijanja zakašnjenja sa ispunjenjem novčanih obaveza. Kako iz Vlade navode, glavni ciljevi predloženog zakona su poboljšanje likvidnosti ekonomskog sistema, transparentnost u poslovanju, uz eleminisanje mogućih izazova prilikom naplate potraživanja.

Zakon je proslijeđen u parlamentarnu proceduru početkom septembra, ali se o njemu još uvijek nije raspravljalo niti glasalo.

Narodna skupština RS je krajem februara 2014. godine usvojila Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, kojim se uređuje pravni okvir za njihovo sprovođenje i prodaju potraživanja u RS, a gdje organizator sistema može biti berza. Projekat je nekoliko puta odgađan zbog neispunjenja uslova za njegov početak.

Početkom maja 2015. godine Banjalučka berza je, u saradnji sa Ministarstvom finansija RS, krenula u pripreme podzakonskih akat za uspostavljanje Jedinstvenog sistema za multilateralne kompenzacije i cesije.

Samo par mjeseci nakon toga, početkom septembra, Vlada RS je donijela odluku kojom je nastala obaveza za sve poslovne subjekte registrovane u Republici Srpskoj da se prijave na Jedinstveni sistem za multilateralnu kompenzaciju. Period za registraciju privrednih subjekata trajao je u periodu od 26. do 30.10., a prva kompenzacija je održana 30.10.2015. godine.

Iako se još uvijek čeka na konačno usvajanje Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, Vlada Republike Srpske, sa premijerkom Cvijanović na čelu, poduzela je obećane korake za poboljšanju likvidnosti privrede u tom entitetu, te zbog toga premijerka i Vlada od Istinomjera dobijaju ocjenu ispunjeno.

(istinomjer.ba)

Borenović predvidio da će “biti sjednica Predsjedništva sa zastavom BiH”

Nakon što je okarakterisao čitavu “situaciju oko zastava kao jedan sveopšti cirkus”, Borenović je ustvrdio da Milorad...

Trenutni saziv Doma naroda Parlamenta FBiH nastavlja obnašati dužnost

Ustavni sud BiH između ostalog je naveo da “ovakva odredba ima za cilj da osigura kontinuitet vlasti i stalnost Parlamenta u državi, jer nemogućnost konstituiranja tijela nakon izbora ne smije...


FBiH: Programi sufinansiranja zaposlenja uspješno su realizovani u protekloj godini

Poduzimanje aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja, osim što su velika potreba bh. društva, također su i u samom vrhu liste prioriteta kada je u pitanju provođenje Reformske Agende. U oktobru...