Dosljedno

Kontinuitet stavova Kasumovića po pitanju zaduživanja BiH kod MMF-a

U jednoj od debatnih emisija koja se emitovala u sklopu predizborne kampanje za Opšte izbore 2018. godine, gostujući u svojstvu kandidata za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Fuad Kasumović iznio je svoj stav po pitanju zaduživanja Bosne i Hercegovine kreditnim aranžmanima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

U jednoj od debatnih emisija koja se emitovala u sklopu predizborne kampanje za Opšte izbore 2018. godine, gostujući u svojstvu kandidata za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Fuad Kasumović iznio je svoj stav po pitanju zaduživanja Bosne i Hercegovine kreditnim aranžmanima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF):

Rekao sam da se 600 miliona godišnje moramo zadužiti da bi finansirali ovoliki birokratski aparat. Šta je suština? Suština je treba zabraniti dalje MMF. Prekinuti razgovore. Ta sredstva se troše u javnu potrošnju.

Fuad Kasumović, 13.09.2018.

Još dok je obavljao funkciju zamjenika ministra finansija i trezora BiH, Kasumović je vrlo jasno iznosio svoje mišljenje po ovom pitanju. Tako je na pitanje “je li taj aranžman s MMF-om zaista nepotreban?”, augusta 2009. godine između ostalog odgovorio:

…Porazno je za sve nas i glupost je uzimati kredit koji nije nimalo jeftin ako ništa ne preduzmemo da oporavimo privredu. Nije pošteno da dižemo kredit da se stotinjak hiljada nas u državnoj upravi namiri i zadužimo djecu. Mora se sjesti i napraviti rješenje da svi dostojanstveno žive.

Fuad Kasumović, 09.08.2009.

I godinu dana kasnije, Kasumović je ponovio da “budžetu zajedničkih institucija BiH ne treba novac od Međunarodnog monetarnog fonda, već dio sredstava od indirektnih poreza od 200 miliona KM, koji mu po zakonu pripada.”

Pred kraj svog mandata, kao zamjenika ministra finansija i trezora BiH, Kasumović je, još jednom upozoravajući na porast duga Bosne i Hercegovine i kako kaže “prekobrojnost” uposlenika na svim nivoima vlasti, obrazložio svoj stav u vezi kreditnih aranžmana sa MMF-om, te dodao:

…Zato sam protiv aranžmana s MMF-om. MMF ako želi državi Bosni i Hercegovini dobro on treba reprogramirati ovaj kredit koji dospijeva 2013. i 2014. godine, a nikakvo novo zaduženje, ili novo zaduženje Bosne i Hercegovine po tom osnovu, znači za plaće onih sretnika koji su sada u administraciji i omča oko vrata svim građanima i državi Bosni i Hercegovini.

Fuad Kasumović, 07.09.2012.

Nakon što je 2016. godine Međunarodni monetarni fond odgodio kreditni aranžman BiH “jer svi članovi Fiskalnog vijeća nisu potpisali Pismo namjere”, Kasumović je, čestitajući “na odlučnosti premijerima koji nisu potpisali pismo da taj aranžman ili da taj kredit s MMF-om bude odobren” podvukao i da je to “konačno dobra vijest za BiH i njene građane” i da se “trebamo okrenuti svojim resursima”, te ponovio:

Jedino šta treba sa MMF-om razgovarati jeste reprogram dugovanja, ali nikako nova zaduženja i to godinama upozoravam i dokazao sam bezbroj puta do sada da BiH ima sasvim dovoljno sredstava za normalnu administraciju.

Fuad Kasumović, 07.07.2016.

Obzirom na dugogodišnji kontinuitet iznošenja istih stavova u vezi zaduživanja Bosne i Hercegovine kreditnim aranžmanima Međunarodnog monetarnog fonda, stav kandnidata za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Fuada Kasumovića po tom pitanju Istinomjer ocjenjuje dosljednim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!