Poluistina

Koliko je socio-ekonomska situacija u RS lošija nego u Federaciji BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, u razgovoru za FENU govorio je kako su netačne izjave dužnosnika RS-a da je bh. entitet RS “jedini uspješan i funkcionalan” i kako je situacija zapravo suprotna.

Zvizdić je tom prilikom izjavio da se pokušava zamaskirati stvarna socio-ekonomska situacija u RS i ponudio svoje argumente.

“Broj novouposlenih u proteklom mandatu u RS je četiri puta manji nego u FBiH, BDP po glavi stanovnika u RS je manji nego u FBiH, penzije i plaće, posebno u sektoru zdravstva i obrazovanja, u RS su manje nego u FBiH, dug FBiH je manji od 25 posto od BDP-a FBiH, dok je ukupan dug RS skoro 50 posto BDP RS. Istovremeno, svaki stanovnik RS je za više od 1000 KM zaduženiji nego stanovnik FBiH”.

Denis Zvizdić, 22. februara 2020. godine

Do broja novouposlenih Istinomjer je došao putem entitetskih zavoda za zapošljavanje. U periodu 2014 – 2018 sa evidencije za zapošljavanje u FBiH, zbog zaposlenja, skinute su 437.464 osobe, dok je po istoj kategoriji u RS sa evidencije skinuto 188.309, odnosno 2,3 puta manje. Ovdje treba uzeti u obzir da FBiH ima oko milion stanovnika više, te da je broj osoba koje traže posao u FBiH, zaključno sa krajem 2018. godine, bio 329.907, dok je u RS riječ o 96.005 osoba.

Istina je da su plate i penzije manje u RS, pa je tako prosječna neto plaća u zdravstvu na kraju 2018. godine iznosila 1.257 KM u FBiH, odnosno 1.030 KM u RS. Razlika u platama za sektor obrazovanja je u istom periodu, bila je nešto manja, i to 849 KM u RS i 923 KM u Federaciji.

Prosječna penzija za januar 2020. godine je također veća u Federaciji i to 419,32 KM, dok je u prosjek penzija u RS iznosio 393,32 KM za isti period.

BDP i javni dug

Prema tematskom biltenu o BDP-u za 2018. godinu, koji izdaje Agencija za statistiku BiH, BDP po glavi stanovnika za FBiH jeste veći i iznosi 10010,00 KM. U RS-u je taj iznos za 706,00 KM manji i iznosi 9304,00 KM.

Javni dug u Federaciji BiH na dan 31. 12. 2018. godine, iznosio je pet milijardi i 651 milion KM, odnosno 27,52% BDP-a, što je više od 25%, a ne manje, kako u izjavi stoji. I dok je visina javnog ukupnog duga u RS nešto manja nego u Federaciji i iznosi pet milijardi i 178 miliona KM, procentualno iznosi skoro 50% (odnosno 48,89%) ukupnog BDP-a RS.

Što se zaduženosti stanovništva tiče, teret javnog duga po glavi stanovnika je značajno veći u RS.

Uzimajući podatke agencija za statistiku oba entiteta o broju stanovnika u 2018. godini, pojedinačna prosječna zaduženost stanovnika RS javnim dugom iznosila je 4523,88 KM, dok je u tom kontekstu zaduženost u Federaciji bila manja i iznosila 2640,45 KM.

Pored ovoga, Zvizdić je dodao:

“Od 29 industrijskih oblasti u RS-u više od 70 posto ih je u padu, više od 75 posto direktnih stranih investicija se realizira na prostoru FBiH”.

Denis Zvizdić, 22. februara 2020. godine

Zvanični statistički podaci o industrijskoj proizvodnji za prošlu godinu još uvijek nisu dostupni na stranicama Republičkog zavoda za statistiku RS, pa taj podatak nismo uspjeli provjeriti.

Kada su u pitanju direktne strane investicije (DSU), prema podacima za 2018. godinu, nije tačno da se više od 75% DSU realizira na području Federacije. Naime, Vlada FBiH je 5. septembra 2019. godine, prihvatila informacije o DSU za 2018. godinu. U toj informaciji se navodi da su na državnom nivou ulaganja su iznosila 783,4 miliona KM, od kojih se na Federaciju BiH odnosi 477,2 miliona KM, odnosno 60,9%, blizu 15% manje nego što je Zvizdić ustvrdio.

S obzirom na sve navedeno, vidljivo je da je socio-ekonomska situacija u RS lošija nego u Federaciji BiH. Ipak, nisu svi podaci koje Zvizdić iznio tačni, te će zbog toga dobiti ocjenu poluistina.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!