Neispunjeno

BiH u novembru nije dobila status kandidata za članstvo u EU

Još prilikom prve posjete članova Predsjedništva BiH Briselu, krajem januara ove godine, Milorad Dodik najavio je da će BiH steći kandidatski status za članstvo u EU u novembru 2019. godine.

Aktuelna Evrospka komisija ima mandat do 1. novembra i mislim da je to realan okvir u kojem možemo da dođemo do odluke Evropske komisije o kandidatskom statusu, a naravno poslije toga i pozitivnog mišjenja zemalja članica Evropske unije.”

Milorad Dodik, 29.01.2019.

Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji 15. februara 2016. godine. Upitnik EK početkom decembra 2016. našim vlastima lično je dostavio tadašnji evropski izaslanik Johannes Hahn, a u njemu se nalazilo više od tri hiljade pitanja u više od 30 oblasti. Institucijama BiH trebalo je više od godinu dana da pripreme odgovore na Upitnik Evropske Komisije. Odgovori su konačno pripremljeni i predati predsjedniku EK, Žan-Klod Junkeru na svečanoj ceremoniji u Predsjedništvu BiH zadnjeg februarskog dana 2018. godine. Međutim u Brisel ipak nisu poslani odgovori na sva pitanja, o čemu je ranije pisao i Istinomjer.

Nakon toga, Vijeće ministara BiH je 24. februara na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Međutim i ovog puta iz sadržaja objavljenih odgovora moglo se zaključiti da oni nisu potpuni, odnosno da postoji određeni broj pitanja na koja je odgovarano rečenicom:

Nismo u mogućnosti u ovom trenutku dostaviti odgovor na ovo pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija.“

Odgovori na dodatna pitanja iz Upitnika EU, DEI, 25.02.2019.

Više o toj temi čitajte u analizi Istinomjera.

Evropska komisija objavila je krajem maja 2019. godine mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, a u njemu se u pogledu broja odgovorenih pitanja navodi:

U okviru Upitnika i njegovih dodatnih pitanja, Bosna i Hercegovina je dobila ukupno 3.897 pitanja koja obuhvataju sve politike EU. Državi je trebalo 14 mjeseci da odgovori na prva 3.242 pitanja i 8 mjeseci da odgovori na 655 pitanja. Uprkos uspostavljenom mehanizmu koordinacije za pitanja koja se tiču EU, vlasti se nisu mogle dogovoriti da dostave odgovore na 22 pitanja: jedno iz političkih kriterija, četiri iz regionalne politike i 17 iz politike obrazovanja. “

Mišljenje EK, 29.05.2019.

Osim toga Komisija je u zaključku i preporukama iz mišljenja navela razloge zašto BiH nije spremna da dobije kandidatski status. Između ostalog u Mišljenju je navedeno:

Bosna i Hercegovina i dalje ne zadovoljava u dovoljnoj mjeri kriterije koje se odnose na stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina, a koje je Evropsko vijeće postavilo u Kopenhagenu 1993. godine. S tim u vezi, zemlja mora uložiti znatne napore kako bi u dovoljnoj mjeri ispunila te kriterije putem jačanja institucija kako bi se garantovala demokratija, vladavina prava, ljudska prava i poštivanje i zaštita manjina. Bosna i Hercegovina mora uskladiti svoj ustavni okvir s evropskim standardima i osigurati funkcionalnost svojih institucija kako bi bila u stanju preuzeti obaveze EU. Iako je decentralizirana struktura države u skladu s članstvom u Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina će morati reformirati svoje institucije kako bi mogla efikasno učestvovati u donošenju odluka na nivou EU i u potpunosti provoditi i primijeniti acquis.”

Mišljenje EK, 29.05.2019.

U Mišljenju je navedeno i kako BiH mora poboljšati svoj izborni okvir i funkcionisanje pravosuđa; jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uključujući i borbu protiv pranja novca i terorizma; intenzivirati zaštitu osnovnih prava svih građana; završiti bitne ključne korake u reformi javne uprave; ali i raditi na rješavanju prepreka za pravilno funkcionisanje tržišnih mehanizama kao što su slaba vladavina prava, obimna birokratija, korupcija, dugotrajni i pretjerano složeni upravni postupci i velika rascjepkanost unutrašnjeg tržišta zemlje.

Zaključke o Mišljenju Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji usvojilo je 10. decembra 2019. godine i Vijeće Evropske unije.

Vijeće pozdravlja Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Vijeće prima k znanju da Bosna i Hercegovina trenutno ne ispunjava političke kriterije iz Kopenhagena u dovoljnoj mjeri te da treba uložiti značajne napore u jačanju svojih institucija u cilju garancije demokratije, vladavine prava, ljudskih prava te poštivanja i zaštite manjina.”

Vijeće EU, 10.12.2019.

S obzirom da BiH još uvijek nije stekla kandidatski status za članstvo u EU, Istinomjer će obećanje Milorada Dodika iz januara 2019. godine ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!