Neistina

Na upitnik odgovoreno sa 94% konsenzusa

Tokom uvoda na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99”, bošnjački član Predsjedništva BiH i lider SDA, Bakir Izetbegović je rekao da “postoji nacionalni konsenzus kao i koncenzus bitnih političkih aktera kada je u pitanju evropski put BiH.”

To se dokazalo kroz prihvatanje reformske agende prije dvije godine i kroz prisustvo političkih lidera predaji dovršenog Upitnika predsjedniku Evropske komisije Žan-Klod Junkeru. Ovo se još temeljitije potvrdilo kroz rad svih aktera na popunjavanju Upitnika. Sve je urađeno koncenzusom. Svih 1.086 predstavnika, 38 tijela, su se kroz rad u više od 200 sjednica usaglasili i konsenusom proizveli više od 20.000 stranica odgovora.”

Bakir Izetbegović, 04.03.2018.

Institucijama BiH trebalo je više od godinu dana da pripreme odgovore na Upitnik Evropske Komisije koji je uručen u decembru 2016. godine. Odgovori su konačno pripremljeni i predati predsjedniku EK, Žan-Klod Junkeru na svečanoj ceremoniji u Predsjedništvu BiH zadnjeg februarskog dana. Međutim, i mimo probijanja svih rokova, koje su domaći lideri postavljali sami sebi, teško se može reći da je cijeli proces popunjavanja upitnika urađen konsenzusom, kao što to tvrdi Izetbegović.

Skoro dva mjeseca prije predaje Upitnika, kada je već bilo izvjesno da posao neće biti završen do kraja 2017. godine, u javnosti su se pojavile izjave o “spornim pitanjima” na koja nema usaglašenih odgovora, o čemu je više puta pisao Istinomjer.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić je još krajem prošle godine govorio o malom broju neusaglašenih odgovora na upitnik, nakon sjednice kolegija Mehanizma koordinacije i entitetskih, kantonalnih i premijera Brčko distrikta i direktora DEI-a.

Imali smo oko 3 posto spornih pitanja. Mogu reći da smo usaglasili većinu pitanja i samo 7 pitanja je ostalo za dodatno usaglašavanje u narednih 5-6 dana. Broj neusaglašenih pitanja više nije 3 posto, nego je manji od 0,3 posto.”

Denis Zvizdić, 20.12.2017.

Potom je i sam Bakir Izetbegović izrazio nadu kako će sporna pitanja biti riješena, kako bi se Upitnik predao u januaru, što se nije desilo.

Cijenim da će i ovih par pitanja biti usaglašeno u prvoj polovini slijedećeg mjeseca i da će Upitnik biti predat Komisiji tokom januara 2018. godine.”

Bakir Izetbegović, 28.12.2017.

Sa početkom 2018. održan je novi sastanak predstavnika Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada na kojem su, kako je tada rečeno, usaglašeni tekstovi odgovora na preostala pitanja iz Upitnika Evropske komisije

Zadovoljni smo rezultatima današnjeg konsultativnog sastanka jer smo uspjeli dogovoriti tekst odgovora na sva preostala pitanja. Tijela unutar mehanizma koordinacije su dobila vrlo jasno definisane rokove da se do kraja ove sedmice, odnosno do petka, ti odgovori puste u proceduru verifikacije, uključujući kolegij za euroatlanske integracije. Tako da u narednih par dana očekujemo praktično da ćemo imati završene sve odgovore na upitnik, poslije čega idu procedure verifikacije i tehničke pripreme samog štampanja odgovora na upitnik i slanja u Brisel.“

Denis Zvizdić, 16.01.2018.

Priča o postotku usaglašenosti odgovora nastavljena je tokom januara i februara, a dva dana prije predaje odgovora na Upitnik, direktor DEI, Edin Dilberović je kazao da je u potpunosti usaglašeno 94% odgovora.

Uprkos činjenici da je svaki od tih predstavnika imao pravo veta, u 35 radnih grupa postignut je puni konsenzus oko 94 posto odgovora na Upitnik Evropske komisije.”

Edin Dilberović, 26.02.2018.

Dakle, puni konsenzus nije postignut kao što je to tvrdi Bakir Izetbegović, a to znači da se na pojedina pitanja iz Upitnika odgovorilo sa više odgovora. Osim toga, Izetbegović je u posljednjoj izjavi napravio grešku i oko broja radnih grupa koje su odgovarale na upitnik, pošto ih je prema zvaničnom saopštenju bilo 35, a ne 38. Zbog svega navedenog, Bakir Izetbegović od Istinomjera dobija ocjenu neistina.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!