BiH u novembru nije dobila status kandidata za članstvo u EU

Još prilikom prve posjete članova Predsjedništva BiH Briselu, krajem januara ove godine, Milorad Dodik najavio je da će BiH steći kandidatski status za članstvo u EU u novembru 2019. godine.

Aktuelna Evrospka komisija ima mandat do 1. novembra i mislim da je to realan okvir u kojem možemo da dođemo do odluke Evropske komisije o kandidatskom statusu, a naravno poslije toga i pozitivnog mišjenja zemalja članica Evropske unije.”

Milorad Dodik, 29.01.2019.

Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji 15. februara 2016. godine. Upitnik EK početkom decembra 2016. našim vlastima lično je dostavio tadašnji evropski izaslanik Johannes Hahn, a u njemu se nalazilo više od tri hiljade pitanja u više od 30 oblasti. Institucijama BiH trebalo je više od godinu dana da pripreme odgovore na Upitnik Evropske Komisije. Odgovori su konačno pripremljeni i predati predsjedniku EK, Žan-Klod Junkeru na svečanoj ceremoniji u Predsjedništvu BiH zadnjeg februarskog dana 2018. godine. Međutim u Brisel ipak nisu poslani odgovori na sva pitanja, o čemu je ranije pisao i Istinomjer.

Nakon toga, Vijeće ministara BiH je 24. februara na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Međutim i ovog puta iz sadržaja objavljenih odgovora moglo se zaključiti da oni nisu potpuni, odnosno da postoji određeni broj pitanja na koja je odgovarano rečenicom:

Nismo u mogućnosti u ovom trenutku dostaviti odgovor na ovo pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija.“

Odgovori na dodatna pitanja iz Upitnika EU, DEI, 25.02.2019.

Više o toj temi čitajte u analizi Istinomjera.

Evropska komisija objavila je krajem maja 2019. godine mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, a u njemu se u pogledu broja odgovorenih pitanja navodi:

U okviru Upitnika i njegovih dodatnih pitanja, Bosna i Hercegovina je dobila ukupno 3.897 pitanja koja obuhvataju sve politike EU. Državi je trebalo 14 mjeseci da odgovori na prva 3.242 pitanja i 8 mjeseci da odgovori na 655 pitanja. Uprkos uspostavljenom mehanizmu koordinacije za pitanja koja se tiču EU, vlasti se nisu mogle dogovoriti da dostave odgovore na 22 pitanja: jedno iz političkih kriterija, četiri iz regionalne politike i 17 iz politike obrazovanja. “

Mišljenje EK, 29.05.2019.

Osim toga Komisija je u zaključku i preporukama iz mišljenja navela razloge zašto BiH nije spremna da dobije kandidatski status. Između ostalog u Mišljenju je navedeno:

Bosna i Hercegovina i dalje ne zadovoljava u dovoljnoj mjeri kriterije koje se odnose na stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina, a koje je Evropsko vijeće postavilo u Kopenhagenu 1993. godine. S tim u vezi, zemlja mora uložiti znatne napore kako bi u dovoljnoj mjeri ispunila te kriterije putem jačanja institucija kako bi se garantovala demokratija, vladavina prava, ljudska prava i poštivanje i zaštita manjina. Bosna i Hercegovina mora uskladiti svoj ustavni okvir s evropskim standardima i osigurati funkcionalnost svojih institucija kako bi bila u stanju preuzeti obaveze EU. Iako je decentralizirana struktura države u skladu s članstvom u Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina će morati reformirati svoje institucije kako bi mogla efikasno učestvovati u donošenju odluka na nivou EU i u potpunosti provoditi i primijeniti acquis.”

Mišljenje EK, 29.05.2019.

U Mišljenju je navedeno i kako BiH mora poboljšati svoj izborni okvir i funkcionisanje pravosuđa; jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uključujući i borbu protiv pranja novca i terorizma; intenzivirati zaštitu osnovnih prava svih građana; završiti bitne ključne korake u reformi javne uprave; ali i raditi na rješavanju prepreka za pravilno funkcionisanje tržišnih mehanizama kao što su slaba vladavina prava, obimna birokratija, korupcija, dugotrajni i pretjerano složeni upravni postupci i velika rascjepkanost unutrašnjeg tržišta zemlje. 

Zaključke o Mišljenju Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji usvojilo je 10. decembra 2019. godine i Vijeće Evropske unije.

Vijeće pozdravlja Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Vijeće prima k znanju da Bosna i Hercegovina trenutno ne ispunjava političke kriterije iz Kopenhagena u dovoljnoj mjeri te da treba uložiti značajne napore u jačanju svojih institucija u cilju garancije demokratije, vladavine prava, ljudskih prava te poštivanja i zaštite manjina.”

Vijeće EU, 10.12.2019.

S obzirom da BiH još uvijek nije stekla kandidatski status za članstvo u EU, Istinomjer će obećanje Milorada Dodika iz januara 2019. godine ocijeniti kao neispunjeno

(Istinomjer.ba)

Zakon o električnoj energiji RS nije usvojen “u najkraćem mogućem roku”

Prilikom podnošenja svog ekspozea pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), premijer ovog entiteta,...

Sjednica Skupštine Elektroprijenosa BiH još uvijek na čekanju

Na sastanku održanom 26.12. 2019. godine kojem su prisustvovali entitetski premijeri, Fadil Novalić i Radovan Višković, te predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Zoran Tegeltija, pored ostalog je...Objekti GRAS-a na trasi Prve transferzale još uvijek nisu uklonjeni

Direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Selmir Kovač najavio je sredinom decembra 2019. godine kako će uklanjanje objekata firme GRAS, a koji se nalaze na trasi Prve transverzale, biti okončano...